E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Does Logistics Infrastructure Affect Economic Boost? Empirical Evidence from Turkey

Mücahit Çitil, Yasir Küçükşahin.

Abstract
In this research we investigated the relationship between infrastructure of logistics services and economic boost in Turkey. For investment decisions, it is important to know how infrastructure investment impact economic development. Turkey is developing economy and it has been investing in logistic infrastructure extensively since 20 years so we examined the relationship for Turkey. For this purpose, we used methods of Johansen (1988) cointegration test and Granger (1969) causality test. Our data is yearly and covers the years 1984-2020. We used airfreight, total fleet, number of container transport, length of railways, railways freight, divided road, motorways, and government infrastructure expenditure to represent infrastructure of logistics services. In addition, we used EXIM (total trade), export, import, GDP, and GDP per capita to represent economic boost. Contrast to general expectations we couldn’t find clear evidence that shows infrastructure of logistics services cause of economic boost in Turkey.

Key words: Logistics, Logistics Infrastructure, Economic Growth, Time Series, Turkish Economy. JEL Classifications: F43, C22, H54, L91, E01.Lojistik Alt Yapısı Ekonomik Büyümeyi Etkiliyor Mu? Türkiye'den Ampirik Deliller

Ozet
Bu araştırmada, Türkiye'deki lojistik hizmetlerin altyapısı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceledik. Yatırım kararları için altyapı yatırımlarının ekonomik kalkınmayı nasıl etkilediğini bilmek önemlidir. Türkiye ekonomisi gelişmekte oluğu için ve bu ülekde lojistik altyapıya 20 yıldan beri yoğun bir şekilde yatırım yapıldığından, bu ilişkiyi Türkiye için inceledik. Bu amaçla Johansen (1988) eşbütünleşme testi ve Granger (1969) nedensellik testi yöntemlerini kullandık. Verilerimiz yıllık olup 1984-2020 yıllarını kapsamaktadır. Lojistik hizmetlerin altyapısını temsil etmek için hava taşımacılığı, toplam filo, konteyner taşımacılığı sayısı, demiryollarının uzunluğu, demiryolları navlun, bölünmüş yol, otoyollar ve devlet altyapı harcamalarını kullandık. Ek olarak, ekonomik artışı temsil etmek için EXIM (toplam ticaret), ihracat, ithalat, GSYİH ve kişi başına GSYİH'yı kullandık. Genel beklentilerin aksine, Türkiye'de lojistik hizmet altyapısının ekonomik canlanmaya neden olduğunu gösteren net bir kanıt bulamadık.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Altyapısı, Zaman Serileri, Türkiye Ekonomisi. JEL Kodları: F43, C22, H54, L91, E01.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mücahit Çitil
Articles by Yasir Küçükşahin
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Citil M, Kucukşahin Y. Does Logistics Infrastructure Affect Economic Boost? Empirical Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(125): 479-510. doi:10.5455/ey.24003


Web Style

Citil M, Kucukşahin Y. Does Logistics Infrastructure Affect Economic Boost? Empirical Evidence from Turkey. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=19026 [Access: December 31, 2022]. doi:10.5455/ey.24003


AMA (American Medical Association) Style

Citil M, Kucukşahin Y. Does Logistics Infrastructure Affect Economic Boost? Empirical Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(125): 479-510. doi:10.5455/ey.24003Vancouver/ICMJE Style

Citil M, Kucukşahin Y. Does Logistics Infrastructure Affect Economic Boost? Empirical Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited December 31, 2022]; 33(125): 479-510. doi:10.5455/ey.24003Harvard Style

Citil, M. & Kucukşahin, . Y. (2022) Does Logistics Infrastructure Affect Economic Boost? Empirical Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim, 33 (125), 479-510. doi:10.5455/ey.24003Turabian Style

Citil, Mucahit, and Yasir Kucukşahin. 2022. Does Logistics Infrastructure Affect Economic Boost? Empirical Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim, 33 (125), 479-510. doi:10.5455/ey.24003Chicago Style

Citil, Mucahit, and Yasir Kucukşahin. "Does Logistics Infrastructure Affect Economic Boost? Empirical Evidence from Turkey." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 479-510. doi:10.5455/ey.24003MLA (The Modern Language Association) Style

Citil, Mucahit, and Yasir Kucukşahin. "Does Logistics Infrastructure Affect Economic Boost? Empirical Evidence from Turkey." Ekonomik Yaklasim 33.125 (2022), 479-510. Print. doi:10.5455/ey.24003APA (American Psychological Association) Style

Citil, M. & Kucukşahin, . Y. (2022) Does Logistics Infrastructure Affect Economic Boost? Empirical Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim, 33 (125), 479-510. doi:10.5455/ey.24003