E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center

Mehmet Erdemir Gündoğmuş, Hatice Başkaya.

Abstract
The aim of this study is determining the meaningful variables and unlike the hedonic price model work will be established using actual sales prices Hedonic Price Model is to determine which would be the variable of meaningful will emerge and parameters magnitude at what level. unlike studies which were previously conducted on house prices y using hedonic price model in Turkey
The aim of this study is the determination of the variables affecting the house prices by using the Hedonic Price Model on the houses where 759 numbers real purchase-sale data have been collected from seller or purchaser in Aydın city center in the last year. All the houses that were subject to sale in 2018 regarding the residences in eighteen neighborhoods in the city center of Aydın were taken into consideration and the transactions (real purchases and sales) of the parties in the deed by agreement. In this study, hedonic price model is used, lin-lin, log-lin and log-log model forms are analyzed and log-lin form is found to give better results. Ten dummy variables and thirteen continious variables totaly twenty three independent variables included in the model, and 13 of them are found statistically important. These variables are such as gross living area of the flat, number of rooms, number of floors, have more than one front, having two or more bathrooms, presence of elevator, presence of swimming pool, natural gas heating, apartment building on boulevard, distance to the bazaar, distance to the mall and, distance to the nearest school. The adjusted R2 of the equation is found 85.6 %.

Bu çalışmanın amacı, daha önce Türkiye’de konut fiyatları üzerine yapılmış Hedonik Fiyat Modeli çalışmalarından farklı olarak, gerçek satış fiyatları kullanılarak kurulacak Hedonik Fiyat Modeli ile hangi değişkenlerin anlamlı çıkacağı ve parametre büyüklüklerinin ne düzeyde olacağının belirlenmesidir. Bu amaçla son bir yıl içinde Aydın kent merkezinde 759 adet bizzat konutu satın alan veya satan kişiler ile yapılan anket sonucu toplanan verilere Hedonik Fiyat Modeli uygulanmıştır. Aydın kent merkezinde toplam onsekiz mahalledeki konutlara ilişkin 2018 yılında satışa konu olmuş bütün konutlar dikkate alınmış, tarafların el sıkışıp anlaşarak tapuda yaptıkları işlemler (gerçek alım-satımlar) dikkate alınmıştır. Çalışmada doğrusal, yarı logaritmik ve tam logaritmik model formlarında çözümleme yapılmış, yarı logaritmik formda yapılan çözümlemenin daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Modele 13’ü sürekli, 10’u kukla değişken olmak üzere toplam 23 adet bağımsız değişken dahil edilmiş, 13 bağımsız değişken istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Bu değişkenler; dairenin brüt kullanım alanı, dairedeki salon hariç oda sayısı, dairenin bulunduğu katın sayısı, bina yaşı, dairenin birden fazla cepheli olması, dairede iki ve daha fazla banyo olması, dairenin bulunduğu apartmanda asansör, yüzme havuzu, doğalgaz olması, dairenin bulunduğu apartmanın bulvar üzerinde olması, çarşıya uzaklık, AVM’ye uzaklık ve en yakın ilköğretim okuluna uzaklıktır. Denklemin düzeltilmiş R2’si % 85,6 olarak bulunmuştur

Key words: Real Estate, Real Estate Market, Real Estate Valuation, Hedonic Price, Housing Prices,JEL Codes: R30,R31,C01Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli ile Tespiti: Aydın İli Kent Merkezi Örneği

Ozet
Bu çalışmanın amacı, daha önce Türkiye’de konut fiyatları üzerine yapılmış Hedonik Fiyat Modeli çalışmalarından farklı olarak, gerçek satış fiyatları kullanılarak kurulacak Hedonik Fiyat Modeli ile hangi değişkenlerin anlamlı çıkacağı ve parametre büyüklüklerinin ne düzeyde olacağının belirlenmesidir. Bu amaçla son bir yıl içinde Aydın kent merkezinde 759 adet bizzat konutu satın alan veya satan kişiler ile yapılan anket sonucu toplanan verilere Hedonik Fiyat Modeli uygulanmıştır. Aydın kent merkezinde toplam onsekiz mahalledeki konutlara ilişkin 2018 yılında satışa konu olmuş bütün konutlar dikkate alınmış, tarafların el sıkışıp anlaşarak tapuda yaptıkları işlemler (gerçek alım-satımlar) dikkate alınmıştır. Çalışmada doğrusal, yarı logaritmik ve tam logaritmik model formlarında çözümleme yapılmış, yarı logaritmik formda yapılan çözümlemenin daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Modele 13’ü sürekli, 10’u kukla değişken olmak üzere toplam 23 adet bağımsız değişken dahil edilmiş, 13 bağımsız değişken istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Bu değişkenler; dairenin brüt kullanım alanı, dairedeki salon hariç oda sayısı, dairenin bulunduğu katın sayısı, bina yaşı, dairenin birden fazla cepheli olması, dairede iki ve daha fazla banyo olması, dairenin bulunduğu apartmanda asansör, yüzme havuzu, doğalgaz olması, dairenin bulunduğu apartmanın bulvar üzerinde olması, çarşıya uzaklık, AVM’ye uzaklık ve en yakın ilköğretim okuluna uzaklıktır. Denklemin düzeltilmiş R2’si % 85,6 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul, Gayrimenkul Piyasası, Gayrimenkul Değerleme, Hedonik Fiyat, Konut Fiyatları. JEL Kodları:R30, R31, C01.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Erdemir Gündoğmuş
Articles by Hatice Başkaya
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

MEG, Başkaya H. [Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(125): 429-452. Turkish. doi:10.5455/ey.24001


Web Style

MEG, Başkaya H. [Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=104924 [Access: December 31, 2022]. Turkish. doi:10.5455/ey.24001


AMA (American Medical Association) Style

MEG, Başkaya H. [Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(125): 429-452. Turkish. doi:10.5455/ey.24001Vancouver/ICMJE Style

MEG, Başkaya H. [Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited December 31, 2022]; 33(125): 429-452. Turkish. doi:10.5455/ey.24001Harvard Style

, M. E. G. & Başkaya, . H. (2022) [Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]. Ekonomik Yaklasim, 33 (125), 429-452. Turkish. doi:10.5455/ey.24001Turabian Style

, Mehmet Erdemir Gundoğmuş, and Hatice Başkaya. 2022. [Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]. Ekonomik Yaklasim, 33 (125), 429-452. Turkish. doi:10.5455/ey.24001Chicago Style

, Mehmet Erdemir Gundoğmuş, and Hatice Başkaya. "[Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 429-452. Turkish. doi:10.5455/ey.24001MLA (The Modern Language Association) Style

, Mehmet Erdemir Gundoğmuş, and Hatice Başkaya. "[Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]." Ekonomik Yaklasim 33.125 (2022), 429-452. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.24001APA (American Psychological Association) Style

, M. E. G. & Başkaya, . H. (2022) [Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]. Ekonomik Yaklasim, 33 (125), 429-452. Turkish. doi:10.5455/ey.24001