E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Income Distribution and Economic Growth: Post-Keynesian Models and Policy Analysis

Alpaslan AKÇORAOĞLU.

Abstract
One of the main consequences of global economic crisis of 2008 and the Euro-zone crisis of 2009 is that some dominating paradigms of neoclassical economics such as pure market economics and supply side economic growth have been questioned. This paper reviews the theoretical contributions of Post Keynesian literature to the issue of distribution-growth nexus. Furthermore, this article discusses economic policy proposals and analyses developed by Post Keynesian models based on neo-Kaleckian theoretical foundations. In contrast to neo-classical theory, neo-Kaleckian models have very strong political economy implications and distributional policy (egalitarian or unequal) has a profound impact on economic growth. Neo-Kaleckian models suggest that rising income inequalities produced by neo-liberal policies may generate insufficient level of aggregate demand, leading to slow economic growth in a wage-led demand and growth regime.

Key words: Income Distribution, Economic Growth, Neo-Kaleckian Models. JEL Classification: E12, E20, O15, O40, O49.GELİR DAĞILIMI VE İKTİSADİ BÜYÜME: POST-KEYNESYEN MODELLER VE POLİTİKA ANALİZİ

Ozet
Büyük küresel ekonomik krizin 2008-2010 ve Avro bölgesi krizinin 2009-… önemli sonuçlarından biri neoklasik iktisadın serbest piyasa ekonomisi ve arz yönlü iktisadi büyüme gibi bazı egemen paradigmalarının sorgulanmasına neden olmasıdır. Bu çalışma esas olarak gelir dağılımı ile iktisadi büyüme ilişkisi konusunda Post-Keynesyen literatürün katkılarını gözden geçirmektedir. Ayrıca, Post-Keynesyen iktisatçıların neo-Kaleckiyen teorik temellere dayalı olarak geliştirdikleri iktisat politikası önerileri ve analizleri de tartışılmaktadır. Neo-klasik teoriden farklı olarak, neo-Kaleckiyen modellerin çok güçlü politik iktisat uzantıları vardır ve bölüşüm politikası (eşitlikçi ya da eşitsizliği arttırıcı) iktisadi büyüme sürecini derinden etkilemektedir. Neo-Kaleckiyen modellere göre, ücret-yönlü talep ve büyüme rejimine sahip ekonomilerde neo-liberal politikaların neden olduğu eşitsiz gelir dağılımı ekonomide yapısal bir toplam talep eksikliği yaratarak, iktisadi büyümeyi yavaşlatabilir.

Anahtar Kelimeler: Gelir Dağılımı, İktisadi Büyüme, Neo-Kaleckiyen Modeller. JEL Sınıflaması: E12, E20, O15, O40, O49.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Alpaslan AKÇORAOĞLU
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Alpaslan AKCORAOĞLU. [Income Distribution and Economic Growth: Post-Keynesian Models and Policy Analysis]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 91-126. Turkish. doi:10.5455/ey.35704


Web Style

Alpaslan AKCORAOĞLU. [Income Distribution and Economic Growth: Post-Keynesian Models and Policy Analysis]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=166444 [Access: January 08, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.35704


AMA (American Medical Association) Style

Alpaslan AKCORAOĞLU. [Income Distribution and Economic Growth: Post-Keynesian Models and Policy Analysis]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 91-126. Turkish. doi:10.5455/ey.35704Vancouver/ICMJE Style

Alpaslan AKCORAOĞLU. [Income Distribution and Economic Growth: Post-Keynesian Models and Policy Analysis]. Ekonomik Yaklasim. (2015), [cited January 08, 2024]; 26(96): 91-126. Turkish. doi:10.5455/ey.35704Harvard Style

Alpaslan AKCORAOĞLU (2015) [Income Distribution and Economic Growth: Post-Keynesian Models and Policy Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 26 (96), 91-126. Turkish. doi:10.5455/ey.35704Turabian Style

Alpaslan AKCORAOĞLU. 2015. [Income Distribution and Economic Growth: Post-Keynesian Models and Policy Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 26 (96), 91-126. Turkish. doi:10.5455/ey.35704Chicago Style

Alpaslan AKCORAOĞLU. "[Income Distribution and Economic Growth: Post-Keynesian Models and Policy Analysis]." Ekonomik Yaklasim 26 (2015), 91-126. Turkish. doi:10.5455/ey.35704MLA (The Modern Language Association) Style

Alpaslan AKCORAOĞLU. "[Income Distribution and Economic Growth: Post-Keynesian Models and Policy Analysis]." Ekonomik Yaklasim 26.96 (2015), 91-126. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35704APA (American Psychological Association) Style

Alpaslan AKCORAOĞLU (2015) [Income Distribution and Economic Growth: Post-Keynesian Models and Policy Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 26 (96), 91-126. Turkish. doi:10.5455/ey.35704

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]