E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1997, Volume: 8, Issue: 24-25

  Original Article
 1. KOBİ’LERİN DIŞA AÇILMA SÜRECİNDE SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN ROLÜ VE TEKSTİL-HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE UYGULAMALAR
  THE ROLE OF SECTORAL FOREIGN TRADE COMPANIES IN THE ECONOMIC APERTURA OF SME's AND IMPLEMENTATIONS IN THE TEXTILE AND CLOTHING SECTORS [Turkish]
  Öznur Yüksel, Gülşen Erenler Çakar
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 1-16
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10244

 2. Original Article
 3. 1994 GATT Anlaşması'nın Dünya Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
  AN EVALUATION OF THE EFFECTS OF GATT 1994 AGREEMENT ON THE WORLD TEXTILE AND CLOTHING SECTORS [Turkish]
  Utku Utkulu, İsmail Mazgit, Yaşar Uysal
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 17-29
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10245

 4. Original Article
 5. ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARI KAMU EMEKLİLİK PROGRAMLARINA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?
  CAN PRIVATE PENSION PROGRAMS BE AN ALTERNATIVE TO PUBLIC PENSION PROGRAMS [Turkish]
  Şerife Türcan Özşuca
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 31-47
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10246

 6. Original Article
 7. TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA KADININ YERİ
  THE STATUS OF WOMEN IN TURKISH LABOR MARKET [Turkish]
  Elif Esin YÖRÜK
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 49-64
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10247

 8. Original Article
 9. DEVALÜASYON VE J EĞRİSİ
  DEVALUATION AND J-CURVE [Turkish]
  Ömer Tanju Durusoy, İbrahim Tokatlıoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 65-79
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10248

 10. Original Article
 11. ÇEVRESEL MALLARIN VE KİRLİLİK ZARARLARININ DEĞERLERİNİN BİÇİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BU YÖNTEMLERİN TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ
  THE METHODS USED FOR THE ECONOMIC ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL GOODS AND POLLUTION DAMAGES AND THEIR APPLlCABILITY IN TURKEY [Turkish]
  Harun Tanrıvermiş
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 81-145
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10249

 12. Original Article
 13. TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARI: MAKRO DÜZEYDE BİR DEĞERLENDİRME
  HEALTH EXPENDITURES IN TURKEY: A MACRO- LEVEL APPRAISAL [Turkish]
  İlker Belek
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 147-156
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10250

 14. Original Article
 15. İHRACATI ARTIRMA ÇABALARI VE ULUSLARARASI REKABETTE KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER
  EFFORTS TO INCREASE EXPORTS AND COMPERATIVE ADVANTAGES IN INTERNATIONAL COMPETITION [Turkish]
  Bedriye Saraçoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 157-166
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10251

 16. Original Article
 17. 7. PLAN ÜZERİNE TARTIŞMA: DPT MÜSTEŞARI’NIN ELEŞTİRİSİNE YANIT
  A Debate on 7th Plan : A Reply on Critique of Undersecietery of State Planning Organisation [Turkish]
  Aziz KONUKMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 167-182
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10252

 18. Original Article
 19. GELECEĞİN DEMOKRATİK TOPLUMUNDA BİLGİ EDİNME, RASYONALİTE VE SERBEST SEÇME
  Information, Rationality, and Free Choice in a Future Democratic Society [Turkish]
  Martin SHUBIK, [Trans./Çev. Nadir EROĞLU]
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 183-191
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10253Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]