E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Conceptual Framework of Economic Literacy

Hüsnü BİLİR.


Abstract
Economic literacy means being able to understand and use economic concepts and thought methods in order to increase their level of welfare. However it’s nearly associated with economic education, it is extremely important for both economics students and citizens, because it helps people to know the effects and constraints of fiscal and monetary policies by governments or policy makers. Also individuals may make more informed decisions about how to consume and invest, if they could use the basic economic concepts and methods. For this reason, researches are being conducted to determine economic literacy in many parts of the world -such as the USA, England, Canada, Australia and Germany. These studies reveal that economic literacy is generally at a low level and that economic literacy varies according to gender, ethnicity, age, and annual family income. This particular study aims to outline the basic principles and components of economic literacy. In this context, standard tests used to determine economic literacy will be discussed and the findings obtained based on these tests may be included.

Key words: Economic literacy, economic education, economic policy. JEL Codes: A11, A21, A22.Ekonomi Okuryazarlığının Kavramsal Çerçevesi

Ozet
Ekonomi okuryazarlığı bireylerin refah düzeylerini yükseltebilmek için ekonomik kavram ve düşünce yollarını anlayıp kullanabilmelerini ifade etmektedir. Ekonomi okuryazarlığı kavramı iktisat eğitimiyle yakından bağlantılı bir kavram olsa da iktisat öğrencilerinin yanı sıra ülke vatandaşları açısından da son derece önemlidir, çünkü bireylerin hükümetlerin ya da politika yapıcıların uyguladıkları para ve maliye politikalarının etki alanları ve kısıtları konusunda bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca bireyler ekonomik kararlar alırken ekonominin temel kavram ve yöntemlerini kullanabilirlerse nasıl tüketim ve yatırım yapılacağı gibi konularda daha sağlıklı kararlar alabilmektedirler. Bu nedenle dünyanın pek çok bölgesinde -örneğin ABD, İngiltere, Kanada, Avusturalya, Almanya gibi ülkelerde- ekonomi okuryazarlığının tespit edilmesi konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Söz konusu araştırmalar genel olarak ekonomi okuryazarlığı düzeyinin düşük olduğunu ve ekonomi okuryazarlığının cinsiyet, etnik köken, yaş, yıllık aile geliri gibi parametrelere göre değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı ekonomi okuryazarlığı kavramını temel ilkeleri ve bileşenleri çerçevesinde ele almaktır. Bu doğrultuda ekonomi okuryazarlığının tespit edilmesi amacıyla kullanılan standart testler ele alınacak ve söz konusu testlere dayanarak yapılan çalışmalarda elde edilen bulgulara yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomi okuryazarlığı, iktisat eğitimi, iktisat politikaları. JEL Kodları: A11, A21, A22.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hüsnü BİLİR
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Husnu BİLİR. [The Conceptual Framework of Economic Literacy]. Turkish. doi:10.5455/ey.30003


Web Style

Husnu BİLİR. [The Conceptual Framework of Economic Literacy]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=182442 [Access: March 29, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.30003


AMA (American Medical Association) Style

Husnu BİLİR. [The Conceptual Framework of Economic Literacy]. Turkish. doi:10.5455/ey.30003Vancouver/ICMJE Style

Husnu BİLİR. [The Conceptual Framework of Economic Literacy]. Turkish. doi:10.5455/ey.30003Harvard Style

Husnu BİLİR (0) [The Conceptual Framework of Economic Literacy]. Turkish. doi:10.5455/ey.30003Turabian Style

Husnu BİLİR. 0. [The Conceptual Framework of Economic Literacy]. Turkish. doi:10.5455/ey.30003Chicago Style

Husnu BİLİR. "[The Conceptual Framework of Economic Literacy]." Turkish. doi:10.5455/ey.30003MLA (The Modern Language Association) Style

Husnu BİLİR. "[The Conceptual Framework of Economic Literacy]." Turkish. doi:10.5455/ey.30003APA (American Psychological Association) Style

Husnu BİLİR (0) [The Conceptual Framework of Economic Literacy]. Turkish. doi:10.5455/ey.30003

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]