E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2012, Volume: 23, Issue: Special

  Original Article
 1. TÜRKİYE BORSA YATIRIMCISININ TEMETTÜ REFLEKSİ
  The Dividend Reflex of Turkish Stock Investors [Turkish]
  İsmail BULMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 1-12
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.20005

 2. Original Article
 3. FİNANSAL ŞİŞKİNLİĞİN ARKA PLANI
  The Background of Financial Bubbles [Turkish]
  Şiir YILMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 13-38
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.20006

 4. Original Article
 5. 1980’LERDEN KÜRESEL KRİZE DÜNYA EKONOMİSİ
  The World Economy from the 1980’s to the Global Crisis [Turkish]
  Tuba ONGUN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 39-76
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.20007

 6. Original Article
 7. Türk İhraç Mallarının Avrupa Birliği ve OECD Ülkeleri Karşısında Karşılaştırmalı Üstünlüğü, 1990-2000
  THE COMPARATIVE ADVANTAGE OF TURKISH EXPORTS VIS-À-VIS THE EUROPEAN UNION AND OECD COUNTRIES, 1990-2000 [English]
  Güzin ERLAT, Haluk ERLAT
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 77-106
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.20008

 8. Original Article
 9. EURO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Debt Crisis Problem in the Euro Zone and Some Suggestions [Turkish]
  Baki DEMİREL, Gülen ELMAS ARSLAN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 107-132
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.20009

 10. Original Article
 11. MODERN DÜNYA-SİSTEMİ ANALİZİ VE DIŞ TİCARET
  Modern World-System Analysis and Foreign Trade [Turkish]
  Filiz ELMAS
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 133-160
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.20010

 12. Original Article
 13. KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.20011

 14. Original Article
 15. KEYNES’İN LİKİDİTE TERCİHİ KURAMI’NDA FİNANS MOTİFİ İLE PARA TALEBİNİN ÖNEMİ VE ETKİLERİ
  Significance and Affects of Money Demand for Finance Motive at Keynes’ Liquidity Preference Theory [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 195-220
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.20012

 16. Original Article
 17. BEYANNAMEYE TÂBİ MÜKELLEFLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GELİR VERGİSİ KAÇAKÇILIĞI: BOYUTLARININ TAHMİNİ; İKTİSADİ SONUÇLARI VE BİR REFORM ÖNERİSİ
  Income Tax Fraud: Estimations of Its Dimensions; Its Economic Consequences and a Tax Reform Proposal [Turkish]
  Kemal ÇAKMAN, Halit DOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 221-268
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.20013

 18. Original Article
 19. SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNİN FİNANSAL DURUMU ÜZERİNDE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ ETKİLERİ
  Effects of the New Health Care System on the Financial Conditions of the Ministry of Health Hospitals [Turkish]
  Bedriye SARAÇOĞLU, Seher Nur SÜLKÜ, Şenay AÇIKGÖZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 269-282
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.20014Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]