E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


A Revisionist View of Labor Market Dynamics in Türkiye

Nevin Cavusoglu, Philip S Heap, Robert N Horn.


Abstract
Reported unemployment and labor force participation rates do not account for demographic changes in the labor force. However, unemployment and labor force participation rates vary by gender and age group. Changes in the relative shares of these groups in the labor force will affect both labor market measures. Here we adjust both measures for age by gender to calculate an alternative age-adjusted unemployment rate and an age-adjusted labor force participation rate for Türkiye between 1988 and 2022. Two findings for women stand out particularly. Had the age composition of women not changed, the unemployment rate for women in 2022 would have been over three percentage points higher. Likewise, women’s labor force participation rate in 2022 has declined relative to what it would have been had the age composition remained constant since the late 1980s. The demographic change that kept the actual unemployment rates for women lower has been the increase in the labor force share of prime age women, which is the age group that historically has the lowest unemployment rate. Effect on labor force participation rate is driven by a fall in the participation of women aged 15-24.

Key words: Unemployment rate, labor force participation rate, age, gender. JEL codes: J10, J60, J70Türkiye Emek Piyasasına Revizyonist Bakış

Ozet
Rapor edilen işsizlik ve işgücü katılım oranları işgücündeki nüfus değişikliklerini dikkate almamaktadır. Ancak işsizlik ve işgücü katılım oranları cinsiyet ve yaş gruplarına göre değişiklik göstermektedir. Bu grupların işgücündeki göreceli paylarının değişmesi her iki işgücü göstergesini etkileyecektir. Bu çalışmada her iki gösterge için 1988-2022 yılları arası Türkiye’deki yaş ve cinsiyet oranlarındaki farkı dikkate alan alternatif işsizlik oranı ve işgücü katılım oranı geliştirmekteyiz. Ön plana çıkan iki bulgumuz kadınlarla ilgili. Kadınların yaş oranında bir değişiklik olmasaydı kadınların 2022’deki işsizlik oranı üç yüzde puanı değerinde daha yüksek olurdu. Aynı şekilde, kadınların 2022’deki işgücü katılım oranı kadınların işgücünddeki paylarının 1980’lerin sonlarındaki seviyesinde kalmasına kıyasla düşmüştür. Kadınların işsizlik oranının düşük olmasını sağlayan tarihsel olarak en düşük işsizlik oranına sahip olan erişkin yaştaki kadınların işgücü payındaki artış olmuştur. İşgücü katılımı oranındaki etki ise 15-24 yaş aralığındaki kadınların katılımının düşmesinden kaynaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: işsizlik oranı, işgücü katılım oranı, yaş, cinsiyet. JEL sınıflaması: J10, J60, J70


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Nevin Cavusoglu
Articles by Philip S Heap
Articles by Robert N Horn
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Cavusoglu N, Heap PS, Horn RN. A Revisionist View of Labor Market Dynamics in Türkiye. Ekonomik Yaklasim. 2024; 35(131): 167-187. doi:10.5455/ey.40002


Web Style

Cavusoglu N, Heap PS, Horn RN. A Revisionist View of Labor Market Dynamics in Türkiye. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=184477 [Access: June 30, 2024]. doi:10.5455/ey.40002


AMA (American Medical Association) Style

Cavusoglu N, Heap PS, Horn RN. A Revisionist View of Labor Market Dynamics in Türkiye. Ekonomik Yaklasim. 2024; 35(131): 167-187. doi:10.5455/ey.40002Vancouver/ICMJE Style

Cavusoglu N, Heap PS, Horn RN. A Revisionist View of Labor Market Dynamics in Türkiye. Ekonomik Yaklasim. (2024), [cited June 30, 2024]; 35(131): 167-187. doi:10.5455/ey.40002Harvard Style

Cavusoglu, N., Heap, . P. S. & Horn, . R. N. (2024) A Revisionist View of Labor Market Dynamics in Türkiye. Ekonomik Yaklasim, 35 (131), 167-187. doi:10.5455/ey.40002Turabian Style

Cavusoglu, Nevin, Philip S Heap, and Robert N Horn. 2024. A Revisionist View of Labor Market Dynamics in Türkiye. Ekonomik Yaklasim, 35 (131), 167-187. doi:10.5455/ey.40002Chicago Style

Cavusoglu, Nevin, Philip S Heap, and Robert N Horn. "A Revisionist View of Labor Market Dynamics in Türkiye." Ekonomik Yaklasim 35 (2024), 167-187. doi:10.5455/ey.40002MLA (The Modern Language Association) Style

Cavusoglu, Nevin, Philip S Heap, and Robert N Horn. "A Revisionist View of Labor Market Dynamics in Türkiye." Ekonomik Yaklasim 35.131 (2024), 167-187. Print. doi:10.5455/ey.40002APA (American Psychological Association) Style

Cavusoglu, N., Heap, . P. S. & Horn, . R. N. (2024) A Revisionist View of Labor Market Dynamics in Türkiye. Ekonomik Yaklasim, 35 (131), 167-187. doi:10.5455/ey.40002

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]