E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TURKISH CREDIT DEFAULT SWAPS

Hasan BAKLACI, İlker ARSLAN.

Cited By:5

Abstract
Despite its widespread use globally, majority of the Turkish financial institutions are still unaware of Credit Default Swaps ( CDS ), stemming mainly from insufficient financial infrastructure and information base for credit derivatives. This study analyzes Turkish CDS from various perspectives. The findings exhibit that 10-year spreads are found to be overpriced, primarily due to the lack of liquidity in current CDS market in Turkey. Besides, the term structure of default probability estimations for Turkey reveal that the level and the change in default risk for Turkey for the next five years is relatively low, particularly when compared to 2001 which is marked as the worst crisis year.

Key words: credit derivatives, default swap, default probability, term structure[Türkçe Başlık Yok]

Ozet
Yurtdışı piyasalardaki yaygın kullanımına rağmen, Türkiye'de kredi türev araçları için yeterli finansal ve bilgi altyapısının oluşmaması nedeniyle Türk finans kurumlarının birçoğu halen Kredi Temerrüt Swaplarını bilmemekte ya da kullanmamaktadır. Bu çalışma, Türk kredi temerrüt swaplarını farklı açılardan incelemektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, 10 yıllık swap spreadlarının aşırı değerli olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun da temel nedeni olarak, mevcut Kredi Temerrüt Swap piyasalarının halen yeterli ölçüde likit olmaması gösterilebilir. Bunun yanında, Türkiye'nin mevcut borçlarına ilişkin temerrüte düşme olasılığı tahminlerinin vade yapısı incelendiğinde, Türkiye'nin gelecek beş sene içinde temerrüte düşme riskinin , özellikle tüm zamanlar için en kötü kriz senesi olarak kabul edilen 2001 yılı ile kıyaslandığında, nispeten düşük olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kredi türevleri, temerrüt swaplan, temerrüt olasılığı, vade yapısı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hasan BAKLACI
Articles by İlker ARSLAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hasan BAKLACI, İlker ARSLAN. AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TURKISH CREDIT DEFAULT SWAPS. Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 111-121. doi:10.5455/ey.10620


Web Style

Hasan BAKLACI, İlker ARSLAN. AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TURKISH CREDIT DEFAULT SWAPS. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155931 [Access: January 03, 2024]. doi:10.5455/ey.10620


AMA (American Medical Association) Style

Hasan BAKLACI, İlker ARSLAN. AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TURKISH CREDIT DEFAULT SWAPS. Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 111-121. doi:10.5455/ey.10620Vancouver/ICMJE Style

Hasan BAKLACI, İlker ARSLAN. AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TURKISH CREDIT DEFAULT SWAPS. Ekonomik Yaklasim. (2006), [cited January 03, 2024]; 17(60-61): 111-121. doi:10.5455/ey.10620Harvard Style

Hasan BAKLACI, İlker ARSLAN (2006) AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TURKISH CREDIT DEFAULT SWAPS. Ekonomik Yaklasim, 17 (60-61), 111-121. doi:10.5455/ey.10620Turabian Style

Hasan BAKLACI, İlker ARSLAN. 2006. AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TURKISH CREDIT DEFAULT SWAPS. Ekonomik Yaklasim, 17 (60-61), 111-121. doi:10.5455/ey.10620Chicago Style

Hasan BAKLACI, İlker ARSLAN. "AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TURKISH CREDIT DEFAULT SWAPS." Ekonomik Yaklasim 17 (2006), 111-121. doi:10.5455/ey.10620MLA (The Modern Language Association) Style

Hasan BAKLACI, İlker ARSLAN. "AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TURKISH CREDIT DEFAULT SWAPS." Ekonomik Yaklasim 17.60-61 (2006), 111-121. Print. doi:10.5455/ey.10620APA (American Psychological Association) Style

Hasan BAKLACI, İlker ARSLAN (2006) AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TURKISH CREDIT DEFAULT SWAPS. Ekonomik Yaklasim, 17 (60-61), 111-121. doi:10.5455/ey.10620

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]