E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2016, Volume: 27, Issue: 99

  Original Article
 1. BIST-100 Endeksinin Volatil Davranışlarının Simetrik Ve Asimetrik Stokastik Volatilite Modelleri İle Analizi
  Analysis of Volatile Behavior of ISE-100 Index with Symmetric and Asymmetric Stochastic Volatility Models [Turkish]
  Özlem Göktaş, Aycan Hepsağ
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 1-15
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35908

 2. Original Article
 3. Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin İhracat Dinamiğine Etkisi: Yaygın ve Yoğun Ticaret
  The Effects of the Trade Agreements on the Dynamics of Turkey’s Export: Extensive and Intensive Margins [Turkish]
  Kemal Türkcan, Erhan Pişkin
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 17-55
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35921

 4. Original Article
 5. Döviz Kurunun Belirlenmesi: Teorik Modeller ve Ampirik Bulgular üzerine bir Literatür İncelemesi
  Exchange Rate Determination: A Literature Survey on Theoretical Models and Empirical Findings [Turkish]
  Giray Gözgör
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 57-85
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35922

 6. Original Article
 7. Türk Bankacılık Sektöründe Yurtdışı Borçlanma ve Küresel Likidite
  Foreign Borrowing in the Turkish Banking Sector and the Global Liquidity [Turkish]
  Burçhan Sakarya
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 87-116
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35923

 8. Original Article
 9. ENFLASYON VE İŞGÜCÜ PİYASALARI: TÜRKİYE EKONOMİSİ (2000-2013)
  INFLATION AND (UN)EMPLOYMENT: TURKISH ECONOMY (2000-2013) [English]
  Leyla Baştav
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 117-138
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35924

 10. Original Article
 11. Çevresel Tahribatın Belirleyicileri: Çevresel Kuznets Eğirisinin Ampirik Bir Analizi
  The Determinats of Environmental Degradation: An Empirical Analysis of the Environmental Kuznets Curve [Turkish]
  Zahra Fotourehchi, Ahmet Şahinöz
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 139-164
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35925

 12. Original Article
 13. Hindistan'da Ekonomik Büyüme, Yoksulluk ve Yetersiz Beslenme
  Economic Growth, Poverty and Malnutrition in India [English]
  Shyma Jose
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 165-202
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35902

 14. Original Article
 15. Ricardocu Mali Rejim ve Fiyat Düzeyinin Mali Teorisi: Avrupa Para Sistemi Örneği
  Ricardian Fiscal Regime and Fiscal Theory of the Price Level: The European Monetary System [Turkish]
  Filiz Elmas, Mehmet Songur
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 203-236
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35930

 16. Original Article
 17. Satın Alma Gücü Paritesi (PPP) Yapbozu Var mı? Doğrusal-Olmayan Bir Asimetrik Panel Birim Kök Testinden Yeni Kanıt
  Is there a Purchasing Power Parity (PPP) Puzzle? New Evidence from a Nonlinear Asymmetric Panel Unit Root Test [English]
  Ayşegül Çorakcı
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 237-266
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35932Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]