ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Gravity Model in International Trade Theory

Gönül DİNÇER.

Abstract
The Gravity Model is a relatively new model in international trade theory. According to the Model, bilateral trade flows between countries can mainly be explained by their GDP sizes and transportation costs which are varied by the geographical distance between them. The frame of the Gravity Model allows for the testing of the effects of multilateral/bilateral trade agreements and regional integrations on international trade. It also allows for the testing of some social and cultural elements such as the similarity of legal and institutional structure of the countries, common language, and the waiting time for bureaucratic transactions. All of these elements have some effect on the volume of trade flows and the Gravity Model makes it possible to model these elements in the framework of the international trade theory. There are various studies in the related literature which estimate the total effect of transportation costs and trade barriers while some others estimate the trade between blocks as well as the intra-block trade. Most of the results of these studies are consistent which increases the reliability of the model.

Key words: International trade, the gravity model. JEL Classification: F10, F14.DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ

Ozet
Çekim Modeli, dış ticaretin temel belirleyicileri olarak, ticarette bulunan ülkelerin yurtiçi gelir büyüklüklerini ve aralarındaki uzaklığa göre farklılaşan ulaştırma maliyetlerini kabul etmesi bakımından dikkat çeken, görece yeni bir modeldir. Modelin yapısı, uluslararası ticaret anlaşmalarının ve bölgesel bütünleşmelerin etkisini sınamaya da oldukça elverişli olup, ticaret engellerine ve/ veya ticareti serbestleştirmeye yönelik düzenlemelere ilişkin değişkenler modele eklenebilmektedir. Çekim Modeli, salt ekonomik olmayan unsurların dış ticaret üzerindeki etkilerini ölçmeyi de olanaklı kılmaktadır. Söz gelimi, ülkelerin benzer kurumsal ve yasal düzenlemelere sahip olup olmaması, bürokratik işlemlerin süresi, ticaret gerçekleştiren ülkelerin ortak dile sahip olup olmaması gibi unsurların dış ticaret üzerindeki etkilerinin bütüncül bir çerçevede değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır. Alan yazınında yer alan çalışmalarda, Çekim Modeli kullanılarak, diğer kuramlarda genellikle olmadığı varsayılan ulaştırma maliyetlerinin ve ticaret engellerinin dünya ticaretindeki toplam etkisi tahmin edildiği gibi, ekonomik bloklar içerisinde ve bloklar arasında gerçekleşen ticaret akımları da farklı değişkenler kullanılarak çok yönlü biçimde incelenmiştir. Çalışmaların pek çoğunun sonuçlarının birbiriyle örtüşmesi, Modele yönelik güveni pekiştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası ticaret, çekim modeli. JEL Sınıflaması: F10, F14.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gönül DİNÇER
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3501
Downloaded: 1198
Cited: 0

