E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2022, Volume: 33, Issue: 122

  Diğer

 1. Kapak, Ön Sayfalar ve İçindekiler
  Cover Page, Preface and Contents
  Ekonomik Yaklaşım
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(122): i-xxii
  » Abstract » PDF

 2. Araştırma Makalesi

 3. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Yeşil Ürün ve Hizmetleri Nasıl Finanse Ederler?
  How Do SMEs Finance Green Products or Services? [English]
  Derya FINDIK, Kıvılcım METİN ÖZCAN, Fatih Cemil ÖZBUĞDAY
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(122): 1-20
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.21004

 4. Türkiye’de Gelir Adaletsizliği Neden Katıdır? Kanıtlar ve Teorik Bir Çerçeve
  Why is Income Inequality Rigid in Turkey? Some Evidence and a Theoretical Framework [English]
  Volkan Süleyman GÜRGEN
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(122): 21-44
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.21005

 5. Türkiye'de Şehirler Arası İç Göç Akımlarını Belirleyen Faktörler: Panel Veri Analizi
  Internal Migration Waves between Provinces in Turkey: A Panel Data Analysis [Turkish]
  Hakan ULUCAN
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(122): 45-65
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.21006

 6. Singapur'un Ekonomik Mucizesinin Temel Dinamikleri: 1965-1995
  Fundamental Dynamics of Singapore's Economic Miracle: 1965-1995 [Turkish]
  Umut ÇAKMAK
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(122): 67-112
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.21007