ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


INSURANCE BUYING GAMBLER AND DISTRIBUTION OF TOTAL UTILITY THROUGHOUT LIFESPAN

Suat AYDIN.

Abstract
As portfolio theories assume risk averse households, insurance buying gambler seems to conflict with this assumption. This conflict causes a discussion on the applicability of the portfolio theories. Double humped Friedman-Savage utility function, which assumes that households can be risk lover temporarily, is even though criticised in the literature for violating concavity does also constitute a basis for the discussions regarding the insurance buying gambler. One of these discussions suggests that the main reason for this seemingiy paradoxical behaviour is that households' aim to distribute their total income to their lifetime evenly. While Eden (1977) argues that households substitute present risk for future risk, some others suggest that the restrictions rising from the labour markets is the reason for insurance bııying gambler.With a simple approach, households, seemingly in a paradox are in fact, choosing a mixture of insurance and gambling to overcome the restrictions they have to face and to distribute their total income relatively equal. And by this way, more importantly, they not only increase their own utility but also cause an increase on the total utility of the society.

Key words: Gambling, Insurance, Utility, RiskSİGORTA YAPTIRAN KUMARBAZ ve TOPLAM FAYDANIN ZAMANA DAĞITILMASI

Ozet
Portföy kuramları, hanehalklarının riskten kaçınan olduklarını varsayarken, hanehalkları bir taraftan varlıklarını sigortalattırmakta diğer taraftan da şans oyunlarına katılmaktadırlar. Bu gözlem, portföy kuramlarının geçerliliğini tartışmaya açmaktadır. Hanehalklarının geçici olarak risk sever olabildiklerini kabul eden, çift hörgüçlü Friedman-Savage fayda fonksiyonu, dışbükeylik varsayımına uymadığı için finans yazınında eleştirilmekte ise de sigorta yaptıran kumarbaz tartışmasma zemin oluşturmaktadır. Bu yaklaşımlardan bir tanesi, söz konusu davranışın, hanehalklarının gelirlerini ve dolayısıyla tüketimlerini zaman içine dengeli dağıtma çabalarından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Eden (1977), hanehalklarının, yarının riskini bugünün riski ile ikame ettiklerini tartışırken başka bir çok yazar işgücü piyasalarındaki kısıtlara dikkat çekmektedir. Aslında hanehalklarının çelişki gibi görünen söz konusu davranışları, yaşamları boyunca maruz kaldıkları kısıtları bertaraf ederek tüketimlerini ömürlerine dengeli dağıtma çabasından başka bir şey değildir. Daha da önemlisi, bu davranışlarıyla, sadece kendilerinin değil toplumun toplam faydasının da artmasını sağlamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Kumar, Sigorta, Fayda, Risk


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Suat AYDIN
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4005
Downloaded: 656


REFERENCES
AYDIN, S. (2006), ''Harcaýnalann Bölünmezliði ve Sigorta Yaptýran Kumarbaz", Ekonomik Yaklaþým, 58,41-58. [DOI via Crossref]   
BAILEY, M. J., OLSON, M. ve WONNACOTT, P. (1980), "The Marginal Utility of Ineome Does not lncrease: Borrowing, Lending, and Friedman-Savage Gambles", The American Economic Review, 70, 372-79.
BLUME, M. E. ve FRJEND, I. (1975), "The Asset Structure oflndividual Portfolios and Soýne Implications for Utility Functions", The Journal of Finance. 30, 585-603. [DOI via Crossref]   
COCHRANE, J.H. (2001 ), Asset Pricing, Princeton: Princeton University Press.
COHN, R. A., LEWELLEN, W. G., LEASE, R.C. ve SCHLARBAUM, G.G. (1975), "Individual Investor Risk Aversion and Investmenl Portfo1io Composition", The Journal of Finance, 30, 605-20. [DOI via Crossref]   
DOBBS, I. M. (1988), "Risk Aversion, Gambling and the Labour-Leisure Choice", Scottish Journal of Potilical Economy, 35, 171-75. [DOI via Crossref]   
DOWELL, R. S. ve MCLAREN, K. R. (1986), "An Jntertempora1 Analysis of the lnterdependence between Risk Preference, Retirement, and Work Rate Decisions", Journal of Politica/ Economy, 94, 667-82. [DOI via Crossref]   
EDEN, B. (1977), 'The Role of losurance and Gambling in Allocating Risk over Time", Journal ofEconomic Theory, 16,228-46. [DOI via Crossref]   
EDEN B. (1980), 'The lnsurance-Buying GambJer". Economic lnquiry, 18,504-08. [DOI via Crossref]   
FRIEDMAN, M. ve SA V AGE, L. J. (1948), "The Utility Analysis of Choices lnvolving Risk", The Journal of Political Economy, 56, 279-304. [DOI via Crossref]   
NEUMANN, J. V. ve MORGENSTERN, O. (1 944), Tlýeo1y of Games and Economic Behavior, Princcton: Princeton University Press.
SMITH, A. (1937), The Wealth ofNations, Nev York: Random House.
STEVENSON, T. ( 1977), "Mastennind of the Tnstant Lotteýy", New York Times, Jan 2.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Suat AYDIN. [INSURANCE BUYING GAMBLER AND DISTRIBUTION OF TOTAL UTILITY THROUGHOUT LIFESPAN]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 95-111. Turkish. doi:10.5455/ey.10633


Web Style

Suat AYDIN. [INSURANCE BUYING GAMBLER AND DISTRIBUTION OF TOTAL UTILITY THROUGHOUT LIFESPAN]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156074 [Access: March 29, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.10633


AMA (American Medical Association) Style

Suat AYDIN. [INSURANCE BUYING GAMBLER AND DISTRIBUTION OF TOTAL UTILITY THROUGHOUT LIFESPAN]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 95-111. Turkish. doi:10.5455/ey.10633Vancouver/ICMJE Style

Suat AYDIN. [INSURANCE BUYING GAMBLER AND DISTRIBUTION OF TOTAL UTILITY THROUGHOUT LIFESPAN]. Ekonomik Yaklasim. (2007), [cited March 29, 2020]; 18(63): 95-111. Turkish. doi:10.5455/ey.10633Harvard Style

Suat AYDIN (2007) [INSURANCE BUYING GAMBLER AND DISTRIBUTION OF TOTAL UTILITY THROUGHOUT LIFESPAN]. Ekonomik Yaklasim, 18 (63), 95-111. Turkish. doi:10.5455/ey.10633Turabian Style

Suat AYDIN. 2007. [INSURANCE BUYING GAMBLER AND DISTRIBUTION OF TOTAL UTILITY THROUGHOUT LIFESPAN]. Ekonomik Yaklasim, 18 (63), 95-111. Turkish. doi:10.5455/ey.10633Chicago Style

Suat AYDIN. "[INSURANCE BUYING GAMBLER AND DISTRIBUTION OF TOTAL UTILITY THROUGHOUT LIFESPAN]." Ekonomik Yaklasim 18 (2007), 95-111. Turkish. doi:10.5455/ey.10633MLA (The Modern Language Association) Style

Suat AYDIN. "[INSURANCE BUYING GAMBLER AND DISTRIBUTION OF TOTAL UTILITY THROUGHOUT LIFESPAN]." Ekonomik Yaklasim 18.63 (2007), 95-111. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10633APA (American Psychological Association) Style

Suat AYDIN (2007) [INSURANCE BUYING GAMBLER AND DISTRIBUTION OF TOTAL UTILITY THROUGHOUT LIFESPAN]. Ekonomik Yaklasim, 18 (63), 95-111. Turkish. doi:10.5455/ey.10633

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]