REFERENCES
Aitken, N. D. (1973). The Effect of the EEC and EFTA on European Trade: A Temporal Cross-Section Analysis. American Economic Review, 63(5), 881-892.
Anderson, J. (1979). A Theoretical Foundation for the Gravity Equation. American Economic Review, 69, 106-116.
Anderson, J. & Wincoop, E. V. (2003). Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle. American Economic Review, American Economic Association, 93(1), 170-192. [DOI via Crossref]   
Antonucci, D. & Manzocchi, S. (2006). Does Turkey Have a Special Trade Relation with the EU? A Gravity Model Approach. Economic Systems, 30, 157-169. [DOI via Crossref]   
Baldwin, R. & Taglioni, D. (2006). Gravity for Dummies and Dummies for Gravity Equations. NBER Working Paper Series, Working Paper No. 12516. (Eriþim) http://www.nber.org/papers/w12516, 13.05.2011. [DOI via Crossref]   
Bayoumi, T. & Eichengreen, B. (1997). Is Regionalism Simply a Diversion? Evidence from the Evolution of the EC and EFTA. NBER Chapters, In: Regionalism versus Multilateral Trade Arrangements, NBER-Ease, National Bureau of Economic Research, Inc., 6,141-168.
Bénassy-Quéré, A. & Coupet, M. & Mayer, T. (2007). Institutional Determinants of Foreign Direct Investment. The World Economy, 30(5), 764-782. [DOI via Crossref]   
Bergeijk, P. V. & Brakman, S. (2010). The Gravity Model in International Trade: Advances and Applications. New York: Cambridge University Press. [DOI via Crossref]   
Bergstrand, J. H. (1985). The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundations and Empirical Evidence. Review of Economics and Statistics, 67(3), 474-481. [DOI via Crossref]   
Bergstrand, J. H. (1989). The Generalized Gravity Equation Monopolistic Competition, and the Factor-Proportions Theory in International Trade. Review of Economics and Statistics, 71, 143-153. [DOI via Crossref]   
Bergstrand, J. H. & Egger, P. (2007). A Knowledge-And-Physical-Capital Model of International Trade Flows, Foreign Direct Investment, and Multinational Enterprises. Journal of International Economics, Elsevier, 73(2), 278-308. [DOI via Crossref]   
Brun, J. F. Vd. (2005). Has Distance Died? Evidence from a Panel Gravity Model. World Bank Economic Review, 19(1), 99-120. [DOI via Crossref]   
Christie, E. (2003). Foreign Direct Investment in Southeast Europe. WIIW Working Papers, No. 24, (Eriþim) http://ideas.repec.org/p/wii/wpaper/24.html, 15.04.2012.
Deardorff, A. V. (1995). Determinants of Bilateral Trade: Does Gravity Work in a Neoclassical World? NBER Working Papers, No: 5377, National Bureau of Economic Research, Inc. (Eriþim) http://www.nber.org/papers/w5377.pdf, 01.03.2011
Egger, P. (2002). An Econometric View on the Estimation of Gravity Models and the Calculation of Trade Potentials. The World Economy, 25, 297-312. [DOI via Crossref]   
Egger, P. & Pfaffermayr, M. (2004). Foreign Direct Investment and European Integration in the 1990s. University of Innsbruck and Austrian Institute of Economic Research, Blackwell Publishing, Oxford, UK.
Eichengreen, B. & Irwin, D. A. (1998). The Role of History in Bilateral Trade Flows. NBER Chapters, in: The Regionalization of the World Economy, National Bureau of Economic Research Inc., 33-62.
Evenett, S. J. & Keller, W. (2002). On Theories Explaining the Success of the Gravity Equation. Journal of Political Economy, 110, 281-316. [DOI via Crossref]   
Feenstra, R. C. (2004). Advanced International Trade: Theory and Evidence. Princeton University Press.
Feenstra, R. C. & Markusen, J. R. & Rose, A. K. (2001). Using the Gravity Equation to Differentiate Among Alternative Theories of Trade. The Canadian Journal of Economics, 34(2), 430-447. [DOI via Crossref]   
Filippini, C. & Molini, V. (2003). The Determinants of East Asian Trade Flows: A Gravity Equation Approach. Journal of Asian Economics, Elsevier, 14(5), 695-711. [DOI via Crossref]   
Golovko, A. (2009). Çekim Modeli: Avrasya Ülkelerinin Dýþ Ticareti. Anadolu Ýktisat Kongresi, Eskiþehir, (Eriþim) http://www.academia.edu/375375/ cekim_modeli_avrasya_ulkelerinin_dis_ticareti, 03.04.2011.
Gould, D. M. (1994). Immigrant Links to the Home Country: Empirical Implications for U.S. Bilateral Trade Flows. The Review of Economics and Statistics, 76(2), 302-316. [DOI via Crossref]   
Greenaway, D. & Milner, C. (2002). Regionalism and Gravity, Scottish Journal of Political Economy, 49(5), 574-585. [DOI via Crossref]   
Greene, W. H. (2013). Export Potential for U.S. Advanced Technology Goods to India Using a Gravity Model Approach. Office of Economics Working Paper, No. 2013-03b. (Eriþim) http://www.usitc.gov/publications/332/working_papers/ec201303b.pdf, 21.04.2013.
