E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2008, Volume: 19, Issue: Special

  Original Article
 1. GÜMRÜK BiRLiĞi’NiN TÜRKiYE SOSYAL REFAHI ÜZERiNE ETKiLERi
  EFFECTS OF CUSTOM UNION ON TURKEY’S SOCIAL WELFARE [Turkish]
  İsmail BULMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 1-16
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10646

 2. Original Article
 3. GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİŞİ
  AN INVESTIGATION ON THE CAUSALITY BETWEEN FDI AND ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION ECONOMIES [Turkish]
  Mustafa ALTINTAŞ, Deniz GÜVERCİN, Erginbay UĞURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 17-32
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10647

 4. Original Article
 5. DIŞARIDA ÜRETİM ve TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNİN DIŞARIDA ÜRETİM AÇISINDAN İNCELENMESİ
  FOREIGN OUTSOURCING: AN ANALYSIS FOR TURKISH FOREIGN TRADE [Turkish]
  Şiir YILMAZ, Özge AYNAGÖZ ÇAKMAK
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 33-58
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10648

 6. Original Article
 7. KÜRESELLEŞMENiN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  GLOBALIZATION AND INCOME DISTRIBUTION EFFECTS [Turkish]
  Aziz KONUKMAN, Cemil ÇİFTÇİ
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 59-83
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10649

 8. Original Article
 9. DEVLET HARCAMALARI: BİRİKİM VE MEŞRULAŞTIRMA
  STATE EXPENDITURES: CAPITAL ACCUMULATION AND LEGITIMIZATION [Turkish]
  Sabri ÇAKLI
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 85-119
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10650

 10. Original Article
 11. KALKINMA VE KADIN (VEYA TOPLUMSAL CİNSİYET) İLİŞKİLENDİRİLİŞİNİN DEĞİŞİMİNDEKİ KAVŞAKLAR
  CROSSROADS OF THE CHANGE IN THE WAYS OF RELATING DEVELOPMENT AND WOMAN (OR GENDER) [Turkish]
  Ufuk SERDAROĞLU, Gülin YAVUZ
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 121-164
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10651

 12. Original Article
 13. TÜRKİYE AÇISINDAN ‘BÖLGE KALKINMA AJANSLARI’ UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES FOR TURKISH ECONOMY [Turkish]
  Gülen ELMAS ARSLAN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 165-182
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10652

 14. Original Article
 15. TÜRKİYE’DE UYGULANAN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDA DEĞİŞİM
  CHANGE IN THE AGRICULTURAL SUPPORT POLICIES IMPLEMENTED IN TURKEY [Turkish]
  Müslüme NARİN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 183-225
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10653

 16. Original Article
 17. ATATÜRK’ÜN KALKINMA MODELİ: DEVLETÇİ İKTİSAT POLİTİKASI BOYUTU
  ATATÜRK’S DEVELOPMENT MODEL: THE ROLE OF THE STATIST ECONOMIC POLICY [Turkish]
  İrfan KALAYCI
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 227-249
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10654

 18. Original Article
 19. “YILANLARIN ÖCܔ HAKKINDA BiR iNCELEME
  A RESEARCH IS ABOUT OF “YILANLARIN ÖCܔ [Turkish]
  Ayfer YILMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 251-282
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10655

 20. Original Article
 21. İLK GÜNAH HİPOTEZİ, DOLARLAŞMA VE DALGALANMA KORKUSU: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme
  ORIGINAL SIN, DOLLARIZATION AND FEAR OF FLOATING [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 283-323
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10656

 22. Original Article
 23. TERS LOJİSTİK VE ŞİRKETLERİN MALİYET YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  REVERSE LOGISTICS AND ITS IMPACTS ON COMPANY’S COST MANAGEMENT [Turkish]
  Erol BULUT, Ali DERAN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 325-344
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10657Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]