E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1981, Volume: 2, Issue: 5

  Original Article
 1. KİŞİLİK FELSEFESi AÇlSINDAN ATATÜRK
  English Title Not Available [Turkish Title: KİŞİLİK FELSEFESi AÇlSINDAN ATATÜRK] [Turkish]
  İsmail Husrev TÖKİN
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(5): 1-20
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10039

 2. Original Article
 3. KEYNESGİL ANLAYIŞTA FAİZ HADDİ
  English Title Not Available [Turkish Title: KEYNESGİL ANLAYIŞTA FAİZ HADDİ] [Turkish]
  Tezer ÖÇAL
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(5): 21-33
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10040

 4. Original Article
 5. EKONOMİ POLİTİĞİN BİR ARACI OLARAK BİLİM POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: EKONOMİ POLİTİĞİN BİR ARACI OLARAK BİLİM POLİTİKASI ] [Turkish]
  Ergun TÜRKCAN
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(5): 34-77
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10041

 6. Original Article
 7. KUR POLİTİKASI VE TARIM
  English Title Not Available [Turkish Title: KUR POLİTİKASI VE TARIM] [Turkish]
  Bilsay KURUÇ
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(5): 79-88
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10100

 8. Original Article
 9. İTHALAT KISITLAMALARI YA DA KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLERİN DEĞİŞMESİ
  English Title Not Available [Turkish Title: İTHALAT KISITLAMALARI YA DA KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLERİN DEĞİŞMESİ] [Turkish]
  H.G. HAPAT [Trans./Çev. Oğuz ESEN]
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(5): 89-106
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10101

 10. Original Article
 11. ALTHUSSER'İ OKUMAK: BİLİMLER PRATİĞİ VE FELSEFE MÜDAHALESİ
  English Title Not Available [Turkish Title: ALTHUSSER'İ OKUMAK: BİLİMLER PRATİĞİ VE FELSEFE MÜDAHALESİ] [Turkish]
  H. ÜNAL NALBANTOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(5): 107-126
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10102

 12. Original Article
 13. FRIEDMAN OLAYI
  English Title Not Available [Turkish Title: FRIEDMAN OLAYI] [Turkish]
  Şiir YILMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(5): 127-142
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10103

 14. Original Article
 15. BOLU İLİ ORMAN KÖYLERİNİN TOPRAK, ÜRETİM, GELİR İLİŞKİLERİ
  English Title Not Available [Turkish Title: BOLU İLİ ORMAN KÖYLERİNİN TOPRAK, ÜRETİM, GELİR İLİŞKİLERİ ] [Turkish]
  Özkan ÜNVER
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(5): 145-161
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10104

 16. Original Article
 17. TÜRKİYE'NİN TARIMSAL YAPISININ DEĞİŞEN NİTELİKLERİ
  English Title Not Available [Turkish Title: TÜRKİYE'NİN TARIMSAL YAPISININ DEĞİŞEN NİTELİKLERİ] [Turkish]
  Erkan ÖNGEL
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(5): 163-186
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10105

 18. Original Article
 19. MALATYA İLİ KIRSAL VE KENTSEL ALANLARINDA YAŞAYAN AİLELERİN EV YÖNETİMİ BİÇİMİ VE KADININ YÖNETİMDEKİ ETKİNLİĞİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  English Title Not Available [Turkish Title: MALATYA İLİ KIRSAL VE KENTSEL ALANLARINDA YAŞAYAN AİLELERİN EV YÖNETİMİ BİÇİMİ VE KADININ YÖNETİMDEKİ ETKİNLİĞİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA] [Turkish]
  Günsel TERZİOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(5): 187-202
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10106

 20. Original Article
 21. TÜKETİCİLERİN GİYİME İLİŞKİN DAVRANIŞ MODELLERİ VE DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (1)
  English Title Not Available [Turkish Title: TÜKETİCİLERİN GİYİME İLİŞKİN DAVRANIŞ MODELLERİ VE DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (1)] [Turkish]
  Müberra YENER
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(5): 203-224
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10107Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]