E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Predictability of Financial Crises in Turkey: ANN-Based Early Warning System

Mete Hızır Kas; Yasemin Asu ÇIRPICI.


Abstract
The integration of the world economy, the removal of boundaries in financial markets, and the spread of financial crises have led to a more pronounced impact. In order to mitigate the negative effects of crises and implement policies promoting economic stability, an Artificial Neural Network-based Early Warning System has been developed using artificial intelligence techniques. In this study, monthly data for the period from January 1992 to December 2022 was used for 14 variables commonly employed in leading indicators literature. Crisis periods were identified using the Financial Stress Index, and crisis periods overlapping with financial crises in Turkey were determined. The Early Warning System, created with the Multilayer Perceptron model from Artificial Neural Networks, was tested based on training and validation performances. Among the models created, the highest performance was achieved by a model with the trainlm backpropagation algorithm, tanh and softmax activation functions in the hidden layers, and a purelin activation function in the output layer, accurately identifying crisis and normal periods with 100% accuracy.

Key words: Artifccal Neural Network, Early Warning Systems, financial crises, leading ındicators, Financial Stress Index. JEL Codes: G01, C40, C45.Türkiye’de Finansal Krizlerin Öngörülebilirliği: YSA Tabanlı Erken Uyarı Sistemi

Ozet
Dünya ekonomisinin entegre hale gelmesi, finans piyasalarında sınırların kalkmasına ve finansal krizlerin yayılması ve etkilerinin daha güçlü bir şekilde hissedilmesine neden olmuştur. Krizlerin negatif etkilerinin bertaraf edilmesi ve ekonomik istikrar sağlayıcı politikaların uygulanabilmesi amacıyla yapay zekâ tekniklerinden yapay sinir ağı tabanlı Erken Uyarı Sistemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada öncü göstergeler literatüründe sıklıkla kullanılan 14 değişkene ait 1992:01 2022:12 dönemi için aylık veriler kullanılmıştır. Kriz dönemleri Finansal Baskı Endeksi ile oluşturulmuş ve Türkiye’de meydana gelen finansal krizlerle örtüşen kriz dönemleri tespit edilmiştir. Yapay Sinir Ağları modellerinden Çok Katmanlı Algılayıcı modeli ile oluşturulan Erken Uyarı Sistemi test, eğitim ve doğrulama performanslarına göre test edilmiştir. Oluşturulan modeller arasında en yüksek performan, trainlm geri yayılım algoritmasına sahip, ara katmanlarında tansig ve softmax, çıktı katmanında ise pürelin aktivasyon fonksiyonu bulunan model tarafından sağlanmış ve kriz dönemleri ve normal dönemler yüzde 100 doğrulukla tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Erken Uyarı Sistemleri, finansal krizler, öncü göstergeler, Finansal Baskı Endeksi. JEL Sınıflaması: G01, C40, C45.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mete Hızır Kas; Yasemin Asu ÇIRPICI
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kas MH, CIRPICI YA. [Predictability of Financial Crises in Turkey: ANN-Based Early Warning System]. Ekonomik Yaklasim. 2024; 35(130): 99-120. Turkish. doi:10.5455/ey.30004


Web Style

Kas MH, CIRPICI YA. [Predictability of Financial Crises in Turkey: ANN-Based Early Warning System]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=182877 [Access: March 31, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.30004


AMA (American Medical Association) Style

Kas MH, CIRPICI YA. [Predictability of Financial Crises in Turkey: ANN-Based Early Warning System]. Ekonomik Yaklasim. 2024; 35(130): 99-120. Turkish. doi:10.5455/ey.30004Vancouver/ICMJE Style

Kas MH, CIRPICI YA. [Predictability of Financial Crises in Turkey: ANN-Based Early Warning System]. Ekonomik Yaklasim. (2024), [cited March 31, 2024]; 35(130): 99-120. Turkish. doi:10.5455/ey.30004Harvard Style

Kas, M. H. & CIRPICI, . Y. A. (2024) [Predictability of Financial Crises in Turkey: ANN-Based Early Warning System]. Ekonomik Yaklasim, 35 (130), 99-120. Turkish. doi:10.5455/ey.30004Turabian Style

Kas, Mete Hızır, and Yasemin Asu CIRPICI. 2024. [Predictability of Financial Crises in Turkey: ANN-Based Early Warning System]. Ekonomik Yaklasim, 35 (130), 99-120. Turkish. doi:10.5455/ey.30004Chicago Style

Kas, Mete Hızır, and Yasemin Asu CIRPICI. "[Predictability of Financial Crises in Turkey: ANN-Based Early Warning System]." Ekonomik Yaklasim 35 (2024), 99-120. Turkish. doi:10.5455/ey.30004MLA (The Modern Language Association) Style

Kas, Mete Hızır, and Yasemin Asu CIRPICI. "[Predictability of Financial Crises in Turkey: ANN-Based Early Warning System]." Ekonomik Yaklasim 35.130 (2024), 99-120. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.30004APA (American Psychological Association) Style

Kas, M. H. & CIRPICI, . Y. A. (2024) [Predictability of Financial Crises in Turkey: ANN-Based Early Warning System]. Ekonomik Yaklasim, 35 (130), 99-120. Turkish. doi:10.5455/ey.30004

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]