ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2012, Volume: 23, Issue: Special

  Araştırma Makalesi

 1. TÜRKİYE BORSA YATIRIMCISININ TEMETTÜ REFLEKSİ
  The Dividend Reflex of Turkish Stock Investors [Turkish]
  İsmail BULMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 1-12
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20005

 2. FİNANSAL ŞİŞKİNLİĞİN ARKA PLANI
  The Background of Financial Bubbles [Turkish]
  Şiir YILMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 13-38
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20006

 3. 1980’LERDEN KÜRESEL KRİZE DÜNYA EKONOMİSİ
  The World Economy from the 1980’s to the Global Crisis [Turkish]
  Tuba ONGUN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 39-76
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20007» Cited: 1

 4. Türk İhraç Mallarının Avrupa Birliği ve OECD Ülkeleri Karşısında Karşılaştırmalı Üstünlüğü, 1990-2000
  THE COMPARATIVE ADVANTAGE OF TURKISH EXPORTS VIS-À-VIS THE EUROPEAN UNION AND OECD COUNTRIES, 1990-2000 [English]
  Güzin ERLAT, Haluk ERLAT
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 77-106
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20008

 5. EURO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Debt Crisis Problem in the Euro Zone and Some Suggestions [Turkish]
  Baki DEMİREL, Gülen ELMAS ARSLAN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 107-132
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20009

 6. MODERN DÜNYA-SİSTEMİ ANALİZİ VE DIŞ TİCARET
  Modern World-System Analysis and Foreign Trade [Turkish]
  Filiz ELMAS
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 133-160
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20010

 7. KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20011

 8. KEYNES’İN LİKİDİTE TERCİHİ KURAMI’NDA FİNANS MOTİFİ İLE PARA TALEBİNİN ÖNEMİ VE ETKİLERİ
  Significance and Affects of Money Demand for Finance Motive at Keynes’ Liquidity Preference Theory [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 195-220
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20012

 9. BEYANNAMEYE TÂBİ MÜKELLEFLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GELİR VERGİSİ KAÇAKÇILIĞI: BOYUTLARININ TAHMİNİ; İKTİSADİ SONUÇLARI VE BİR REFORM ÖNERİSİ
  Income Tax Fraud: Estimations of Its Dimensions; Its Economic Consequences and a Tax Reform Proposal [Turkish]
  Kemal ÇAKMAN, Halit DOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 221-268
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20013

 10. SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNİN FİNANSAL DURUMU ÜZERİNDE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ ETKİLERİ
  Effects of the New Health Care System on the Financial Conditions of the Ministry of Health Hospitals [Turkish]
  Bedriye SARAÇOĞLU, Seher Nur SÜLKÜ, Şenay AÇIKGÖZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 269-282
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20014» Cited: 1Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]