ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2016, Volume: 27, Issue: 98

  Araştırma Makalesi

 1. Karmaşık Ağlara Ajan Bazlı Yaklaşım Üzerine Bir Literatür Çalışması
  A Survey of Agent-Based Approach of Complex Networks [English]
  Hale Kırer, Yasemin Asu Çırpıcı
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 1-28
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35900» Cited: 1

 2. Forecasting for the Short-Term Interest Series: An Empirical Study on Turkey
  Kısa Vadeli Faiz Serisinin Öngörüsü: Türkiye Üzerine Bir Uygulama [Turkish]
  FUNDA YURDAKUL, MEHMET ÖZCAN
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 29-49
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35927

 3. Avrupa Parasal Birliği’nin Krizi, Geleneksel Teoriler ve Avrupa Entegrasyonu’nun Post-Keynesyen Eleştirisi
  The Crisis of the European Monetary Union, Conventional Theories, and Post-Keynesian Critiques of European Integration [Turkish]
  Alpaslan Akçoraoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 51-85
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35903

 4. İşsizliğin Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kalma Kararı Üzerinde Etkisi
  THE EFFECT OF CIVILIAN UNEMPLOYMENT ON REENLISTMENT DECISION IN TURKISH ARMED FORCES [English]
  Julide Yıldırım, Nebile Korucu, Semsettin Karasu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 87-114
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35904

 5. Firmalar Kümelenmeden Yararlanıyor Mu? Türk İmalat Sanayisi İçin Bir Verimlilik Analizi
  Do Firms Benefit From Agglomeration? A Productivity Analysis For Turkish Manufacturing Industry [English]
  Selcen Öztürk, Dilek Kılıç
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 115-140
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35907

 6. Türkiye’de Finansal Gelişme ile Finansal Kırılganlık İlişkisi, 1990-2014 Dönemi
  The Relationship between Financial Development and Financial Fragility in Turkey, the period of 1990-2014 [Turkish]
  Nimet Varlık
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 141-176
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35909» Cited: 1

 7. Türkiye Kimya ve Petro-kimya Sanayilerinde Pazar Gücü Endeksleri
  Market Power Indices of the Industries of Chemicals and Petro-Chemicals in Turkey [English]
  Ekrem Kalkan
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 177-198
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35920

 8. Banka Yapısal Reform Girişimlerine bir Bakış ve Türk Bankacılık Sektörünün Karlılığı Üzerinden Tartışma
  A Look at the Structural Bank Regulation Initiatives and a Discussion over Turkish Banking Sector through Profitability [English]
  Burçhan Sakarya
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 199-222
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35926

 9. Solow Büyüme Modeli Genişletilerek Bir Bölgesel Çevre Değişimi ve Ekonomik Büyüme Çalışması
  A Study of Regional Environmental Change and Economic Growth by Extending Solow’s Growth Model [English]
  wei-bin zhang
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 223-254
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35931Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]