ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


MINT ÜLKELERİ’NİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUATION ON COMPETITIVENESS OF MINT COUNTRIES

ÖZGE AYNAGÖZ ÇAKMAK, MEHMET ALİ SALAR.

Abstract
The aim of this paper is to examine the MINT countries comparative advantage and international competitiveness of manufacturing industries as a whole and of all sub-sectors of these industries. The analysis is based on Vollrath’s (1991) competitiveness indices. The analysis based on Vollrath’s indices shows that Turkey has a strong comparative advantage in aggregate commodity groups of manufacturing industry. In general terms, it can be stated that the competitive disadvantage in the manufacturing industry is in Nigeria, Indonesia and Mexico, respectively. Our findings show that Turkey has high competitiveness compared to the other three countries in this period. However, the predictions that MINT countries as a whole will be a center of economic power among emerging economies will depend on their use of economic policies in a way that makes their existing advantages a reality.

Key words: MINT Countires, competitiveness, manufacturing industryMINT ÜLKELERİ’NİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ozet
Bu çalışmanın amacı, MINT ülkelerinin imalat sanayi karşılaştırmalı üstünlük ve rekabetçiliğinin belirlenmesidir. Bu amaçla Vollrath’ın indeksi yardımıyla söz konusu endüstrilerin toplam mal grupları açısından rekabet gücü belirlenmiştir. Vollrath’ın indeks sonuçlarına göre Türkiye’nin, SITC tek haneli ürün gruplarında rekabet gücü diğer ülkelere nazaran oldukça yüksektir. Genel bir sıralama ile imalat sanayinde rekabet dezavantajının sırasıyla Nijerya, Endonezya ve Meksika’da bulunduğu ifade edilebilir. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, MINT ülkelerinin yükselen ekonomiler arasında bir ekonomik güç merkezi olma öngörüleri, bu doğrultuda söz konusu ülkelerin ekonomi politikalarını var olan avantajlarını gerçeğe dönüştürecek şekilde kullanmalarına bağlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: MINT Ülkeleri, rekabet gücü, imalat sanayi.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by ÖZGE AYNAGÖZ ÇAKMAK
Articles by MEHMET ALİ SALAR
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 540
Downloaded: 73


How to Cite this Article
Pubmed Style

CAKMAK OA, SALAR MA. [MINT ÜLKELERİ’NİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUATION ON COMPETITIVENESS OF MINT COUNTRIES]. Turkish. doi:10.5455/ey.16705


Web Style

CAKMAK OA, SALAR MA. [MINT ÜLKELERİ’NİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUATION ON COMPETITIVENESS OF MINT COUNTRIES]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=76431 [Access: March 29, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.16705


AMA (American Medical Association) Style

CAKMAK OA, SALAR MA. [MINT ÜLKELERİ’NİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUATION ON COMPETITIVENESS OF MINT COUNTRIES]. Turkish. doi:10.5455/ey.16705Vancouver/ICMJE Style

CAKMAK OA, SALAR MA. [MINT ÜLKELERİ’NİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUATION ON COMPETITIVENESS OF MINT COUNTRIES]. Turkish. doi:10.5455/ey.16705Harvard Style

CAKMAK, O. A. & SALAR, . M. A. (2019) [MINT ÜLKELERİ’NİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUATION ON COMPETITIVENESS OF MINT COUNTRIES]. Turkish. doi:10.5455/ey.16705Turabian Style

CAKMAK, OZGE AYNAGOZ, and MEHMET ALI SALAR. 2019. [MINT ÜLKELERİ’NİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUATION ON COMPETITIVENESS OF MINT COUNTRIES]. Turkish. doi:10.5455/ey.16705Chicago Style

CAKMAK, OZGE AYNAGOZ, and MEHMET ALI SALAR. "[MINT ÜLKELERİ’NİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUATION ON COMPETITIVENESS OF MINT COUNTRIES]." Turkish. doi:10.5455/ey.16705MLA (The Modern Language Association) Style

CAKMAK, OZGE AYNAGOZ, and MEHMET ALI SALAR. "[MINT ÜLKELERİ’NİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUATION ON COMPETITIVENESS OF MINT COUNTRIES]." Turkish. doi:10.5455/ey.16705APA (American Psychological Association) Style

CAKMAK, O. A. & SALAR, . M. A. (2019) [MINT ÜLKELERİ’NİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUATION ON COMPETITIVENESS OF MINT COUNTRIES]. Turkish. doi:10.5455/ey.16705