E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Dimensions of Poverty in Turkey According to the Capability Approah of A. Sen

Tolga KABAŞ.

Cited By:16

Abstract
Poverty is a multidimensional concept. In order to define poverty, those dimensions should be taken into consideration. For example, monetary approach defines poverty as lack of income or consuntption. However, according to capability approach which is led by Sen, poverty is defined as lack of main capabilities. Capabilities are defined as being in good health, being schooled and educated, being able to appear in public without shame and being able to take part in the life of the collt!llltnity etc. The Human Poverty Index (HPI) which is estimated by UNDP is an example of the application of capability approaclz. f.eeording this index, hwnan poverty is defined as lack of longevity, knowledge and quality of life.

Key words: Poverty, Capability Approach, Central Capabilities, Human Poverty.A. SEN'İN KAPASiTE YAKLAŞlMINA GÖRE TÜRKİYE' DE YOKSULLUĞUN BOYUTLARI

Ozet
Yoksulluk çok boyutlu bir kavramdır. Bu yüzden yoksulluğun tanımı yapılırken bu boyutlar göz önünde bulundurulur. Örneğin, yoksulluğu açıklarken kullanılan parasal (monetary) yaklaşın yoksulluğu bir boyut ile gelir-tüketim noksanlığı olarak inceler. Ancak, Sen'in liderliğinde gelişen kapasite yaklaşımında ise yoksulluk temel kapasitelere ulaşamamak olarak tanımlanır. Kapasite bir insanın ne olabileceğini veya ne yapabileceğini içerir: iyi beslenebilmek, ölümden kaçabilmek, okuyabilmek ve yazabilmek, haberleşebilmek, toplum içerisinde bulunabilmek, utanmadan insanlar arasında bulunmak. Temel ihtiyaçlar bunun bir kısmını oluşturur. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) tarafından kapasite yaklaşımından yararlanılarak hazırlanan insani yoksulluk endeksi örnek olarak alınabilir. UNDP tarafından hazırlanan bu endekste insani yoksulluk insan hayati için gerekli üç unsurun yoksunluğu olarak tanımlanır. insani yoksulluğun ölçülmesinde kullanılan üç unsur yaşam süresi, bilgi düzeyi ve yaşam kalitesidir.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kapasite Yaklaşımı, Temel Kapasiteler, İnsani Yoksulluk.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Tolga KABAŞ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Tolga KABAŞ. [The Dimensions of Poverty in Turkey According to the Capability Approah of A. Sen]. Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 77-92. Turkish. doi:10.5455/ey.10618


Web Style

Tolga KABAŞ. [The Dimensions of Poverty in Turkey According to the Capability Approah of A. Sen]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156197 [Access: January 04, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.10618


AMA (American Medical Association) Style

Tolga KABAŞ. [The Dimensions of Poverty in Turkey According to the Capability Approah of A. Sen]. Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 77-92. Turkish. doi:10.5455/ey.10618Vancouver/ICMJE Style

Tolga KABAŞ. [The Dimensions of Poverty in Turkey According to the Capability Approah of A. Sen]. Ekonomik Yaklasim. (2006), [cited January 04, 2024]; 17(60-61): 77-92. Turkish. doi:10.5455/ey.10618Harvard Style

Tolga KABAŞ (2006) [The Dimensions of Poverty in Turkey According to the Capability Approah of A. Sen]. Ekonomik Yaklasim, 17 (60-61), 77-92. Turkish. doi:10.5455/ey.10618Turabian Style

Tolga KABAŞ. 2006. [The Dimensions of Poverty in Turkey According to the Capability Approah of A. Sen]. Ekonomik Yaklasim, 17 (60-61), 77-92. Turkish. doi:10.5455/ey.10618Chicago Style

Tolga KABAŞ. "[The Dimensions of Poverty in Turkey According to the Capability Approah of A. Sen]." Ekonomik Yaklasim 17 (2006), 77-92. Turkish. doi:10.5455/ey.10618MLA (The Modern Language Association) Style

Tolga KABAŞ. "[The Dimensions of Poverty in Turkey According to the Capability Approah of A. Sen]." Ekonomik Yaklasim 17.60-61 (2006), 77-92. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10618APA (American Psychological Association) Style

Tolga KABAŞ (2006) [The Dimensions of Poverty in Turkey According to the Capability Approah of A. Sen]. Ekonomik Yaklasim, 17 (60-61), 77-92. Turkish. doi:10.5455/ey.10618

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]