E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Women’s Employment: A Bibliometric Approach

Sinem ÇAKIR, Pinar DERİN GÜRE.


Abstract
This paper aims to analyze how contributions have been made to the literature on women's employment with a quantitative bibliometric approach. Main articles, authors, institutes, countries, journals, and most cited authors' genders of women's employment literature were determined, and how they differed in the context of developed and developing countries was discussed. As far as we know, this kind of quantitative literature review on women's employment has not been done before, and the literature differences between developed and developing countries have not been examined in this way. While the number of publications written for developed and developing countries is constantly increasing, the publications of developed countries are always more than those of developing countries. While the journals in which articles about developed countries are published are mostly sociology journals, the journals of the articles about developing countries are journals with the theme of economy and development. The USA is the country where the most publications are produced for both, while developing countries such as South Africa, in particular, stand out in the developing countries list. In terms of institutes, while there are institutes of developing countries in developing countries’ institute list, universal institutions such as the World Bank also publish very effectively. 75% of the most cited authors are women in developed countries, while this rate is 50% in developing countries.

Key words: Women, employment, labor force, bibliometric analysis, developed countries, developing countries. Jel Codes: J12, J13, J16, J30Kadın İstihdamı: Bibliyometrik Bir Yaklaşım

Ozet
Bu makalenin amacı kadın istihdamı hakkında literatüre bu zamana kadar nasıl katkılar yapıldığını nicel ve nitel bakış açısı ile analiz edebilmektir. Kadınların istihdama katılımları zaman içinde ilerleme gösterirken erkekler ile aralarındaki fark hiçbir zaman kapanamamıştır. İstihdamda yaşanan en büyük eşitsizlik ücretlerde yaşanandır. Özellikle anne olunduğunda bu eşitsizlik çok daha derinleşmektedir. Bu farkın en büyük açıklanabilen sebebi kadınların eğitimdeki farklılıkları ve yarı zamanlı çalışma şekilleridir. Açıklanamayan sebep ise kadınlara yapılan ayrımcılıktır. Literatürde en çok atıf yapılan makalelerde, yaşanan bu ayrımcılık ispatlanırken en sık kullanılan yöntem kantitatif yöntemdir. Fakat kadınların yaşadığı bu ayrımcılığı elle tutulur politikalar gözünden irdeleyen yeterli çalışma bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, istihdam, ücret, bibliyometrik analiz Jel Kodları: J12, J13, J16, J30


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sinem ÇAKIR
Articles by Pinar DERİN GÜRE
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

CAKIR S, GURE PD. Women’s Employment: A Bibliometric Approach. doi:10.5455/ey.30002


Web Style

CAKIR S, GURE PD. Women’s Employment: A Bibliometric Approach. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=182798 [Access: March 29, 2024]. doi:10.5455/ey.30002


AMA (American Medical Association) Style

CAKIR S, GURE PD. Women’s Employment: A Bibliometric Approach. doi:10.5455/ey.30002Vancouver/ICMJE Style

CAKIR S, GURE PD. Women’s Employment: A Bibliometric Approach. doi:10.5455/ey.30002Harvard Style

CAKIR, S. & GURE, . P. D. (0) Women’s Employment: A Bibliometric Approach. doi:10.5455/ey.30002Turabian Style

CAKIR, Sinem, and Pinar DERİN GURE. 0. Women’s Employment: A Bibliometric Approach. doi:10.5455/ey.30002Chicago Style

CAKIR, Sinem, and Pinar DERİN GURE. "Women’s Employment: A Bibliometric Approach." doi:10.5455/ey.30002MLA (The Modern Language Association) Style

CAKIR, Sinem, and Pinar DERİN GURE. "Women’s Employment: A Bibliometric Approach." doi:10.5455/ey.30002APA (American Psychological Association) Style

CAKIR, S. & GURE, . P. D. (0) Women’s Employment: A Bibliometric Approach. doi:10.5455/ey.30002

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]