E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1995, Volume: 6, Issue: 18-19

  Original Article
 1. PROJEKSİYONLARI PROJELERİNE UYMAYAN BİR PLANIN HİKAYESİ
  Story of a "Plan" with Projections "Without" Projects [Turkish]
  DR.AZİZ KONUKMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 5-31
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10207

 2. Original Article
 3. GLOBALLEŞME, KATILIMCI DEMOKRASİ VE ÖRGÜT SORUNU
  Globalization, Participatory Democracy, The Question of Organization [Turkish]
  Yılmaz ÜSTÜNER, E. Fuat KEYMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 33-50
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10208

 4. Original Article
 5. TÜRKİYE’NİN VERGİ TÜRLERİNE GÖRE LAFFER EĞRİSİ
  Turkey' s Laffer Curves for the Different Sorts of Taxes [Turkish]
  Nebiye YAMAK, Rahmi YAMAK
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 51-65
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10209

 6. Original Article
 7. DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE ‘PARASALCI’ YAKLAŞIM MODELİ: TÜRKİYE’DEKİ DÖVİZ KURLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Monetary Approach to Exchange Rate Determination: An Empirical Application for Turkey [Turkish]
  Fatma TAŞKIN
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 67-87
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10210

 8. Original Article
 9. GAP: GÜNEYDOĞU’NUN MAKUS TALİHİNE ÇARE (Mİ?)
  South East Anatolia Project: Will it Be Remedy to the Unfortunate Region's Destiny [Turkish]
  Mehmet TOMANBAY
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 89-99
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10211

 10. Original Article
 11. TEKNOLOJİ, KÜRESELLEŞME VE ‘YENİ’ DURUMLAR
  Technology, Globalization and 'new' Situations [Turkish]
  Murat Şahin ÖCAL
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 101-117
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10212

 12. Original Article
 13. BÖLÜŞÜM VE ÜCRETLER: 1960-1993
  Income Distribution and Wages: 1960-1993 [Turkish]
  Şerife Türcan ÖZŞUCA
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 119-129
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10213

 14. Original Article
 15. ÖZELLEŞTİRME: SORUN YALNIZCA ETKİNLİK Mİ?
  Privatization: ls The Problem Solely Efficiency? [Turkish]
  Alkan SOYAK
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 127-138
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10214

 16. Original Article
 17. YOKSULLUĞUN İSTİSMARI VE SAVURGANLIK
  Exploitation of the Poverty and Prodigality [Turkish]
  Nihat TARIMERİ
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 139-150
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10215

 18. Original Article
 19. EKONOMİ BİLİMİ DALINDA 1994 NOBEL ÖDÜLÜ JOHN F. NASH, JOHN C. HARSANYI VE REİNHARD SELTEN’E VERİLDİ
  English Title Not Available [Turkish Title: EKONOMİ BİLİMİ DALINDA 1994 NOBEL ÖDÜLÜ JOHN F. NASH, JOHN C. HARSANYI VE REİNHARD SELTEN’E VERİLDİ] [Turkish]
  Gerhard ILLING [Çeviren/Trans: Nejla GÜLTEKİN]
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 151-158
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10216

 20. Original Article
 21. MÜSLÜME BAL’IN MAKALESİ ÜZERİNE BİR NOT
  A Note on Müslüme Bal's Article [Turkish]
  Murat ÇOKGEZEN
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 159-163
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10217Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]