ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1997, Volume: 8, Issue: 27

  Araştırma Makalesi

 1. MODERN TOPLUMDA SANAT: GÜZEL SANATLARDA UYUM VE UYUMSUZLUK
  ART IN THE MODERN SOCIETY: CONFORMITY AND NON CONFORMITY IN THE FINE ARTS [Turkish]
  Demet ULUSOY
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 9-24
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10262

 2. GLOBALLEŞME, ULUSLARARASI İLİŞKİLER ‘HEGEMONYA’ SORUNU
  GLOBALIZATION, INTERNATIONAL RELATIONS AND THE PROBLEM OF "HEGEMONY" [Turkish]
  E. Fuat KEYMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 25-30
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10263

 3. FİNANSAL PİYASALARIN KÜRESELLEŞMESİ VE SERMAYE KONTROLLERİ
  CONTROLS OVER INTERNATIONAL CAPITAL MOVEMENTS [Turkish]
  Oğuz ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 31-45
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10264

 4. RANT ARAYIŞLARI VE İSTİHDAM
  RENT SEEKING AND EMPLOYMENT [Turkish]
  Şiir YILMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 47-71
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10265

 5. DEMOKRATİK MEŞRUİYETİN GARANTÖRÜ ‘AVRUPA PARLEMENTOSU’
  EUROPEAN PARLIAMENT: THE LEGALITY PROBLEM [Turkish]
  Ayşe Füsun ARSAVA
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 73-80
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10266

 6. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ/PROTOKOLLLERİ VE ÖNGÖRÜLEN DENETİM SİSTEMİ
  EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND THE CONTROL SYSTEM PROPOSED [Turkish]
  M. Semih GEMALMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 81-112
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10267

 7. SOSYAL DİYALOG: EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY HAKKINDA
  SOCIAL DIALOGUE: ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL [Turkish]
  Toker DERELİ
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 113-130
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10268» Cited: 1

 8. FİNANSAL SERBESTLİK VE MAKROEKONOMİK DENGELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  FINANCIAL LIBERALISATION AND MACROECONOMIC STABILITY [Turkish]
  Nurhan YENTÜRK
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 131-156
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10269

 9. META VE PARA ANALİZİNDE FİNANS KAPİTAL
  FINANCE-CAPITAL IN THE CONTEXT OF MONEY AND COMMODITY RELATIONS: A THEORETICAL FRAMEWORK OF CHANGING CAPITAL ACCUMULATION STRATEGY [Turkish]
  Fuat ERCAN
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 157-186
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10270

 10. TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE REKABETİN EVRİMİ
  English Title Not Available [Turkish Title: TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE REKABETİN EVRİMİ] [Turkish]
  Murat Şahin ÖCAL
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 187-208
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10271

 11. MEDYA EKONOMİSİ ÜZERİNE
  MEDIA ECONOMICS [Turkish]
  Alev SÖYLEMEZ
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 209-230
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10272

 12. SEKİZ YILLIK TEMEL EĞİTİM BAĞLAMINDA EĞİTİME YATIRIM VE KALKINMA
  INVESTMENT IN EDUCATION AND DEVELOPMENT [Turkish]
  Ertan OKTAY
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 231-240
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10273

 13. SEKİZ YILLIK KESİNTİSİZ İLKÖĞRETİM ÜZERİNE
  ON EIGHT-YEAR COMPULSORY EDUCATION [Turkish]
  Yasemin AKMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 241-249
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10274

 14. REHBERLİĞİN İLKELERİ VE DEMOKRASİ ANLAYIŞI
  PRINCIPLES OF GUIDANCE AND DEMOCRATIC UNDERSTANDING [Turkish]
  Fidan KORKUT
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 251-257
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10275

 15. PHILLIPS EĞRİSİ ÜZERİNE LUCAS DEĞİŞKENLİK HİPOTEZİ
  THE LUCAS VARIABILITY HYPOTHESIS ON THE PHILLIPS CURVE [Turkish]
  Rahmi YAMAK, Yakup KÜÇÜKKALE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 259-282
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10276

 16. İSTANBUL İLİNDE GELİR FARKLILIKLARINI BELİRLEYEN ETMENLER: İNSAN SERMAYESİ MODELİ (1994)
  HUMAN CAPITAL MODEL [Turkish]
  Kıvılcım METİN, Şenay ÜÇDOĞRUK
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 283-302
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10277

 17. ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN VERGİLENDİRİLMESİ: İLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKİYE AÇISINDAN GENEL DEĞERLENDİRME
  TAXING OF ENVIRONMENTAL POLLUTION: PRINCIPLES, PRACTICES AND GENERAL ASSESSMENT FOR TURKEY [Turkish]
  Harun TANRIVERMİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 303-328
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10278Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10230

 • YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE KALKINMA
  English Title Not Available [Turkish Title: YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE KALKINMA] [Turkish]
  Celal KÜÇÜKER
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(38): 1-45
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10805

 • HİTİT KANUNLARINDA HAYVANLARLA İLGİLİ MADDELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws [Turkish]
  Özlem Sir GAVAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 93-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34099

 • OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TARIMSAL ÖRGÜTLENME
  The Agricultural Organization in Ottoman Empire [Turkish]
  Cenk PALA
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 39-69
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10229

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA: BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles [Turkish]
  Selahattin KAYNAK, Yılmaz Onur ARİ
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(80): 39-58
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20023
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • [Türkçe Başlık Yok]
  STOCK MARKET REACTION TO DEVELOPMENTS IN TURKISH-EUROPEAN UNION RELATIONS [English]
  Mehmet ERYİĞİT
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 55-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10631
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • TEKNOLOJİK GELİŞME: NEOKLASİK VE EVRİMCİ KURAMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
  English Title Not Available [Turkish Title: TEKNOLOJİK GELİŞME: NEOKLASİK VE EVRİMCİ KURAMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME] [Turkish]
  ALKAN SOYAK
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(15): 93-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10192
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İstihdam, İktisadi Büyüme ve İşgücü Piyasası Performansı: Türkiye Örneği
  EMPLOYMENT, ECONOMIC GROWTH AND LABOR MARKET PERFORMANCE: THE CASE OF TURKEY [English]
  Alparslan AKÇORAOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 101-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20038
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]