ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA]

Filiz Elmas ÖZAĞ.

Cited by (5)

Abstract
NA

Key words: NAEV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ozet
YOK

Anahtar Kelimeler: YOK


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Filiz Elmas ÖZAĞ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 5294
Downloaded: 749
Cited: 5


REFERENCES
Ankan, Gulay (1998), Tilrkiye'de Uzman!Lk Gerektiren Mesleklerde Kadmlar (Profesyonel Kadmlar) Ankara: Bizim Buro Bas1mevi.
Atasu, Erendiz (1996), "Turkiye'de Tip Bilimlerinde Kadmlarm Ozgiil Durumlan,
Akademik Ya~amda Kadm, (Ed. Hasan Co~kun), Turk-Alman Kultur i~leri Kurulu Yaym Dizisi No:9, Ankara.
Bilton, Tony et al. (1993), Introductory Sociology, London, The Macmillan Press Ltd.
Bulter, Judith (1990), Gender Trouble: Feminism and Subversion of Identity, New York: Routledge.
Çakýner, Tulay (1995), "T1p Fakultelerinde Kadm Akademisyenler", Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknikleri, 5 Agustos, SaYI:437.
D.i.E. Orgun Egidm Serisi (Institution of State Statistics)
Gewitz, Jacob (1971), Mechanism of Social Learning: Some Roles of Stimulation and Behaviour in Early Human Development, David A. Goslni (Ed.) Handbook of Socialization Theory and Research, USA: Rand Me Nally and Company, 57-212.
Godbberg, S. and Lewis, M. (1972), "Play Behaviour in the Infant: Early Sex
Differences" in J. Bardwik (Ed.) Readings on the Psychology of Women, New York, Harper & Row.
Gokçe, Birsen (1996), Tilrkiye'nin Toplumsal }'aplsl ve Toplumsal Kurumlar, Ankara, Sava9 Yay.
Gumperz, Genny (1973), Social Control and Socialization, London and Boston: Routledge &Kegan Paul.
Inkelen, Alex (1971), "Social Structure and Socialization" David A. Goslin (Ed.) Handbook of Socialization Theory and Research, USA. Rand Me Nally & Company, 615-632.
Nochlin, Linda (1988), Women, Art and Pourer, New York, Harper & Row Rubl.
Öncü, Ay§e (1979), "Uzman Mesleklerde Turk Kadm1, Turk Toplumunda Kadm" (Der: Nerbin Abadan Unat), Sosyal Bilimler Der. yay., 271-286.
Powell, G.N. (1993), Women and Men in Management, Newbury Park, California Sage Pub. Saðlýk Bakanlýðý Bilgi i§lem Dairesi verileri 1997.
T.C. Devlet Bakanlýðý, Kadmm Statusu ve Sorunlan Genel Mudurlugu, Turkiye'de 'Kadmm Durumu, 4. Dunya Kadmlar Konferans1 Turkiye Ulusal Raporu MaYIS 1994.
Thorne, Barrie (1993), Gender Play: Girls and Boys in School, New Brunswick, N.Y. Rutpers University Press.
Ulusoy, Demet (1996), "Egitim ve Sosyal E§itlik", Edebiyat Fakilltesi Dergisi, H.U. Cilt 13, SaYI 1-2, Arahk, 59-86.

This Article Cited By the following articles

The Effect of Foreign Direct Investments and Foreign Trade on Gross Domestic Product: The Case of the Eurasian Countries
2017; 2(2): 117.

1
 
Uluslararası Coğrafî Çeşitlendirme Derecesi ile İç ve Dış Faktörlerin Firma Performansı ile Etkileşimi: Bist’e Kayıtlı İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma (2009-2014)
2017; 17(36): 47.

2
 
The causality between FDI and sector-specific production in Turkey: evidence from threshold cointegration with regime shifts
Applied Economics 2016; 48(5): 345.

3
 
The causality between FDI and sector-specific production in Turkey: evidence from threshold cointegration with regime shifts
Applied Economics 2015; (): 1.

4
 
The determinants of FDI in Turkey: A Markov Regime-Switching approach
Economic Modelling 2012; 29(4): 1161.

5
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Filiz Elmas OZAG. [English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA]]. Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77. Turkish. doi:10.5455/ey.10174


Web Style

Filiz Elmas OZAG. [English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA]]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155671 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.10174


AMA (American Medical Association) Style

Filiz Elmas OZAG. [English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA]]. Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77. Turkish. doi:10.5455/ey.10174Vancouver/ICMJE Style

Filiz Elmas OZAG. [English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA]]. Ekonomik Yaklasim. (1994), [cited March 28, 2020]; 5(12): 63-77. Turkish. doi:10.5455/ey.10174Harvard Style

Filiz Elmas OZAG (1994) [English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA]]. Ekonomik Yaklasim, 5 (12), 63-77. Turkish. doi:10.5455/ey.10174Turabian Style

Filiz Elmas OZAG. 1994. [English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA]]. Ekonomik Yaklasim, 5 (12), 63-77. Turkish. doi:10.5455/ey.10174Chicago Style

Filiz Elmas OZAG. "[English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA]]." Ekonomik Yaklasim 5 (1994), 63-77. Turkish. doi:10.5455/ey.10174MLA (The Modern Language Association) Style

Filiz Elmas OZAG. "[English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA]]." Ekonomik Yaklasim 5.12 (1994), 63-77. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10174APA (American Psychological Association) Style

Filiz Elmas OZAG (1994) [English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA]]. Ekonomik Yaklasim, 5 (12), 63-77. Turkish. doi:10.5455/ey.10174

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]