ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Expectations Regarding EU Accession Process and Sustainable Economic Growth

Arslan Yiğidim.

Abstract
EU accessian process has raised expectations of increased growth rates in employment and ineames caused, among other contributory jactors, by increases in direct foreign investment flows (DFI). However whether growth stimulated thus may be sustainable or not, depends on certain conditions such as the achievement of domestic and external balances as well as increases in R&D expenditures and the successful building of an industrial infrastructure based on quality human-capital. The first section of the paper elaborates on the concept of sustainable development. Economic policies and policy instruments that should be used in order to close the domestic and external savings gaps are discussed in the second seetion and an analysis of the effects of increases in DFI on sustainable growth are presented in the third section.

Key words: naAVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE BEKLENTİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Arslan Yiğidim
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4050
Downloaded: 534


REFERENCES
DPT, (1995), Dünyada Küreselleþme ve Bölgesel Entegrasyonalar, VII.5 Yýllýk Kalkýnma Planý, Özel ihtisas Komisyonu Raporu.
DPT, (2004), 2004 Yýlý Katýlým Öncesi Ekonomik Program.
Edwards, S. (1997), "The Trade Liberazation Reforms and The World Bank", American Economic Review, C.87, s.43-48.
Findlay, R. (1994), "Relative Backwardness, Direct Foreign Investment, and the Transfer of Technology: A Simple Dynamic Model", Technology Transfer to Developing Countries V.18 içinde, (der.) E.K.Y. Chen, s. 85-98, Routledge, New York.
Jones, C. (2001), Ýktisadi Büyümeye Giriþ, (Çev) S.Ateþ ve Ý.Tuncer, Literatür Yayýnlarý, Ýstanbul.
Köse, N. ve A.Yiðidim (1998), "Meta Analizi Yaklaþýmý Ýle Ýhracata Dayalý Büyüme Hipotezinin Evrenselliðin Araþtýrýlmasý: Bir Deneme", Araþtýrma Sempozyumu '98 Bildirileri, DiE, 23-25 Kasým1998, Ankara.
World Bank (1995), Global Economic Prospects and the Developing Countries, Washington, D.C.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Arslan Yigidim. [Expectations Regarding EU Accession Process and Sustainable Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 95-115. Turkish. doi:10.5455/ey.10501


Web Style

Arslan Yigidim. [Expectations Regarding EU Accession Process and Sustainable Economic Growth]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156019 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.10501


AMA (American Medical Association) Style

Arslan Yigidim. [Expectations Regarding EU Accession Process and Sustainable Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 95-115. Turkish. doi:10.5455/ey.10501Vancouver/ICMJE Style

Arslan Yigidim. [Expectations Regarding EU Accession Process and Sustainable Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim. (2004), [cited March 28, 2020]; 15(52-53): 95-115. Turkish. doi:10.5455/ey.10501Harvard Style

Arslan Yigidim (2004) [Expectations Regarding EU Accession Process and Sustainable Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim, 15 (52-53), 95-115. Turkish. doi:10.5455/ey.10501Turabian Style

Arslan Yigidim. 2004. [Expectations Regarding EU Accession Process and Sustainable Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim, 15 (52-53), 95-115. Turkish. doi:10.5455/ey.10501Chicago Style

Arslan Yigidim. "[Expectations Regarding EU Accession Process and Sustainable Economic Growth]." Ekonomik Yaklasim 15 (2004), 95-115. Turkish. doi:10.5455/ey.10501MLA (The Modern Language Association) Style

Arslan Yigidim. "[Expectations Regarding EU Accession Process and Sustainable Economic Growth]." Ekonomik Yaklasim 15.52-53 (2004), 95-115. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10501APA (American Psychological Association) Style

Arslan Yigidim (2004) [Expectations Regarding EU Accession Process and Sustainable Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim, 15 (52-53), 95-115. Turkish. doi:10.5455/ey.10501

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]