E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

 

 Editor 

 

Ozan ERUYGUR

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  / Ankara Hacibayram Veli University


 Editorial Board 

 

Amit BHADURI

Jawaharlal Nehru Üniversitesi & Pavia Üniversitesi / Jawaharlal Nehru University & Pavia University

[2016 Leontief Prize]

[Editorial BoardsReview of Keynesian EconomicsPSL Quarterly Review

Social Change; Assoc. Board, Structural Change and Economic Dynamics]

 

Michele BOLDRIN

St. Louis Washington Üniversitesi / Washington University in St. Louis

[2003-2009, Associate Editor, Econometrica1995-1997, Associate Editor, Economic Theory;

1994-2000, Associate Editor, International Economic Review]

 

Ozan ERUYGUR (Editor)

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  / Ankara Hacibayram Veli University

 

James K. GALBRAITH

Austin Texas Üniversitesi / University of Texas at Austin

[2014 Leontief Prize] 

[Managing Editor, Structural Change and Economic Dynamics]

 

Alper GÜZEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  / Ondokuz Mayis University

[Editor, METU Studies of Development (1997-2000); Director, METU Economic Research Centre (1994-2004)]

 

Haluk KASNAKOĞLU

Emekli (ODTÜ ve FAO-İstatistik Bölümü Başkanı) / Emeritus (METU and FAO-Director of Statistics Division)

 

M. Ayhan KÖSE

Dünya Bankası / The World Bank

[Editorial Board, IMF Economic Review, 2009-present; Editor, IMF Research Bulletin,

2008-present; Co-Editor, IMF Staff Papers]

 

Jörg MAYER

UNCTAD / UNCTAD

[Editor, Development Policies in Natural Resource Economies]

 

Nadir ÖCAL

Çankaya Üniversitesi  / Cankaya University

 

Serdar SAYAN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi / TOBB University of Economics & Technology

[Editorial Board, Review of Middle East Economics and Finance, Berkeley Electronic Press]

 

Robert WADE

Londra Ekonomi Okulu (LSE) / London School of Economics (LSE)

[2008 Leontief Prize] 

[Editorial Boards, New Political Economy, Studies in Comparative International Development,

Competition & Change]

 

Gözde YİRMİBEŞOĞLU (Language Editor) 

Akdeniz Üniversitesi / Akdeniz University

 


Academic Advisory Board

 

Hüseyin AĞIR

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Fethullah AKIN

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Hakan Naim ARDOR

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Gökhan AYKAÇ

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Nuran Halise BELET

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Emre Güneşer BOZDAĞ

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Erol BULUT

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Necat COŞKUN

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Umut ÇAKMAK

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Özge Aynagöz ÇAKMAK

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Sibel Buket İNCE ÇAŞKURLU

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Affan Hakan ÇERMİKLİ

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Ahmet Kibar ÇETİN

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Murat ÇETİNKAYA

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Gönül DİNÇER

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Fatih Hakan DİKMEN

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Ömer Tanju DURUSOY

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Hakkı Ozan ERUYGUR

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

,

Mehmet GÜNAL

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Aziz KONUKMAN

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Müslüme NARİN

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Zeynel Abidin ÖZDEMİR

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Fahriye ÖZTÜRK

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Filiz Elmas SARAÇ

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Ufuk SERDAROĞLU

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Seniha Alev SÖYLEMEZ

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Celal TAŞDOĞAN

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Selahattin TOĞAY

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

İbrahim TOKATLIOĞLU

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Cenap Mengü TUNÇAY

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

Cemil VARLIK

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  /  Ankara Hacibayram Veli University

 

 Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]