Hanson, G. H. & Xiang, C. (2004). The Home-Market Effect and Bilateral Trade Patterns. The American Economic Review, 94(4), 1108-1129. [DOI via Crossref]   
Hassan, M.K. (2001). Is SAARC a Viable Economic Bloc? Evidence from Gravity Model. Journal of Asian Economics, 12, 263-290. [DOI via Crossref]   
Head, K. & Ries, J. (1998). Immigration and Trade Creation: Econometric Evidence from Canada. The Canadian Journal of Economics, 31(1), 47-62. [DOI via Crossref]   
Head, K. (2003). Gravity for Beginners. Mimeo, University British Columbia Press. (Eriþim) http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~kkornkar/inter/trade/undergrad/term/paper/gravity.pdf, 13.03.2011.
Helpman, E. (1987). Imperfect Competition and International Trade: Evidence from Fourteen Industrial Countries. Journal of the Japanese and International Economies, 1(1), 62-81. [DOI via Crossref]   
Helpman, E. & Melitz, M. & Rubinstein, Y. (2008). Estimating Trade Flows: Trading Partners and Trading Volumes. The Quarterly Journal of Economics, MIT Press, 123(2), 441-487. [DOI via Crossref]   
Karamera, D. & Iwuagwu, O. & Davis, B. (2000). A Gravity Model Analysis of International Migration to North America. Applied Economics, 32, 1746-1755.
Kimura, F. & Lee, H. (2006). The Gravity Equation in International Trade in Services. Review of World Economics, 142(1), 92-121. [DOI via Crossref]   
Kleinert, J. & Toubal, F. (2010). Gravity for FDI. Review of International Economics, Wiley Blackwell, 18(1), 1-13. [DOI via Crossref]   
Leamer, E. E. & Levinsohn, J. (1995). International Trade Theory: The Evidence. Handbook of International Economics, in: G. M. Grossman & K. Rogoff (Ed.), Edition 1, Volume 3, Chapter 26, 1339-1394.
Ledyaeva, S. & Linden, M. (2006). Testing for Foreign Direct Investment Gravity Model for Russian Regions. Bofit Discussion Papers, No. 17. (Eriþim) http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_952-458-782-3/urn_isbn_952-458-782-3 pdf, 18.02.2011.
Lewer, J. J. & Berg, H. D. (2008). A Gravity Model of Immigration. Economics Letters, 99(1), 164-167. [DOI via Crossref]   
Linneman, H. (1966). An Econometric Study of International Trade Flows. North Holland Publishing Company: Amsterdam.
Matyas, L. (1998). The Gravity Model: Some Econometric Considerations. The World Economy, 21(3), 397-401. [DOI via Crossref]   
Mayer, T. (2009). Market Potential and Development. CEPII Working Papers, Wp No 2009-24. (Eriþim) http://www.cepii.fr/pdf_pub/wp/2009/wp2009-24.pdf, 23.05.2011.
McCallum, J. (1995). National Borders Matter: Canada-U.S. Regional Trade Patterns. American Economic Review, 85, 615-23.
Olarreaga, M. & Soloaga, I. & Winters, A. (1999). What's Behind Mercosur's Common External Tariff? The World Bank Policy Research Working Paper Series
No: 2231, The World Bank. (Eriþim) http://wwwwds.worldbank.org/servlet/wdscontentserver/wdsp/ib/1999/12/11/000094946_99120105303489/rendered/pdf/multi_page.pdf, 02.03.2011
Pöyhönen, P. (1963). A Tentative Model for the Volume of Trade between Countries. Weltwirtschaftliches Archiv, 90, 93-99.
Ravenstein, E. G. (1885). The Laws of Migration. Journal of the Royal Statistical Society of London, 48(2), 167-235. (Eriþim) http://www.jstor.org/stable/2979181, 05.03.2011. Ravenstein, E. G. (1889). The Laws of Migration. Journal of the Royal Statistical Society, 52(2), 241-305. (Eriþim) http://www.jstor.org/stable/2979333, 05.03.2011.
Sapir, A. (2001). Domino Effects in Western European Regional Trade, 1960-1992. European Journal of Political Economy, 17, 377-388. [DOI via Crossref]   
Smarzynska, B. K. (2001). Does Relative Location Matter for Bilateral Trade Flows? An Extension of the Gravity Model. Journal of Economic Integration, Center for Economic Integration, Sejong University, 16, 379-398.
Tinbergen, J. (1962). Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. New York: Twentieth Century Fund.
UNCTAD-WTO (2003). Tradesim: A Gravity Model for the Calculation of Trade Potential for Developing Countries and Economies in Transition. Geneva: International Trade Centre, UNCTAD-WTO.
Wall, H. (1999). Using the Gravity Model to Estimate the Cost of Protection. Review, 81(1), 33-40.
Yýlmaz, Þ. E. (2010). Dýþ Ticaret Kuramlarýnýn Evrimi. Ankara: Efil Yayýnevi.
Zarzoso, I. M. & Lehmann, F. N. (2003). Augmented Gravity Model: An Empirical Application to Mercosur-European Union Trade Flows. Journal of Applied Economics, 6(2), 291-316.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Gonul DINCER. [The Gravity Model in International Trade Theory]. Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34. Turkish. doi:10.5455/ey.35200


