E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1997, Volume: 8, Issue: 27

  Original Article
 1. MODERN TOPLUMDA SANAT: GÜZEL SANATLARDA UYUM VE UYUMSUZLUK
  ART IN THE MODERN SOCIETY: CONFORMITY AND NON CONFORMITY IN THE FINE ARTS [Turkish]
  Demet ULUSOY
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 9-24
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10262

 2. Original Article
 3. GLOBALLEŞME, ULUSLARARASI İLİŞKİLER ‘HEGEMONYA’ SORUNU
  GLOBALIZATION, INTERNATIONAL RELATIONS AND THE PROBLEM OF "HEGEMONY" [Turkish]
  E. Fuat KEYMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 25-30
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10263

 4. Original Article
 5. FİNANSAL PİYASALARIN KÜRESELLEŞMESİ VE SERMAYE KONTROLLERİ
  CONTROLS OVER INTERNATIONAL CAPITAL MOVEMENTS [Turkish]
  Oğuz ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 31-45
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10264

 6. Original Article
 7. RANT ARAYIŞLARI VE İSTİHDAM
  RENT SEEKING AND EMPLOYMENT [Turkish]
  Şiir YILMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 47-71
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10265

 8. Original Article
 9. DEMOKRATİK MEŞRUİYETİN GARANTÖRÜ ‘AVRUPA PARLEMENTOSU’
  EUROPEAN PARLIAMENT: THE LEGALITY PROBLEM [Turkish]
  Ayşe Füsun ARSAVA
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 73-80
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10266

 10. Original Article
 11. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ/PROTOKOLLLERİ VE ÖNGÖRÜLEN DENETİM SİSTEMİ
  EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND THE CONTROL SYSTEM PROPOSED [Turkish]
  M. Semih GEMALMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 81-112
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10267

 12. Original Article
 13. SOSYAL DİYALOG: EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY HAKKINDA
  SOCIAL DIALOGUE: ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL [Turkish]
  Toker DERELİ
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 113-130
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10268

 14. Original Article
 15. FİNANSAL SERBESTLİK VE MAKROEKONOMİK DENGELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  FINANCIAL LIBERALISATION AND MACROECONOMIC STABILITY [Turkish]
  Nurhan YENTÜRK
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 131-156
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10269

 16. Original Article
 17. META VE PARA ANALİZİNDE FİNANS KAPİTAL
  FINANCE-CAPITAL IN THE CONTEXT OF MONEY AND COMMODITY RELATIONS: A THEORETICAL FRAMEWORK OF CHANGING CAPITAL ACCUMULATION STRATEGY [Turkish]
  Fuat ERCAN
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 157-186
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10270

 18. Original Article
 19. TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE REKABETİN EVRİMİ
  English Title Not Available [Turkish Title: TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE REKABETİN EVRİMİ] [Turkish]
  Murat Şahin ÖCAL
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 187-208
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10271

 20. Original Article
 21. MEDYA EKONOMİSİ ÜZERİNE
  MEDIA ECONOMICS [Turkish]
  Alev SÖYLEMEZ
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 209-230
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10272

 22. Original Article
 23. SEKİZ YILLIK TEMEL EĞİTİM BAĞLAMINDA EĞİTİME YATIRIM VE KALKINMA
  INVESTMENT IN EDUCATION AND DEVELOPMENT [Turkish]
  Ertan OKTAY
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 231-240
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10273

 24. Original Article
 25. SEKİZ YILLIK KESİNTİSİZ İLKÖĞRETİM ÜZERİNE
  ON EIGHT-YEAR COMPULSORY EDUCATION [Turkish]
  Yasemin AKMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 241-249
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10274

 26. Original Article
 27. REHBERLİĞİN İLKELERİ VE DEMOKRASİ ANLAYIŞI
  PRINCIPLES OF GUIDANCE AND DEMOCRATIC UNDERSTANDING [Turkish]
  Fidan KORKUT
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 251-257
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10275

 28. Original Article
 29. PHILLIPS EĞRİSİ ÜZERİNE LUCAS DEĞİŞKENLİK HİPOTEZİ
  THE LUCAS VARIABILITY HYPOTHESIS ON THE PHILLIPS CURVE [Turkish]
  Rahmi YAMAK, Yakup KÜÇÜKKALE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 259-282
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10276

 30. Original Article
 31. İSTANBUL İLİNDE GELİR FARKLILIKLARINI BELİRLEYEN ETMENLER: İNSAN SERMAYESİ MODELİ (1994)
  HUMAN CAPITAL MODEL [Turkish]
  Kıvılcım METİN, Şenay ÜÇDOĞRUK
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 283-302
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10277

 32. Original Article
 33. ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN VERGİLENDİRİLMESİ: İLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKİYE AÇISINDAN GENEL DEĞERLENDİRME
  TAXING OF ENVIRONMENTAL POLLUTION: PRINCIPLES, PRACTICES AND GENERAL ASSESSMENT FOR TURKEY [Turkish]
  Harun TANRIVERMİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 303-328
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10278Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]