ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2004, Volume: 15, Issue: 52-53

  Araştırma Makalesi

 1. ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK BAĞLAMINDA AVRASYA ULAŞTIRMA KORİDORLARINDA BÖLGESEL REKABET VE TÜRKİYE
  English title is not available [ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK BAĞLAMINDA AVRASYA ULAŞTIRMA KORİDORLARINDA BÖLGESEL REKABET VE TÜRKİYE] [Turkish]
  Muhteşem Kaynak
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 3-34
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10421

 2. TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK VE İŞSİZLİK SİGORTASI TEMEL SORUNLAR, TARTIŞMA VE YORUMLAR
  Unemployment and Unemployment Insurance in Turkey: Fundamental Problems Regarding Implementation and Discussion [Turkish]
  K. Çakman, A. Aktuna, S. Devrim
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 35-76
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10422

 3. YÖNETİCİ KADINLAR: TÜRK SAVUNMA SANAYİ ÖRNEĞİNDE BİR ANALİZ
  English title is not available [YÖNETİCİ KADINLAR: TÜRK SAVUNMA SANAYİ ÖRNEĞİNDE BİR ANALİZ] [Turkish]
  Nurcan Özkaplan, Ufuk Serdaroğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 77-93
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10500

 4. AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE BEKLENTİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME
  Expectations Regarding EU Accession Process and Sustainable Economic Growth [Turkish]
  Arslan Yiğidim
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 95-115
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10501

 5. OTONOM HARCAMALARIN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA (1989-2003)
  The Effect of Autonomous Expenditures on Employment: An Empirical Model for Turkey, 1989-2003 [Turkish]
  Mehmet Fatih CİN, Yelda B. TEKGÜL, H. Mahir Fisunoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 117-130
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10502

 6. [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10503» Cited: 11

 7. BÜTÇE VE TİCARET AÇIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
  English title is not available [BÜTÇE VE TİCARET AÇIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE UYGULAMASI] [Turkish]
  İhsan Günaydın
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 143-159
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10504» Cited: 2

 8. DIŞ TİCARET POLİTİKALARI ve UZUN DÖNEM BÜYÜME
  English title is not available [DIŞ TİCARET POLİTİKALARI ve UZUN DÖNEM BÜYÜME] [Turkish]
  Ahmet ŞENGÖNÜL, İsmail TUNCER
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 161-184
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10505

 9. DÜNYA DÜZENİ ve GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  English title is not available [DÜNYA DÜZENİ ve GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER] [Turkish]
  Çınar ÖZEN
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 185-207
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10506

 10. TAM ÜYELİK ÖNCESİNDE TÜRK TARIMININ AB TARIMI KARŞISINDA DURUMU VE ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUM SORUNU
  English title is not available [TAM ÜYELİK ÖNCESİNDE TÜRK TARIMININ AB TARIMI KARŞISINDA DURUMU VE ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUM SORUNU] [Turkish]
  Fahriye ÖZTÜRK, Hakan Naim ARDOR
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 209-233
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10507

 11. ESNEK ÜRETİM SİSTEMİ: İSTİHDAMA ETKİSİ ve TOYOTA ÖRNEĞİ
  The Flexible Production System: Its Effect on Employment and the Case of Toyota [Turkish]
  Umut ÇAKMAK
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 235-253
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10508

 12. [Türkçe Başlık Yok]
  THE IMPACT OF SUBSTANCE ADDICTION IN THE FAMILY OF ADOLESCENTS TO THE DEVIANT BEHAVIORS [English]
  Nilüfer Özcan Demir, Demet Ulusoy
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 255-267
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10509Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]