ISSN 1300-1868
 

Book Review 


Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty

Gönül DİNÇER.

Abstract
Gönül Dinçer from Gazi University Department of Economics reviews “Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity, and Poverty” by Daron Acemoglu and James Robinson. A summary of theoretical framework of the book is provided in this review with some commentaries on the theory of the writers and the Turkish translation of the book.

Key words: Development economics, comparative country studies, political institutions, economic institutions. JEL Classification: O17, O57, Y30.Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri

Ozet
Bu çalışma, Daron Acemoğlu ve James Robinson’un ortak eseri olan “Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri” isimli kitabın, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden Gönül Dinçer tarafından yapılan bir değerlendirmesidir. Çalışmada, kitabın kuramsal çerçevesi özetlenmiş ve yazarların kuramı ile kitabın Türkçe çevirisi üzerine birkaç değerlendirmeye yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma ekonomisi, karşılaştırmalı ülke incelemeleri, siyasal kurumlar, ekonomik kurumlar. JEL Sınıflaması: O17, O57, Y30.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gönül DİNÇER
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 9891
Downloaded: 2026


REFERENCES
Acemoðlu, D. & Robinson, J. A. (2012). Uluslarýn Düþüþü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluðun Kökenleri. Ýstanbul: Doðan Egmont Yayýncýlýk ve Yapýmcýlýk Tic. A.Þ.
Acemoðlu, D. & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. London: Profile Books Ltd.
Chang, H. J. (2003). Kicking Away the Ladder - Development Strategy in Historical Perspective. New York: Anthem Press.
Schumpeter, J. A. (1976). Capitalism, Socialism and Democracy. Routledge.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Gonul DINCER. [Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty]. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76. Turkish. doi:10.5455/ey.35517


Web Style

Gonul DINCER. [Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=172965 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.35517


AMA (American Medical Association) Style

Gonul DINCER. [Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty]. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76. Turkish. doi:10.5455/ey.35517Vancouver/ICMJE Style

Gonul DINCER. [Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty]. Ekonomik Yaklasim. (2014), [cited March 28, 2020]; 25(93): 65-76. Turkish. doi:10.5455/ey.35517Harvard Style

Gonul DINCER (2014) [Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty]. Ekonomik Yaklasim, 25 (93), 65-76. Turkish. doi:10.5455/ey.35517Turabian Style

Gonul DINCER. 2014. [Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty]. Ekonomik Yaklasim, 25 (93), 65-76. Turkish. doi:10.5455/ey.35517Chicago Style

Gonul DINCER. "[Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty]." Ekonomik Yaklasim 25 (2014), 65-76. Turkish. doi:10.5455/ey.35517MLA (The Modern Language Association) Style

Gonul DINCER. "[Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty]." Ekonomik Yaklasim 25.93 (2014), 65-76. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35517APA (American Psychological Association) Style

Gonul DINCER (2014) [Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty]. Ekonomik Yaklasim, 25 (93), 65-76. Turkish. doi:10.5455/ey.35517

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]