E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2016, Volume: 27, Issue: 98

    Original Article
  1. Karmaşık Ağlara Ajan Bazlı Yaklaşım Üzerine Bir Literatür Çalışması
    A Survey of Agent-Based Approach of Complex Networks [English]
    Hale Kırer, Yasemin Asu Çırpıcı
    Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 1-28
    » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35900

  2. Original Article
  3. Forecasting for the Short-Term Interest Series: An Empirical Study on Turkey
    Kısa Vadeli Faiz Serisinin Öngörüsü: Türkiye Üzerine Bir Uygulama [Turkish]
    FUNDA YURDAKUL, MEHMET ÖZCAN
    Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 29-49
    » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35927

  4. Original Article
  5. Avrupa Parasal Birliği’nin Krizi, Geleneksel Teoriler ve Avrupa Entegrasyonu’nun Post-Keynesyen Eleştirisi
    The Crisis of the European Monetary Union, Conventional Theories, and Post-Keynesian Critiques of European Integration [Turkish]
    Alpaslan Akçoraoğlu
    Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 51-85
    » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35903

  6. Original Article
  7. İşsizliğin Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kalma Kararı Üzerinde Etkisi
    THE EFFECT OF CIVILIAN UNEMPLOYMENT ON REENLISTMENT DECISION IN TURKISH ARMED FORCES [English]
    Julide Yıldırım, Nebile Korucu, Semsettin Karasu
    Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 87-114
    » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35904

  8. Original Article
  9. Firmalar Kümelenmeden Yararlanıyor Mu? Türk İmalat Sanayisi İçin Bir Verimlilik Analizi
    Do Firms Benefit From Agglomeration? A Productivity Analysis For Turkish Manufacturing Industry [English]
    Selcen Öztürk, Dilek Kılıç
    Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 115-140
    » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35907

  10. Original Article
  11. Türkiye’de Finansal Gelişme ile Finansal Kırılganlık İlişkisi, 1990-2014 Dönemi
    The Relationship between Financial Development and Financial Fragility in Turkey, the period of 1990-2014 [Turkish]
    Nimet Varlık
    Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 141-176
    » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35909

  12. Original Article
  13. Türkiye Kimya ve Petro-kimya Sanayilerinde Pazar Gücü Endeksleri
    Market Power Indices of the Industries of Chemicals and Petro-Chemicals in Turkey [English]
    Ekrem Kalkan
    Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 177-198
    » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35920

  14. Original Article
  15. Banka Yapısal Reform Girişimlerine bir Bakış ve Türk Bankacılık Sektörünün Karlılığı Üzerinden Tartışma
    A Look at the Structural Bank Regulation Initiatives and a Discussion over Turkish Banking Sector through Profitability [English]
    Burçhan Sakarya
    Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 199-222
    » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35926

  16. Original Article
  17. Solow Büyüme Modeli Genişletilerek Bir Bölgesel Çevre Değişimi ve Ekonomik Büyüme Çalışması
    A Study of Regional Environmental Change and Economic Growth by Extending Solow’s Growth Model [English]
    wei-bin zhang
    Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 223-254
    » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35931Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

  • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
    Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
    Gönül DİNÇER
    Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

  • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
    Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
    Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
    Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

  • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
    Metin BAYRAK; Ömer ESEN
    Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

  • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
    An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
    Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
    Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

  • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
    NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
    Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
    Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

  • Most Downloaded
    Top Downloaded Articles

  • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
    Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
    Hasan Cömert, Güney Düzçay
    Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

  • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
    English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
    Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
    Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

  • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
    A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
    Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
    Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

  • Uluslararası Finansal Krizler
    English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
    Veysel Çalışkan
    Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

  • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
    English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
    Mehmet BULUT
    Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

  • Most Cited Articles
    Most Cited Articles

  • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
    Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
    Gönül DİNÇER
    Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
    Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

  • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
    THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
    Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
    Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
    Cited : 91 times [Click to see citing articles]

  • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
    English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
    Ahmet ZENGİN
    Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
    Cited : 89 times [Click to see citing articles]

  • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
    A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
    Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
    Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
    Cited : 85 times [Click to see citing articles]

  • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
    A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
    Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
    Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
    Cited : 78 times [Click to see citing articles]