E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates

Gökhan Şahin Güneş.

Abstract
This paper, initially, develops an automated system that conducts a content analysis using newspaper coverage to generate a high frequency news-driven sentiment index. The system classifies the news as good, bad, or neutral depending on word frequencies. Then, the study investigates the relationship between the news-based sentiment index and exchange rates in Turkey after controlling for both domestic and foreign macroeconomic fundamentals. The results reveal that US economic announcements drive the value of Turkish Lira whereas the Turkish economic announcements and sentiment index are ineffective. When other financial variables are considered, there is strong evidence that the sentiment index affects the stock market returns. Turkish macroeconomic announcements are insignificant in the stock and bond market specifications. The US announcements affect medium to long-term bond yields.

Key words: Exchange rates, bond returns, stock market, macroeconomic announcements, real-time data, sentiment analysis. JEL classification: F31, E43, E44.Türkiye için Bilgisayar Destekli Haber Tabanlı Algı Indeksi ve Döviz Kurları Üzerindeki Etkisi

Ozet
Bu çalışma, öncelikle, gazete haberleri üzerinde içerik analizi yaparak yüksek frekanslı haber tabanlı bir algı indeksi oluşturan otomatikleştirilmiş bir sistem geliştirmektedir. Bu sistem haberleri kelime sıklığına bağlı olarak iyi, kötü veya nötr olarak sınıflandırmaktadır. İkinci aşamada, çalışma yerel ve yabancı makroekonomik temelleri kontrol ederek Türkiye'deki döviz kurlarıyla haber tabanlı algı indeksi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Sonuçlar Amerikan ekonomik duyurularının Türk Lirası'nın değerini belirlediğini, öte yandan Türkiye ekonomisine ait ekonomik duyurularının ve algı indeksinin etkisiz olduğunu göstermektedir. Diğer finansal değişkenler incelendiğinde, algı indeksinin borsa getirisini etkilediğine dair güçlü bulgular vardır. Türkiye makroekonomik duyuruları borsa ve tahvil piyasası tanımlamalarında etkisizdir. Amerikan duyuruları orta ve uzun vadeli tahvil getirilerini etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Döviz kurları, tahvil getirisi, borsa, makroekonomik duyurular, gerçek zamanlı veri, algı analizi. JEL sınıflandırması: F31, E43, E44.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gökhan Şahin Güneş
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Gokhan Şahin Guneş. Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(123): 147-171. doi:10.5455/ey.22001


Web Style

Gokhan Şahin Guneş. Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=90488 [Access: January 01, 2023]. doi:10.5455/ey.22001


AMA (American Medical Association) Style

Gokhan Şahin Guneş. Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(123): 147-171. doi:10.5455/ey.22001Vancouver/ICMJE Style

Gokhan Şahin Guneş. Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited January 01, 2023]; 33(123): 147-171. doi:10.5455/ey.22001Harvard Style

Gokhan Şahin Guneş (2022) Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates. Ekonomik Yaklasim, 33 (123), 147-171. doi:10.5455/ey.22001Turabian Style

Gokhan Şahin Guneş. 2022. Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates. Ekonomik Yaklasim, 33 (123), 147-171. doi:10.5455/ey.22001Chicago Style

Gokhan Şahin Guneş. "Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 147-171. doi:10.5455/ey.22001MLA (The Modern Language Association) Style

Gokhan Şahin Guneş. "Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates." Ekonomik Yaklasim 33.123 (2022), 147-171. Print. doi:10.5455/ey.22001APA (American Psychological Association) Style

Gokhan Şahin Guneş (2022) Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates. Ekonomik Yaklasim, 33 (123), 147-171. doi:10.5455/ey.22001