E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2003, Volume: 14, Issue: 49 - Proceedings

  Other
 1. Yeni Dünya Düzeni ve Kalkınma Konulu Kongre Açılış Konuşması
  English title is not available [Turkish title: Yeni Dünya Düzeni ve Kalkınma Konulu Kongre Açılış Konuşması] [Turkish]
  Gülten Kazgan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 1-9
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10390

 2. Original Article
 3. Kalkınma İktisadının Kilometre Taşları ve Teknoloji
  English title is not available [Turkish title: Kalkınma İktisadının Kilometre Taşları ve Teknoloji] [Turkish]
  Muhteşem Kaynak
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 12-43
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10391

 4. Original Article
 5. Kalkınma Ortamı
  English title is not available [Turkish title: Kalkınma Ortamı] [Turkish]
  Ercan Uygur
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 44-58
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10392

 6. Original Article
 7. Serbest Ticaret: Amaçlar ve Araçlar
  English title is not available [Turkish title: Serbest Ticaret: Amaçlar ve Araçlar] [Turkish]
  Arslan Sonat
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 62-70
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10393

 8. Original Article
 9. Yeni Dünya Düzeninde WTO Sistemi ve Sorunlar
  English article is not available [Turkish title: Yeni Dünya Düzeninde WTO Sistemi ve Sorunlar] [Turkish]
  Tuba Ongun
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 71-81
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10394

 10. Original Article
 11. Türkiye'de Yoksulluğun Ölçülmesi: 2001
  English article is not available [Turkish title: Türkiye'de Yoksulluğun Ölçülmesi: 2001] [Turkish]
  Kıvılcım Metin Özcan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 84-98
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10395

 12. Original Article
 13. "Küreselleşme", Sendikasazlaştırma ve Yoksullaştırma
  English title is not available [Turkish title: "Küreselleşme", Sendikasazlaştırma ve Yoksullaştırma] [Turkish]
  Yüksel Akkaya
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 99-110
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10396

 14. Original Article
 15. Türkiye'de Yoksulluğun Dağılımı, Yapışkanlığı ve Transfer Politikaları
  English title is not available [Turkish title: Türkiye'de Yoksulluğun Dağılımı, Yapışkanlığı ve Transfer Politikaları] [Turkish]
  İbrahim Tokatlıoğlu, Alparslan Başaran
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 111-129
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10397

 16. Original Article
 17. Yoksulluk Kimin Sorunudur?
  English title is not available [Turkish title: Yoksulluk Kimin Sorunudur?] [Turkish]
  Tevfik Erdem
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 130-149
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10398

 18. Original Article
 19. İnformal Sektör ve Kayıt Dışı İstihdam
  English title is not available [Turkish title: İnformal Sektör ve Kayıt Dışı İstihdam] [Turkish]
  Enver Taştı, Didem Sezer
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 157-173
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10399

 20. Original Article
 21. Dünyada ve Türkiye'de Yoksulluk Ölçümleri
  English title is not available [Turkish title: Dünyada ve Türkiye'de Yoksulluk Ölçümleri] [Turkish]
  Güzin Erdoğan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 174-181
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10400

 22. Original Article
 23. Türkiye'de Tüketim Harcamaları Anketlerinin Değerlendirilmesi
  English title is not available [Turkish title: Türkiye'de Tüketim Harcamaları Anketlerinin Değerlendirilmesi] [Turkish]
  Murat Karakaş
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 182-193
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10401

 24. Original Article
 25. Türkiye'de Finansal Serbestlik: İstikrarsızlık Faktörü Mü? Kalkınma'nın İtici Gücü Mü?
  English title is not available [Turkish title: Türkiye'de Finansal Serbestlik: İstikrarsızlık Faktörü Mü? Kalkınma'nın İtici Gücü Mü?] [Turkish]
  Sinan Sönmez
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 210-224
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10402

 26. Original Article
 27. Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10403

 28. Original Article
 29. Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma
  English title is not available [Turkish title: Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma] [Turkish]
  Ömer Faruk Çolak
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 248-258
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10404

 30. Original Article
 31. Türkiye'nin Kalkınma Seçeneklerinin Eleştirisi ve Alternatif Bir Çerçeve
  English title is not available [Turkish title: Türkiye'nin Kalkınma Seçeneklerinin Eleştirisi ve Alternatif Bir Çerçeve] [Turkish]
  Fuat Ercan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 263-277
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10405Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]