E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1993, Volume: 4, Issue: 9

  Original Article
 1. KÜRESELLEŞME VE TÜRKİYE
  English Title Not Available [Turkish Title: KÜRESELLEŞME VE TÜRKİYE] [Turkish]
  İsmet SEZGİN
  Ekonomik Yaklasim. 1993; 4(9): 1-4
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10143

 2. Original Article
 3. NİÇİN, KİMİN İÇİN VE NASIL GLOBALLEŞME?
  English Title Not Available [Turkish Title: NİÇİN, KİMİN İÇİN VE NASIL GLOBALLEŞME?] [Turkish]
  TEZER ÖÇAL
  Ekonomik Yaklasim. 1993; 4(9): 5-11
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10144

 4. Original Article
 5. GLOBALLEŞMENİN PROGRAMI: BATILILAŞMA
  English Title Not Available [Turkish Title: GLOBALLEŞMENİN PROGRAMI: BATILILAŞMA] [Turkish]
  MEHMET ALİ KILIÇBAY
  Ekonomik Yaklasim. 1993; 4(9): 13-18
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10145

 6. Original Article
 7. İLETİŞİM VE GLOBALLEŞME
  English Title Not Available [Turkish Title: İLETİŞİM VE GLOBALLEŞME] [Turkish]
  ERTAN OKTAY
  Ekonomik Yaklasim. 1993; 4(9): 19-23
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10146

 8. Original Article
 9. GELİŞMİŞ EKONOMİLERDE TEKNOLOJİLERİN GELiŞME YÖNÜ
  English Title Not Available [Turkish Title: GELİŞMİŞ EKONOMİLERDE TEKNOLOJİLERİN GELiŞME YÖNÜ] [Turkish]
  METİN GER
  Ekonomik Yaklasim. 1993; 4(9): 25-33
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10147

 10. Original Article
 11. FiNANSAL GLOBALLEŞME
  English Title Not Available [Turkish Title: FiNANSAL GLOBALLEŞME] [Turkish]
  M. TUBA ONGUN
  Ekonomik Yaklasim. 1993; 4(9): 35-46
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10148

 12. Original Article
 13. AVRUPA ENTEGRASYONU
  English Title Not Available [Turkish Title: AVRUPA ENTEGRASYONU] [Turkish]
  HALUK GÜNUĞUR
  Ekonomik Yaklasim. 1993; 4(9): 47-53
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10149

 14. Original Article
 15. AVRUPA TOPLULUĞU İLE BÜTÜNLEŞMEYİ HEDEFLEYEN TÜRKİYE SOSYAL KORUMANIN NERESiNDE?
  English Title Not Available [Turkish Title: AVRUPA TOPLULUĞU İLE BÜTÜNLEŞMEYİ HEDEFLEYEN TÜRKİYE SOSYAL KORUMANIN NERESiNDE?] [Turkish]
  Şerife Türcan ÖZŞUCA
  Ekonomik Yaklasim. 1993; 4(9): 55-63
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10150

 16. Original Article
 17. GLOBALLEŞME VE BiREY
  English Title Not Available [Turkish Title: GLOBALLEŞME VE BiREY] [Turkish]
  YILMAZ ÖZKAN
  Ekonomik Yaklasim. 1993; 4(9): 65-68
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10151

 18. Original Article
 19. ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI (IEA)'NIN KÖKENLERİ
  English Title Not Available [Turkish Title: ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI (IEA)'NIN KÖKENLERİ] [Turkish]
  CENK PALA
  Ekonomik Yaklasim. 1993; 4(9): 69-87
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10152

 20. Original Article
 21. FİNANS MÜHENDİSLİĞİ IŞIĞINDA TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN KÜRESELLEŞME EĞİLİMİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
  English Title Not Available [Turkish Title: FİNANS MÜHENDİSLİĞİ IŞIĞINDA TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN KÜRESELLEŞME EĞİLİMİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME] [Turkish]
  E. Abdülgaffar AĞAOGLU
  Ekonomik Yaklasim. 1993; 4(9): 89-102
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10153

 22. Original Article
 23. EKONOMİ VE ÇEVRE POLİTİKALARININ ENTEGRASYONU
  English Title Not Available [Turkish Title: EKONOMİ VE ÇEVRE POLİTİKALARININ ENTEGRASYONU] [Turkish]
  İstiklal ALPAR
  Ekonomik Yaklasim. 1993; 4(9): 103-108
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10154Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]