E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2007, Volume: 18, Issue: 64

  Original Article
 1. TÜRKİYE'DE DOLARİZASYON SÜRECİNDE DÖVİZ KURU VE ENFLASYON İLİŞKİSİ
  EXCHANGE RATES AND INFLATION RELATIONS DURING THE PERIOD OF DOLLARIZATION IN TURKEY [Turkish]
  Harun TERZİ, Serdar KURT
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(64): 1-22
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10635

 2. Original Article
 3. WASHINGTON UZLAŞMASI'NDAN POSTWASHINGTON UZLAŞMASI'NA: KALKINMA GÜNDEMİNİN BİÇİMLENİŞİNDE "YENİ KURUMCU İKTİSAT" ETKİSİ
  FROM THE WASHINGTON CONSENSUS TO THE POST-WASHINGTON CONSENSUS: THE EFFECT OF "NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS" ON DEVELOPMENT AGENDA [Turkish]
  Gülin YAVUZ
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(64): 23-44
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10636

 4. Original Article
 5. PERRY ANDERSON'UN 'RADİKAL GERÇEKÇİ' ELEŞTİREL PERSPEKTİFİ BAĞLAMINDA MARKSİZM'İN TEORİ-PRATİK SORUNSALINA GENEL BİR BAKIŞ
  THE MARXIST PROBLEMATIC OF THEORY VERSUS PRACTICE IN THE CONTEXT OF PERRY ANDERSON'S "RADICAL-REALIST" CRITICAL PERSPECTIVE [Turkish]
  M. Oya YAĞCI
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(64): 45-71
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10637

 6. Original Article
 7. MODERNİTE VE KADIN
  MODERNITY AND WOMEN [English]
  Gözde YİRMİBEŞOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(64): 73-91
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10638

 8. Original Article
 9. TÜKETİM HARCAMALARI VE GÜVEN
  HOUSEHOLD CONSUMPTION EXPENDITURES AND CONFIDENCE [Turkish]
  Oya ERDOĞDU
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(64): 93-102
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10639

 10. Original Article
 11. ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE İMKB'YE KAYITLI İŞLETMELERİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ETKİNLİK ANALİZİ
  PRODUCTIVITY ANALYSIS OF FIRMS REGISTERED TO ISTANBUL STOCK EXCHANGE IN THE CEMENT INDUSTRY WITH THE METHOD OF DATA ENVELOPING ANALYSIS [Turkish]
  Cemal ELİTAŞ, Ali ELEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(64): 103-122
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10640Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]