E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Alternative Analysis of Bank Lending Channel in Turkey After 2010

Hande Kabak.

Abstract
Traditional bank lending channel in the monetary transmission explains the relationship between monetary policies of Central Banks and the bank lending behavior. In this article, the existence of traditional bank lending channel and an alternative analysis of bank lending in the monetary transmission of Turkey is investigated between 2011 and 2018 using bank level data and GMM method. Additionally, we indicate whether the reaction of banks differ according to their bank specific caharacteristics. Asset quality, capital adequacy, liquidity ratio, asset size and profitability rates are used as bank characteristics. Since Central Bank of Turkey began to use multiple monetary policy tools to cope with financial stability issues at the end of 2010, the choice of an indicator for the monetary policy is important. In this article, we revise the analysis of bank lending view as the key assumptions of traditional bank lending are not valid. Different from prior research, to analyze the change in credit supply we use both monetary policy rates and actual interest rates (BISTREPO and weighted average cost of Central Bank of Turkish Republic) as monetary policy indicators. Using monetary policy rates, our findings indicate that traditional bank lending channel does not work. Using BISTREPO as monetary policy indicator, our findings indicate that it is significant in the credit supply change. Taking the bank characteristics into account only bank size is significant in mitigating the negative effects of monetary policy shocks. This finding shows that banks that have larger asset size may find different funding alternatives and continue to lend during monetary policy shocks. Additionally, when weighted average cost of the CBTR funding are used as a monetary policy indicator, our findings show that this rate is also significant in the credit supply change and similar to prior results higher bank size may mitigate the negative effects of monetary policy shocks.

Key words: Bank Lending Channel, GMM, Panel Data Analysis, Actual Interest Rates, Bank Characteristics, Monetary Policy Rates. Jel Codes: G21, G28, C23Türkiye’de 2010 Sonrası Dönemde Banka Kredi Kanalının Alternatif Analizi

Ozet
Parasal aktarımda geleneksel banka kredi kanalı Merkez Bankasının para politikaları ile bankaların borç verme davranışları arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de parasal aktarımda geleneksel banka kredi kanalının varlığının yanısıra banka kredi kanalının alternatif analizi 2011-2018 dönemi için banka bazında yıllık veri kullanarak GMM (Generalized Methods of Moments) yöntemiyle test edilmektedir. İlave olarak, bankaların para politikası değişikliklerine karşı vermiş oldukları tepkilerin banka özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konulmaktadır. Banka özellikleri olarak aktif kalitesi, sermaye yeterliliği, likidite, aktif büyüklüğü ve karlılık oranları kullanılmıştır. 2010 sonrasında TCMB istikrar sorunlarıyla başedebilmek için çoklu araç kullanımına geçtiği için para politikasını temsilen kullanılacak faiz oranları önemlidir. Bu çalışmada, banka kredi kanalındaki temel varsayımların geçerli olmayabileceğini dikkate alarak geleneksel banka kredi kanalı analizini revize ediyoruz. Literatürden farklı olarak, bu çalışmada kredi arzındaki değişimi analiz etmek için para politikasını temsilen politika faiz oranının yanısıra fiili fazileri (BISTREPO ve TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini) kullanıyoruz. Çalışma sonuçları, para politikası göstergesi olarak resmi politika faiz oranları kullanıldığında geleneksel banka kredi kanalının çalışmadığını göstermektedir. Para politikasını temsilen BISTREPO kullanıldığında, bulgularımız bize bankalararası faiz oranının kredi arzını etkilemekte anlamlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca, bulgularımız parasal şokların olumsuz etkilerini bertaraf etmede sadece banka büyüklüğünün anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu sonuç bize aktif toplamı daha büyük olan bankaların parasal şoklar karşısında farklı fonlama alternatifleri bulacağını ve kredi vermeye devam edeceğini göstermektedir. İlaveten, para politikasını temsilen TCMB ağırlıklı ortalama faiz oranı kullanıldığında da bulgularımız, TCMB ağırlıklı ortalama faiz oranının da kredi arzı değişiminde anlamlı olduğunu ve banka büyüklüğünün parasal şokların olumsuz etkilerini azalttığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Banka Kredi Kanalı, GMM (Genelleştirilmiş Momentler Metodu), Panel Veri, Fiili Faiz Oranı, Resmi Politika Faiz Oranı, Banka Özellikleri. Jel Sınıflandırması: G21, G28, C23


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hande Kabak
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hande Kabak. [Alternative Analysis of Bank Lending Channel in Turkey After 2010]. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(127): 109-168. Turkish. doi:10.5455/ey.27003


Web Style

Hande Kabak. [Alternative Analysis of Bank Lending Channel in Turkey After 2010]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=148637 [Access: January 05, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.27003


AMA (American Medical Association) Style

Hande Kabak. [Alternative Analysis of Bank Lending Channel in Turkey After 2010]. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(127): 109-168. Turkish. doi:10.5455/ey.27003Vancouver/ICMJE Style

Hande Kabak. [Alternative Analysis of Bank Lending Channel in Turkey After 2010]. Ekonomik Yaklasim. (2023), [cited January 05, 2024]; 34(127): 109-168. Turkish. doi:10.5455/ey.27003Harvard Style

Hande Kabak (2023) [Alternative Analysis of Bank Lending Channel in Turkey After 2010]. Ekonomik Yaklasim, 34 (127), 109-168. Turkish. doi:10.5455/ey.27003Turabian Style

Hande Kabak. 2023. [Alternative Analysis of Bank Lending Channel in Turkey After 2010]. Ekonomik Yaklasim, 34 (127), 109-168. Turkish. doi:10.5455/ey.27003Chicago Style

Hande Kabak. "[Alternative Analysis of Bank Lending Channel in Turkey After 2010]." Ekonomik Yaklasim 34 (2023), 109-168. Turkish. doi:10.5455/ey.27003MLA (The Modern Language Association) Style

Hande Kabak. "[Alternative Analysis of Bank Lending Channel in Turkey After 2010]." Ekonomik Yaklasim 34.127 (2023), 109-168. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.27003APA (American Psychological Association) Style

Hande Kabak (2023) [Alternative Analysis of Bank Lending Channel in Turkey After 2010]. Ekonomik Yaklasim, 34 (127), 109-168. Turkish. doi:10.5455/ey.27003

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]