ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


English Title Not Available [Turkish Title: ARJANTİN\'DE PARA KURULU UYGULAMASININ YARATTIĞI SONUÇLAR]

Selahattin TOGAY, Salih BARIŞIK.

Abstract
A currency board, by removing -or at least severly limiting- the scope for discretionary credit policy, should result in even greater dicipline and confidence than simply pegging the exchange rate. Currency board in Argentian was introduced in 1991. Former austerity programs were all unsuccessful. This study deals with the question: how was it possible to go on with the currency board application in Argentina despite the 1994 crises?

Key words: naARJANTİN'DE PARA KURULU UYGULAMASININ YARATTIĞI SONUÇLAR

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Selahattin TOGAY
Articles by Salih BARIŞIK
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4132
Downloaded: 704


REFERENCES
Aktan, C., Utkulu, U., Togay S., (1998), Nasýl Bir Para Sistemi, IMKB, Ýstanbul. [PMC Free Fulltext]   
Akyazý, H., (1999), Para Kurulu ve Türkiye'de Uygulanabilirli~ Üzerine Bir Araþtýrma, Türkiye Bankalar Birliði. Ýstanbul.
Auernheimer, L. (1993) "A Currency Board For Brazil" Proceeding a Conference on Currency Substitution and Currency Board içinde World Bank Discussion Paper, 207.
Balino, T., Enoch, C., (1997), Currency Board Arrangements Issues and Experiences, IMF, Occasional Papers, Washington D.C.
Berg, A., Borenstein, E., (2000), "The Dollarization Debate", Finance and Deuelopment, Vol:37, Number 1, 8.38-41.
Bruno, M. (1993) Crises, Stabilization and Economic Reform, Calenderon Press, London. [DOI via Crossref]   

How to Cite this Article
Pubmed Style

Selahattin TOGAY, Salih BARISIK. [English Title Not Available [Turkish Title: ARJANTİN\'DE PARA KURULU UYGULAMASININ YARATTIĞI SONUÇLAR]]. Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(38): 85-111. Turkish. doi:10.5455/ey.10332


Web Style

Selahattin TOGAY, Salih BARISIK. [English Title Not Available [Turkish Title: ARJANTİN\'DE PARA KURULU UYGULAMASININ YARATTIĞI SONUÇLAR]]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155653 [Access: March 29, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.10332


AMA (American Medical Association) Style

Selahattin TOGAY, Salih BARISIK. [English Title Not Available [Turkish Title: ARJANTİN\'DE PARA KURULU UYGULAMASININ YARATTIĞI SONUÇLAR]]. Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(38): 85-111. Turkish. doi:10.5455/ey.10332Vancouver/ICMJE Style

Selahattin TOGAY, Salih BARISIK. [English Title Not Available [Turkish Title: ARJANTİN\'DE PARA KURULU UYGULAMASININ YARATTIĞI SONUÇLAR]]. Ekonomik Yaklasim. (2000), [cited March 29, 2020]; 11(38): 85-111. Turkish. doi:10.5455/ey.10332Harvard Style

Selahattin TOGAY, Salih BARISIK (2000) [English Title Not Available [Turkish Title: ARJANTİN\'DE PARA KURULU UYGULAMASININ YARATTIĞI SONUÇLAR]]. Ekonomik Yaklasim, 11 (38), 85-111. Turkish. doi:10.5455/ey.10332Turabian Style

Selahattin TOGAY, Salih BARISIK. 2000. [English Title Not Available [Turkish Title: ARJANTİN\'DE PARA KURULU UYGULAMASININ YARATTIĞI SONUÇLAR]]. Ekonomik Yaklasim, 11 (38), 85-111. Turkish. doi:10.5455/ey.10332Chicago Style

Selahattin TOGAY, Salih BARISIK. "[English Title Not Available [Turkish Title: ARJANTİN\'DE PARA KURULU UYGULAMASININ YARATTIĞI SONUÇLAR]]." Ekonomik Yaklasim 11 (2000), 85-111. Turkish. doi:10.5455/ey.10332MLA (The Modern Language Association) Style

Selahattin TOGAY, Salih BARISIK. "[English Title Not Available [Turkish Title: ARJANTİN\'DE PARA KURULU UYGULAMASININ YARATTIĞI SONUÇLAR]]." Ekonomik Yaklasim 11.38 (2000), 85-111. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10332APA (American Psychological Association) Style

Selahattin TOGAY, Salih BARISIK (2000) [English Title Not Available [Turkish Title: ARJANTİN\'DE PARA KURULU UYGULAMASININ YARATTIĞI SONUÇLAR]]. Ekonomik Yaklasim, 11 (38), 85-111. Turkish. doi:10.5455/ey.10332

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]