E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study

Ozan Eruygur, Selin Özokcu.

Cited By:4

Abstract
In this study, the impacts of climate related variables such as temperature, maximum temperature, precipitation, solar radiation on wheat yield are estimated by using a regional panel data (NUTS2) for Turkey. The estimated coefficients are used to simulate the impacts of climate change on wheat yield in Turkey until 2100. The humidty coefficient (nks) of Aydeniz climate classification, July Maximum Temperature and August Maximum Temperature are also used in the estimations. The regional effects (for seven regions of Turkey) are estimated separately for each decade. Apart from point estimation, the upper and lower bounds of the estimations are also provided. The "average scenario" points out a decline of about 8% in the wheat yields. In the "worst scenario" the decline enlarges to about 23%. However, the "best scenario" based on the statistically significant lower bound estimation values shows only a 1% of decline in the wheat yields of Turkey. This large interval can be explained by the high varance of the estimations and long forecasting period until 2100. In the study, to take into account the non-stationarity of variables and cross-sectional dependence of panel data, the heterogenus panel data estimation method of AMG (Augmented Mean Group Estimator) is preferred. The AMG estimator of Eberhardt is robust to the cross-sectional dependence of panel series. We argue that this feature makes AMG a good estimator for climate change estimations based on panel data. The residuals of Fixed Effect, Random Effect, FGLS and PCSE estimators are found to be non-stationary pointing unhealthy estimations results.

Key words: Turkey, Climate Change, Wheat Yield, Panel Data, Heterogeneous Panel, Augmented Mean Group estimator, AMG, Common Correlated Effects Mean Group estimator, CCEMG. JEL Codes: Q54, Q10, C23.Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması

Ozet
Bu çalışmada, buğday veriminin sıcaklık, maksimum sıcaklık, yağış, güneşlenme gibi iklimsel değişkenlerle olan ilişkisi bölgesel veriler kullanılarak ekonometrik yöntemlerle tahmin edilmiş ve sonrasında iklim değişikliğinin ülkemiz buğday verimi üzerindeki etkileri kestirilmiştir. Aydeniz iklim sınıflamasında hesaplanan nemlilik katsayısı (nks), Temmuz Maksimum Sıcaklık ve Ağustos Maksimum Sıcaklık değişkenleri modelde kullanılmıştır. Ortalama senaryoda 2100 yılına gelindiğinde yedi bölgede buğday veriminde ortalama olarak %8 civarında bir düşme yaşanacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan en kötü senaryoda 2100 yılında buğday veriminde ortalama olarak %23 civarında bir düşme kestirilmektedir. Dolayısıyla azalmanın istatistiksel olarak anlamlı üst sınırı %23’ler civarındadır. Diğer taraftan istatistiksel olarak anlamlı alt sınır en iyi senaryoda %1’lere kadar düşebilmektedir. Bu durum tahmin sonuçlarının varyanslarının yüksek olmasıyla açıklanabilir. Çalışmada "Genişletilmiş Ortalama Grup ” tahmincisi (AMG) kullanılmıştır. AMG tahmincisi yatay kesitler arasında bağıntı olmasına dirençli bir tahmincidir. Bu özelliğiyle iklim değişikliği konusunda özellikle karşılaşılan bir soruna çözüm getirmektedir. Ayrıca iklim değişikliğini tahmin ederken kullanılan veri setindeki zaman boyutunun da uzun olması iklim değişikliğine ilişkin zaman içindeki değişimleri yakalayabilmek açısından önemlidir. Ancak zaman boyutu arttıkça verilerde durağan-olmama problemi ortaya çıkmakta ve bu durum dikkate alınmadığında hatalı tahminler yapılabilmektedir. Çalışmada temel alınan AMG tahmincisi durağan-olmama durumlarında da etkin olan bir tahmincidir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İklim Değişikliği, Buğday Verimi, Panel Veri, Heterojen Panel, Genişletilmiş Ortalama Grup Tahmincisi, AMG, Ortak Bağıntılı Etkiler Ortalama Grup tahmincisi, CCEMG. JEL Kodları: Q54, Q10, C23.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ozan Eruygur
Articles by Selin Özokcu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Eruygur O, Ozokcu S. [Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study]. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255. Turkish. doi:10.5455/ey.35944


Web Style

Eruygur O, Ozokcu S. [Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=238210 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.35944


AMA (American Medical Association) Style

Eruygur O, Ozokcu S. [Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study]. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255. Turkish. doi:10.5455/ey.35944Vancouver/ICMJE Style

Eruygur O, Ozokcu S. [Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study]. Ekonomik Yaklasim. (2016), [cited January 03, 2024]; 27(101): 219-255. Turkish. doi:10.5455/ey.35944Harvard Style

Eruygur, O. & Ozokcu, . S. (2016) [Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study]. Ekonomik Yaklasim, 27 (101), 219-255. Turkish. doi:10.5455/ey.35944Turabian Style

Eruygur, Ozan, and Selin Ozokcu. 2016. [Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study]. Ekonomik Yaklasim, 27 (101), 219-255. Turkish. doi:10.5455/ey.35944Chicago Style

Eruygur, Ozan, and Selin Ozokcu. "[Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study]." Ekonomik Yaklasim 27 (2016), 219-255. Turkish. doi:10.5455/ey.35944MLA (The Modern Language Association) Style

Eruygur, Ozan, and Selin Ozokcu. "[Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study]." Ekonomik Yaklasim 27.101 (2016), 219-255. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35944APA (American Psychological Association) Style

Eruygur, O. & Ozokcu, . S. (2016) [Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study]. Ekonomik Yaklasim, 27 (101), 219-255. Turkish. doi:10.5455/ey.35944

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]