E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


GLOBAL FINANCIAL FACTORS AND CREDIT EXPANSION IN TURKEY KÜRESEL FİNANSAL FAKTÖRLER VE TÜRKİYE'DE KREDİ GENİŞLEMESİ

Hande Kabak.


Abstract
This study examines the global financial factors affecting the credit expansion of Turkish banks, in other words, the existence of international bank-lending channel during the 2002-2018 period. We also analyze the impact of bank-specific characteristics on credit expansion in Turkey in this study. In this empirical study, we use bank level annual data and estimate our dynamic model using the GMM method. Estimation results indicate that volatility indices for the USA (VXO) and policy rates of ECB and FED are significant in explaining credit expansion in Turkey. Our findings confirm the existence of international bank-lending channel in Turkey rather than the classical bank lending channel. In addition, our findings show that bank capital adequacy ratios are important in explaining credit expansion. Our findings align with the literature suggesting that in analyzing risk taking channels in emerging markets, risk-taking behavior of advanced countries and global financial condition should be taken into account.


Bu çalışmada, Türk bankacılık sektörünün kredi genişlemelerini etkileyen küresel finansal faktörler ve başka bir deyişle uluslararası banka kredi kanalının varlığı 2002-2018 dönemi için incelenmektedir. Aynı zamanda, bu çalışmada bankaya özgü özelliklerin kredi genişlemesi üzerindeki etkisini analiz ediyoruz. Bu amprik çalışmada, banka bazında yıllık veri kullanıyoruz ve dinamik modelimizi GMM metodu ile tahmin ediyoruz. Tahmin sonuçları, ABD volatilite endeksinin, FED ve Avrupa Merkez Bankası politika oranlarının Türkiyedeki kredi genişlemelerini açıklamada anlamlı olduğunu göstermektedir. Bulgularımız Türkiye’de klasik kredi(borç verme) kanalı yerine uluslararası kredi kanalı varlığını doğrulamaktadır. İlave olarak, bulgularımız banka sermaye yeterliliği oranlarının kredi genişlemelerini açıklamada önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca bulgularımız, gelişmekte olan ülkelerin risk alma kanalları incelenirken, gelişmiş olan ülkelerin risk alma kanallarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen literatürle uyumludur.

Key words: International Bank Lending Channel, Generalized Methods of Moments, Turkish Banking Sector, Global Factors, Bank Heterogeneity JEL Classification: C23, E44, F30


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hande Kabak
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kabak H, . GLOBAL FINANCIAL FACTORS AND CREDIT EXPANSION IN TURKEY KÜRESEL FİNANSAL FAKTÖRLER VE TÜRKİYE'DE KREDİ GENİŞLEMESİ. doi:10.5455/ey.31000


Web Style

Kabak H, . GLOBAL FINANCIAL FACTORS AND CREDIT EXPANSION IN TURKEY KÜRESEL FİNANSAL FAKTÖRLER VE TÜRKİYE'DE KREDİ GENİŞLEMESİ. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=184405 [Access: May 01, 2024]. doi:10.5455/ey.31000


AMA (American Medical Association) Style

Kabak H, . GLOBAL FINANCIAL FACTORS AND CREDIT EXPANSION IN TURKEY KÜRESEL FİNANSAL FAKTÖRLER VE TÜRKİYE'DE KREDİ GENİŞLEMESİ. doi:10.5455/ey.31000Vancouver/ICMJE Style

Kabak H, . GLOBAL FINANCIAL FACTORS AND CREDIT EXPANSION IN TURKEY KÜRESEL FİNANSAL FAKTÖRLER VE TÜRKİYE'DE KREDİ GENİŞLEMESİ. doi:10.5455/ey.31000Harvard Style

Kabak, H. & (0) GLOBAL FINANCIAL FACTORS AND CREDIT EXPANSION IN TURKEY KÜRESEL FİNANSAL FAKTÖRLER VE TÜRKİYE'DE KREDİ GENİŞLEMESİ. doi:10.5455/ey.31000Turabian Style

Kabak, Hande, and . 0. GLOBAL FINANCIAL FACTORS AND CREDIT EXPANSION IN TURKEY KÜRESEL FİNANSAL FAKTÖRLER VE TÜRKİYE'DE KREDİ GENİŞLEMESİ. doi:10.5455/ey.31000Chicago Style

Kabak, Hande, and . "GLOBAL FINANCIAL FACTORS AND CREDIT EXPANSION IN TURKEY KÜRESEL FİNANSAL FAKTÖRLER VE TÜRKİYE'DE KREDİ GENİŞLEMESİ." doi:10.5455/ey.31000MLA (The Modern Language Association) Style

Kabak, Hande, and . "GLOBAL FINANCIAL FACTORS AND CREDIT EXPANSION IN TURKEY KÜRESEL FİNANSAL FAKTÖRLER VE TÜRKİYE'DE KREDİ GENİŞLEMESİ." doi:10.5455/ey.31000APA (American Psychological Association) Style

Kabak, H. & (0) GLOBAL FINANCIAL FACTORS AND CREDIT EXPANSION IN TURKEY KÜRESEL FİNANSAL FAKTÖRLER VE TÜRKİYE'DE KREDİ GENİŞLEMESİ. doi:10.5455/ey.31000

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]