E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


NAIRU Estimation for the Turkish Economy

Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE.

Abstract
The purpose of this paper is to estimate NAIRU for the Turkish economy using the structural VAR method. NAIRU is defined as the part of the measured unemployment rate unrelated with inflation in the long run. The estimates are obtained by applying the bivariate VAR model to quarterly data on unemployment rate and the consumer price index for the period from 1989:01 to 2011:01. In this study, NAIRU shocks and inflation shocks are defined as two types of structural shocks and the shocks are separated from each other by their effects on inflation. According to the findings of the study, NAIRU is observed to be gradually rising in parallel to the economic and social transformation in Turkey between 1989 and 2011. In addition, NAIRU is observed as more volatile during economic crisis experienced in the period 1989-2001 compared to that of the period 2002-2008 in which the more stable growth rates were observed. NAIRU is estimated at an average of 8.4% between the years 1989 and 2001 and at an average of 9.6% from 2002 until the second quarter of 2008. NAIRU is estimated at the average 12.50% after the third quarter of 2008. An estimated rate for the first quarter of 2011 is 10.75%.

Key words: NAIRU, Unemployment, Unemployment Gap, Hysteresis, SVAR. JEL Classification: C32, C51, E24.TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ

Ozet
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye ekonomisi için Yapısal VAR yöntemi kullanılarak NAIRU tahmini elde etmektir. NAIRU, ölçülen işsizlik oranının uzun dönemde enflasyonla ilişkisiz kısmı olarak tanımlanmıştır. 1998:01-2011:01 dönemine ait üç aylık işsizlik oranı ve tüketici fiyatları endeksi verileri kullanılarak iki değişkenli bir VAR modeli tahmin edilmiştir. NAIRU şoku ve enflasyon şoku olmak üzere iki tip yapısal şok tanımlanan çalışmada, şoklar birbirlerinden enflasyon üzerindeki etkileri itibariyle ayrılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre 1989-2011 dönemleri arasında Türkiye’de yaşanan iktisadi ve sosyal dönüşüme paralel olarak NAIRU’nun giderek yükseldiği belirlenmiştir. Ek olarak iktisadi krizlerin yaşandığı 1989-2001 yılları arasındaki NAIRU’nun, nispeten daha istikrarlı büyüme oranlarının gözlendiği 2002-2008 dönemine göre daha değişken olduğu belirlenmiştir. 1989-2001 yılları arasında ortalama %8.4 olarak tahmin edilen NAIRU, 2002’den 2008 ikinci çeyreğe kadar olan dönemde ortalama % 9.6 olarak tahmin edilmiştir. 2008 üçüncü çeyrekten sonra ise NAIRU ortalama %12.50 olarak tahmin edilmiştir. 2011 ilk çeyrek tahmini ise %10.75’tir.

Anahtar Kelimeler: NAIRU, İşsizlik, İşsizlik Açığı, Histerezis, SVAR. JEL Sınıflandırması: C32, C51, E24.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

YİĞİT O, GOKCE A. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098


Web Style

YİĞİT O, GOKCE A. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34185 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.34098


AMA (American Medical Association) Style

YİĞİT O, GOKCE A. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098Vancouver/ICMJE Style

YİĞİT O, GOKCE A. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited January 03, 2024]; 23(83): 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098Harvard Style

YİĞİT, O. & GOKCE, . A. (2012) [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098Turabian Style

YİĞİT, Ozlem, and Atilla GOKCE. 2012. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098Chicago Style

YİĞİT, Ozlem, and Atilla GOKCE. "[NAIRU Estimation for the Turkish Economy]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098MLA (The Modern Language Association) Style

YİĞİT, Ozlem, and Atilla GOKCE. "[NAIRU Estimation for the Turkish Economy]." Ekonomik Yaklasim 23.83 (2012), 69-91. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.34098APA (American Psychological Association) Style

YİĞİT, O. & GOKCE, . A. (2012) [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]