Web Style

Gonul DINCER. [The Gravity Model in International Trade Theory]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=168222 [Access: December 11, 2018]. Turkish. doi:10.5455/ey.35200


AMA (American Medical Association) Style

Gonul DINCER. [The Gravity Model in International Trade Theory]. Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34. Turkish. doi:10.5455/ey.35200Vancouver/ICMJE Style

Gonul DINCER. [The Gravity Model in International Trade Theory]. Ekonomik Yaklasim. (2013), [cited December 11, 2018]; 24(88): 1-34. Turkish. doi:10.5455/ey.35200Harvard Style

Gonul DINCER (2013) [The Gravity Model in International Trade Theory]. Ekonomik Yaklasim, 24 (88), 1-34. Turkish. doi:10.5455/ey.35200Turabian Style

Gonul DINCER. 2013. [The Gravity Model in International Trade Theory]. Ekonomik Yaklasim, 24 (88), 1-34. Turkish. doi:10.5455/ey.35200Chicago Style

Gonul DINCER. "[The Gravity Model in International Trade Theory]." Ekonomik Yaklasim 24 (2013), 1-34. Turkish. doi:10.5455/ey.35200MLA (The Modern Language Association) Style

Gonul DINCER. "[The Gravity Model in International Trade Theory]." Ekonomik Yaklasim 24.88 (2013), 1-34. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35200APA (American Psychological Association) Style

Gonul DINCER (2013) [The Gravity Model in International Trade Theory]. Ekonomik Yaklasim, 24 (88), 1-34. Turkish. doi:10.5455/ey.35200

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Tarihsel Dönüşüm Sorunu
  English Title Not Available [Turkish title: Tarihsel Dönüşüm Sorunu] [Turkish]
  Aziz KONUKMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(2): 136-147
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10017

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10230

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • HİTİT KANUNLARINDA HAYVANLARLA İLGİLİ MADDELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws [Turkish]
  Özlem Sir GAVAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 93-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34099

 • TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ
  Importance of the White Goods Sector in the Turkish Economy [Turkish]
  Mehmet ÖZKUL
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(78): 119-136
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20034

 • Most Cited Articles
 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İstihdam, İktisadi Büyüme ve İşgücü Piyasası Performansı: Türkiye Örneği
  EMPLOYMENT, ECONOMIC GROWTH AND LABOR MARKET PERFORMANCE: THE CASE OF TURKEY [English]
  Alparslan AKÇORAOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 101-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20038
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de Bölgesel Ekonomik Aktivite: Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı
  Regional Economic Activity in Turkey: A New Economic Geography Approach [English]
  Mehmet Burak TURGUT
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 39-63
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35516
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İhracatta Çeşitlenme: Türkiye’nin Yoğun ve Yaygın Marjları
  EXPORT DIVERSIFICATION AND COMPETITIVENESS: INTENSIVE AND EXTENSIVE MARGINS OF TURKEY [English]
  Seda EKMEN, Güzin ERLAT
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 35-64
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35201
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]