ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Development of Central Banking in the World and The American and The European Central Banking with Approaches to 2008 Financial Crisis

İsmail Hakkı İŞCAN.

Abstract
This study analyzes last systemic financial crisis with the framework of monetary policies of Federal Reserve Banks (FED) and European Central Bank (ECB). Central banks of advanced countries have not achieved positive results with the interest rate cut decisions. These banks have started bond purchase program from the market a huge amount of with quantitative easing policies and almost strangled money in the world markets. In this study, the results of this kind of monetary policy against the crisis have discussed. The most important matter of this study is the insight difference of FED and FCB through the measures they took towards the crisis together. While basic concerns that directed monetary policies of ECB were fluctuations in monetary markets and fear of inflation, for FED problems in real markets and unemployment were added to these concerns.

Key words: Quantitative Easing, FED, ECB, Central Banking, Financial Crisis. JEL codes: E52, E58, E50, E44.Dünyada Merkez Bankacılığının Gelişimi ve 2008 Finansal Krizi’ne Yönelik Yaklaşımları ile Amerikan ve Avrupa Merkez Bankacılığı

Ozet
Bu çalışma son sistemik finans krizini, Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nın yürüttükleri para politikaları çerçevesinde incelemektedir. Krizin hemen ertesinde aldıkları faiz indirimi kararları ile krize karşı olumlu sonuçlar elde edemeyen gelişmiş ülke merkez bankaları, niceliksel gevşeme politikaları ile yüksek miktarlara ulaşan tahvil alım programları başlatmışlar ve dünya piyasalarını adeta paraya boğmuşlardır. Krizlere karşı alınan bu türde parasal politikaların, sonuçları ile birlikte tartışıldığı çalışmanın ortaya çıkarmaya çalıştığı en önemli husus, FED ve ECB’nin krize karşı aldığı tedbirlerde görülen anlayış farklılığıdır. Parasal piyasalardaki dalgalanmalar ile enflasyon korkusu ECB’nin para politikalarına yön veren temel endişeler olduğu halde, FED için bu endişelere reel piyasalardaki olumsuzluklar ve işsizlik unsurunun da eklendiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Niceliksel Gevşeme, FED, ECB, Merkez Bankacılığı, Finansal Kriz. Jel sınıflaması: E52, E58, E50, E44


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İsmail Hakkı İŞCAN
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3744
Downloaded: 1435


REFERENCES
______

How to Cite this Article
Pubmed Style

Ismail Hakki ISCAN. [The Development of Central Banking in the World and The American and The European Central Banking with Approaches to 2008 Financial Crisis]. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 63-109. Turkish. doi:10.5455/ey.35953


Web Style

Ismail Hakki ISCAN. [The Development of Central Banking in the World and The American and The European Central Banking with Approaches to 2008 Financial Crisis]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=207753 [Access: March 29, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.35953


AMA (American Medical Association) Style

Ismail Hakki ISCAN. [The Development of Central Banking in the World and The American and The European Central Banking with Approaches to 2008 Financial Crisis]. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 63-109. Turkish. doi:10.5455/ey.35953Vancouver/ICMJE Style

Ismail Hakki ISCAN. [The Development of Central Banking in the World and The American and The European Central Banking with Approaches to 2008 Financial Crisis]. Ekonomik Yaklasim. (2016), [cited March 29, 2020]; 27(101): 63-109. Turkish. doi:10.5455/ey.35953Harvard Style

Ismail Hakki ISCAN (2016) [The Development of Central Banking in the World and The American and The European Central Banking with Approaches to 2008 Financial Crisis]. Ekonomik Yaklasim, 27 (101), 63-109. Turkish. doi:10.5455/ey.35953Turabian Style

Ismail Hakki ISCAN. 2016. [The Development of Central Banking in the World and The American and The European Central Banking with Approaches to 2008 Financial Crisis]. Ekonomik Yaklasim, 27 (101), 63-109. Turkish. doi:10.5455/ey.35953Chicago Style

Ismail Hakki ISCAN. "[The Development of Central Banking in the World and The American and The European Central Banking with Approaches to 2008 Financial Crisis]." Ekonomik Yaklasim 27 (2016), 63-109. Turkish. doi:10.5455/ey.35953MLA (The Modern Language Association) Style

Ismail Hakki ISCAN. "[The Development of Central Banking in the World and The American and The European Central Banking with Approaches to 2008 Financial Crisis]." Ekonomik Yaklasim 27.101 (2016), 63-109. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35953APA (American Psychological Association) Style

Ismail Hakki ISCAN (2016) [The Development of Central Banking in the World and The American and The European Central Banking with Approaches to 2008 Financial Crisis]. Ekonomik Yaklasim, 27 (101), 63-109. Turkish. doi:10.5455/ey.35953

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]