E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1982, Volume: 3, Issue: 7

  Original Article
 1. TOPLUMSAL GERÇEKLİK VE ANAYASAL DÜZENLEMELER
  English Title Not Available [Turkish Title: TOPLUMSAL GERÇEKLİK VE ANAYASAL DÜZENLEMELER] [Turkish]
  Coşkun SAN
  Ekonomik Yaklasim. 1982; 3(7): 1-14
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10800

 2. Original Article
 3. DÜNYA DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİNDEKİ KRİZ
  English Title Not Available [Turkish Title: DÜNYA DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİNDEKİ KRİZ] [Turkish]
  Dündar SAGLAM
  Ekonomik Yaklasim. 1982; 3(7): 15-33
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10120

 4. Original Article
 5. İKTİSADİ KALKINMA AÇISINDAN İŞGÜCÜ İHRACATI VE iTHALATI: ORTA DOĞU TECRÜBESİ
  English Title Not Available [Turkish Title: İKTİSADİ KALKINMA AÇISINDAN İŞGÜCÜ İHRACATI VE iTHALATI: ORTA DOĞU TECRÜBESİ] [Turkish]
  Necdet SERİN
  Ekonomik Yaklasim. 1982; 3(7): 35-39
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10121

 6. Original Article
 7. lMF, İSTiKRAR POLİTİKALARI VE TÜRKİYE
  English Title Not Available [Turkish Title: lMF, İSTiKRAR POLİTİKALARI VE TÜRKİYE] [Turkish]
  Cevdet ERDOST, Taner BERKSOY
  Ekonomik Yaklasim. 1982; 3(7): 41-67
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10122

 8. Original Article
 9. SDR SİSTEMİNİN TÜRKİYE AÇlSINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  English Title Not Available [Turkish Title: SDR SİSTEMİNİN TÜRKİYE AÇlSINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ] [Turkish]
  Aziz KONUKMAN, Oğuz ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 1982; 3(7): 69-88
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10123

 10. Original Article
 11. İHRACATI TEŞVİK TEDBİRLERİ VE İHRACATlMIZDAKi SON GELİŞMELER
  English Title Not Available [Turkish Title: İHRACATI TEŞVİK TEDBİRLERİ VE İHRACATlMIZDAKi SON GELİŞMELER] [Turkish]
  Şiir YILMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 1982; 3(7): 91-119
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10124

 12. Original Article
 13. İHRACATA DAYALI SANAYiLEŞME
  English Title Not Available [Turkish Title: İHRACATA DAYALI SANAYiLEŞME] [Turkish]
  Cem ALPAR
  Ekonomik Yaklasim. 1982; 3(7): 121-135
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10125

 14. Original Article
 15. SON DÖNEM BiZANS EKONOMİSİ
  English Title Not Available [Turkish Title: SON DÖNEM BiZANS EKONOMİSİ] [Turkish]
  Mehmet Ali KILIÇBAY
  Ekonomik Yaklasim. 1982; 3(7): 137-168
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10126

 16. Original Article
 17. OSMANLI İMPARATORLUGU BÜTÇELERİ: BİR İNCELEME
  English Title Not Available [Turkish Title: OSMANLI İMPARATORLUGU BÜTÇELERİ: BİR İNCELEME] [Turkish]
  Uğur ESER
  Ekonomik Yaklasim. 1982; 3(7): 169-194
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10127

 18. Original Article
 19. 1911 YILINDA TARIMSAL ÜCRETLER ÜZERİNE GÖZLEMLER
  English Title Not Available [Turkish Title: 1911 YILINDA TARIMSAL ÜCRETLER ÜZERİNE GÖZLEMLER] [Turkish]
  A. Gündüz ÖKÇÜN
  Ekonomik Yaklasim. 1982; 3(7): 195-207
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10128

 20. Original Article
 21. EVKADINLARI
  English Title Not Available [Turkish Title: EVKADINLARI] [Turkish]
  Ferhunde ÖZBAY
  Ekonomik Yaklasim. 1982; 3(7): 209-225
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10129

 22. Original Article
 23. TELEVİZYONDA RENKLİ YAYININ EKONOMİK BOYUTU
  English Title Not Available [Turkish Title: TELEVİZYONDA RENKLİ YAYININ EKONOMİK BOYUTU] [Turkish]
  İsmail BULMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 1982; 3(7): 227-242
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10130

 24. Original Article
 25. BİR İÇERİK ÇÖZÜMLEMESi «ANADOLU\'DA TANİN»- AHMET ŞERiF
  English Title Not Available [Turkish Title: BİR İÇERİK ÇÖZÜMLEMESi «ANADOLU'DA TANİN»- AHMET ŞERiF] [Turkish]
  Erkan AKIN
  Ekonomik Yaklasim. 1982; 3(7): 243-264
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10131

 26. Original Article
 27. 1925 BURSA ESNAF LONCALARI NİZAMNAMESİ (İttihat ve Terakki\'nin Cumhuriyet Döneminde Yeniden Örgütlenme Çabaları Üzerine Bir Deneme)
  English Title Not Available [Turkish Title: 1925 BURSA ESNAF LONCALARI NİZAMNAMESİ (İttihat ve Terakki'nin Cumhuriyet Döneminde Yeniden Örgütlenme Çabaları Üzerine Bir Deneme)] [Turkish]
  M. Bülent VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 1982; 3(7): 265-280
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10132Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]