ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Importance of the White Goods Sector in the Turkish Economy

Mehmet ÖZKUL.

Abstract
In the white goods sector, as a result of the fact that products have been standardized to a large extent and have reached the “mature product” stage, and the high demand potential in the domestic markets of the emerging markets, manufacturing centers have been shifting towards the emerging countries. Because of that emerging countries firms which have produced high quality products with lower cost in white goods sector, have raised their shares in total world production and export. Turkey is the one of the countries which has the most benefited these improvements. Firms which have developed their technology capacity and rose from contact manufacturer to brand manufacturer in the value chains and innovative chains the best examples of which can be seen in white goods sector. In contrast to other countries, thanks to ARGE and technology investment of Arçelik, Vestel and also other firms in the sector, white goods sector has been one of the most innovative sectors in Turkey.

Key words: White goods, value chain, Arçelik, Vestel. JEL Classification: F23TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ

Ozet
Beyaz eşya sektöründe, ürünlerin büyük ölçüde standartlaşıp olgun ürün aşamasına gelmesi ve yükselen ekonomilerin iç piyasalarındaki yüksek talep potansiyeli sonucu, üretim merkezleri yükselen ekonomilere kaymaktadır. Yükselen ekonomiler, yüksek kaliteli ürünlerini daha düşük maliyet ile üretebilir duruma gelerek dünya beyaz eşya üretim ve ihracatında önemli birer aktör konumuna gelmişlerdir. Bu süreçten en iyi yararlanan ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Türkiye’de AR&GE ve teknolojiye önem vererek fason imalatçı olarak girdikleri değer zincirlerinde yükselip ardından kendi değer zincirleri ve yenilik ağlarını kuran en iyi firma örneklerini beyaz eşya sektöründe görebiliriz. Arçelik ve Vestel ile birlikte sektördeki diğer firmaların da AR&GE’ye ve yatırıma ağırlık vermesi ile beyaz eşya sektörü, Türkiye’de diğer ülkelerin tersine en yenilikçi sektörlerden birisi haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beyaz eşya, değer zinciri, Arçelik, Vestel. JEL Sınıflaması: F23


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet ÖZKUL
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4928
Downloaded: 1554
Cited: 0


REFERENCES
ARÇELÝK (2009), 2009 YýlýFaaliyet Raporu, Arçelik, Ýstanbul.
BONAGLIA, Federico, GOLDSTEIN, Andrea, MATHEWS, John (2007), “Accelerated Internationalization by Emerging Markets Multinationals: The Case of the White Goods Sector”, Journal of World Business, C. 42, S. 4, 369-383.
BONAGLIA, Federico, COLPAN, Aslý, GOLDSTEIN, Andrea (2008), “Industrial Upgrading in the White Goods Global Value Chain: The Case of Arçelik”, ITEC Working Paper Series,08-04.
BUCKLEY, Peter, CASON, Mark (1976), The Future of Multinational Enterprise, Macmillan and Co, London.
DEMÝR, Ýbrahim (2001), Türk Beyaz Eþya Sektörünün Rekabet Gücü ve Geleceði,
DPT Uzmanlýk Tezi, Ankara.
ESCAP (2007), Linking Greating Makeong Subregion Enterprise to International Markets: Global the Role of Global Value Chains, International Production Networks and Enterprise Clusters, United Nations, New York.
ESEN, Bora (2008), Beyaz Eþya Sanayisi, IGEME, Ankara.
GEREFFI, Gary (1999), “International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain”, Journal of International Economics, C. 48, S. 1, 37-73.
HUNGER, David (2003), U.S. Major Home Appliance Industry in 2002: Competition Becomes Global, in T. Wheelen and J. Hunger (eds.), Strategic Management and Business Policy, Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ.
INTERNATONAL TRADE CENTER (2010),“World White Goods Trade”, http//www.intracen.org (Eriþim tarihi: 17.12.2010).
ÝSTANBUL SANAYÝODASI (2010), Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluþu, ÝSO, Ýstanbul.
KAPLINSKY, Raphael, MORRIS, Mike (2001), A Handbook for Value Chain Research, Institute of Development Studies, University of Sussex, Bringhton.
MILNE, Simon (1991), “The UK Whiteware Industry: Fordism, Flexibility or Somewhere in Between?”, Regional Studies, C. 25, S. 3, 239-253.
PAVITT, Keith (1984), “Sectoral Patterns Of Technical Change: Towards A Taxonomy And A Theory”, Research Policy, C. 13, S. 6, 343–373.
SANAYÝGENEL MÜDÜRLÜÐÜ (2010), Beyaz Eþya Sektörü Raporu, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Ankara.
SANAYÝVE TÝCARET BAKANLIÐI (2010), Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2011-2014),Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý,Ankara.
TEPAV (2007), Türkiye’nin Rekabet Gücü için Sanayi PolitikasýÇerçevesi, TEPAV, Ankara.
TÜRKÝYE PATENT ENTÝTÜSÜ (2010), “2009 YýlýPatent Ödül ve Plaket Listesi”, http//www.turkpatent.gov.tr/patent (Eriþim tarihi:15.09.2010).
VESTEL ELEKTRONÝK (2006), 2006 YýlýFaaliyet Raporu, Vestel, Ýstanbul.
VESTEL BEYAZ EÞYA (2010), “Vestel AR&GE Faaliyetleri”, http://www.vestel.com.tr/AR&GE (Eriþim Tarihi.11.10.2010).

How to Cite this Article
Pubmed Style

Mehmet OZKUL. [Importance of the White Goods Sector in the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(78): 119-136. Turkish. doi:10.5455/ey.20034


Web Style

Mehmet OZKUL. [Importance of the White Goods Sector in the Turkish Economy]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=150998 [Access: July 23, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.20034


AMA (American Medical Association) Style

Mehmet OZKUL. [Importance of the White Goods Sector in the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(78): 119-136. Turkish. doi:10.5455/ey.20034Vancouver/ICMJE Style

Mehmet OZKUL. [Importance of the White Goods Sector in the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. (2011), [cited July 23, 2019]; 22(78): 119-136. Turkish. doi:10.5455/ey.20034Harvard Style

Mehmet OZKUL (2011) [Importance of the White Goods Sector in the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 22 (78), 119-136. Turkish. doi:10.5455/ey.20034Turabian Style

Mehmet OZKUL. 2011. [Importance of the White Goods Sector in the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 22 (78), 119-136. Turkish. doi:10.5455/ey.20034Chicago Style

Mehmet OZKUL. "[Importance of the White Goods Sector in the Turkish Economy]." Ekonomik Yaklasim 22 (2011), 119-136. Turkish. doi:10.5455/ey.20034MLA (The Modern Language Association) Style

Mehmet OZKUL. "[Importance of the White Goods Sector in the Turkish Economy]." Ekonomik Yaklasim 22.78 (2011), 119-136. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.20034APA (American Psychological Association) Style

Mehmet OZKUL (2011) [Importance of the White Goods Sector in the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 22 (78), 119-136. Turkish. doi:10.5455/ey.20034