E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2002, Volume: 13, Issue: 42-43

  Original Article
 1. SİYASAL PARTİLERiN GELİR KAYNAKLARI VE RANT ARAYIŞLARI
  English Title Not Available [Turkish Title:SİYASAL PARTİLERiN GELİR KAYNAKLARI VE RANT ARAYIŞLARI] [Turkish]
  Şiir YILMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2002; 13(42-43): 1-21
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10347

 2. Original Article
 3. YENİ DEMİRYOLU ÇAĞI YÜKSEK HIZLI TRENLER VE TÜRKİYE
  English Title Not Available [Turkish Title:YENİ DEMİRYOLU ÇAĞI YÜKSEK HIZLI TRENLER VE TÜRKİYE] [Turkish]
  Muhteşem KAYNAK
  Ekonomik Yaklasim. 2002; 13(42-43): 23-53
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10348

 4. Original Article
 5. GLOBAL DÜNYAYA AÇILAN PENCERELER:İŞGÜCÜ PiYASALARI
  English Title Not Available [Turkish Title:GLOBAL DÜNYAYA AÇILAN PENCERELER:İŞGÜCÜ PiYASALARI] [Turkish]
  Nurcan ÖZKAPLAN
  Ekonomik Yaklasim. 2002; 13(42-43): 55-65
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10349

 6. Original Article
 7. GATT/WTO SİSTEMİNDE SANAYİ SUBVANSİYONLARI:BİR DEĞERLENDİRME
  English Title Not Available [Turkish Title:GATT/WTO SİSTEMİNDE SANAYİ SUBVANSİYONLARI:BİR DEĞERLENDİRME] [Turkish]
  M. Tuba ONGUN
  Ekonomik Yaklasim. 2002; 13(42-43): 67-86
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10350

 8. Original Article
 9. ÇUŞ'LARIN SERBEST(LEŞEN) TİCARETİ
  English Title Not Available [Turkish Title:ÇUŞ'LARIN SERBEST(LEŞEN) TİCARETİ] [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2002; 13(42-43): 87-103
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10351

 10. Original Article
 11. ÇEKiRDEK ENFLASYON: TANIM VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
  English title is not available [Turkish title : ÇEKiRDEK ENFLASYON: TANIM VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ] [Turkish]
  Erdinç TELATAR
  Ekonomik Yaklasim. 2002; 13(42-43): 105-124
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10352

 12. Original Article
 13. ENFLASYON HEDEFLEMESİ: TEORi VE POLİTİKA UYGULAMASI
  English Title Not Available [Turkish title: ENFLASYON HEDEFLEMESİ: TEORi VE POLİTİKA UYGULAMASI] [Turkish]
  M. Necat COŞKUN
  Ekonomik Yaklasim. 2002; 13(42-43): 125-137
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10353

 14. Original Article
 15. [Türkçe Başlık Yok]
  THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL ECONOMICS BETWEEN 1711 AND 1838 [English]
  Hakan Naim ARDOR
  Ekonomik Yaklasim. 2002; 13(42-43): 139-157
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10354

 16. Original Article
 17. ENFLASYON HEDEFLEMESİ: İKİZ KRİZLER: PARA KRİZLERİ İLE BANKACILIK KRİZLERİ ARASINDAKİ BAĞLANTILAR
  English Title Not Available [Turkish title: ENFLASYON HEDEFLEMESİ: İKİZ KRİZLER: PARA KRİZLERİ İLE BANKACILIK KRİZLERİ ARASINDAKİ BAĞLANTILAR] [Turkish]
  Cemil Varlık
  Ekonomik Yaklasim. 2002; 13(42-43): 159-180
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10355

 18. Original Article
 19. SPORLA İLGİLİ MESLEKLERE YÖNELMEDE SOSYO-EKONOMİK SINIFSAL POZİSYONUN ÖNEMİ: H.Ü. SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ
  English Title Not Available [Turkish title: SPORLA İLGİLİ MESLEKLERE YÖNELMEDE SOSYO-EKONOMİK SINIFSAL POZİSYONUN ÖNEMİ: H.Ü. SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ] [Turkish]
  Demet Ulusoy
  Ekonomik Yaklasim. 2002; 13(42-43): 181-198
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10360

 20. Original Article
 21. İMKB’YE KOTE ŞİRKETLERİN DERECELENDİRİLMESİ VE DÖNEMLER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI
  English Title Not Available [Turkish title: İMKB’YE KOTE ŞİRKETLERİN DERECELENDİRİLMESİ VE DÖNEMLER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI] [English]
  A. Hakan Çermikli, Ayşe Kazan, Murat Atan
  Ekonomik Yaklasim. 2002; 13(42-43): 199-213
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10361Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]