ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Productivity of Turkey’s Agricultural Production on Provincial Basis

Elif Gül Köse, Fatih Cemil Özbuğday.

Abstract
Given the geographical location, seasonal features, and historical-cultural features, agriculture has always been important in Turkey. In this study, using the data from 81 provinces in Turkey between 2007 and 2015, we analyze whether agricultural production is efficient or not. In our analysis, we use the Data Envelopment Analysis based Malmquist Productivity Index. The input set is determined as the number of tractors used in plant production, the number of laborers in agricultural sector, the cultivated area used in agriculture and the amount of fertilizer used in agriculture, while the output is determined as the amount of inflation-adjusted income generated by the agricultural plant production activities of 81 provinces between 2007 and 2015. In the given period, the province with the greatest increase in agricultural productivity was Hakkari, while the province with the greatest decrease in agricultural productivity was İstanbul. In total, although a slight increase is observed, there is a stable path in agricultural productivity of Turkey.

Key words: Agricultural Economics, Productivity, Data Envelopment Analysis, Malmquist Efficiency Index Jel Classification: Q10, Q14, Q18Türkiye’nin Tarımsal Üretim Verimliliğinin İller Bazında İncelenmesi

Ozet
Tarım, coğrafi konumu, mevsimsel özellikleri ve tarihi-kültürel özellikleri göz önüne alındığında, Türkiye için her zaman son derece önemli olmuştur. Bu çalışmada 2007-2015 yılları arasında 81 ilin verilerinden yararlanılarak tarımsal üretimin verimli olup olmadığı incelenmiştir. Metodoloji olarak Veri Zarflama Analizi tabanlı Malmquist Verimlilik İndeksi kullanılmıştır. Girdi seti, bitkisel üretimde kullanılan traktör sayısı, tarım sektöründeki işçi sayısı, tarımda kullanılan ekili alan ve tarımda kullanılan gübre miktarı olarak belirlenirken, çıktı, 81 ilin 2007 ile 2015 yılları arasındaki bitkisel üretim faaliyetleri sonucu elde edilen enflasyondan arındırılmış gelirleridir. Belirtilen dönemde tarımsal üretimindeki verimliliği en fazla artan il Hakkari iken, tarımsal üretimdeki verimliliğin en fazla azaldığı il ise İstanbul olmuştur. Toplamda, Türkiye’de tarımsal verimlilik küçük bir artış eğiliminde olsa da genel olarak durağan bir yol izlediği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarım Ekonomisi, Verimlilik, Veri Zarflama Analizi, Malmquist Verimlilik Endeksi JEL Sınıflaması: Q10, Q14, Q18


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Elif Gül Köse
Articles by Fatih Cemil Özbuğday
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2237
Downloaded: 186


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kose EG, Ozbugday FC, . The Productivity of Turkey’s Agricultural Production on Provincial Basis. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(109): 55-80. doi:10.5455/ey.16701


Web Style

Kose EG, Ozbugday FC, . The Productivity of Turkey’s Agricultural Production on Provincial Basis. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=438 [Access: March 28, 2020]. doi:10.5455/ey.16701


AMA (American Medical Association) Style

Kose EG, Ozbugday FC, . The Productivity of Turkey’s Agricultural Production on Provincial Basis. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(109): 55-80. doi:10.5455/ey.16701Vancouver/ICMJE Style

Kose EG, Ozbugday FC, . The Productivity of Turkey’s Agricultural Production on Provincial Basis. Ekonomik Yaklasim. (2018), [cited March 28, 2020]; 29(109): 55-80. doi:10.5455/ey.16701Harvard Style

Kose, E. G., Ozbugday, F. C. & (2018) The Productivity of Turkey’s Agricultural Production on Provincial Basis. Ekonomik Yaklasim, 29 (109), 55-80. doi:10.5455/ey.16701Turabian Style

Kose, Elif Gul, Fatih Cemil Ozbugday, and . 2018. The Productivity of Turkey’s Agricultural Production on Provincial Basis. Ekonomik Yaklasim, 29 (109), 55-80. doi:10.5455/ey.16701Chicago Style

Kose, Elif Gul, Fatih Cemil Ozbugday, and . "The Productivity of Turkey’s Agricultural Production on Provincial Basis." Ekonomik Yaklasim 29 (2018), 55-80. doi:10.5455/ey.16701MLA (The Modern Language Association) Style

Kose, Elif Gul, Fatih Cemil Ozbugday, and . "The Productivity of Turkey’s Agricultural Production on Provincial Basis." Ekonomik Yaklasim 29.109 (2018), 55-80. Print. doi:10.5455/ey.16701APA (American Psychological Association) Style

Kose, E. G., Ozbugday, F. C. & (2018) The Productivity of Turkey’s Agricultural Production on Provincial Basis. Ekonomik Yaklasim, 29 (109), 55-80. doi:10.5455/ey.16701