ISSN 1300-1868
 

Original Article 


How flexible are small firms? An analysis on the determinants of flexibility

Güven Sak, Erol Taymaz.

Abstract
Although the standard microeconomic analysis is usually based on the assumption on the existence of a “representative firm”, it is known, as early as since the classical economists, that industrial economies are characterized by persistent heterogeneity among firms. One of the main sources of heterogeneity that is used to explain the vitality of small firms is flexibility. It is suggested that small firms are more flexible than large firms and, therefore, can survive in an uncertain environment. This paper studies four sources of flexibility (technology flexibility, labor flexibility, systemic flexibility, and dynamic flexibility) in Turkish manufacturing industries. The main source of small firm flexibility is found in the case of dynamic aspects, i.e., entry, exit and growth processes whereas there are no differences between small and large firms in other types of flexibility.

Key words: Flexibility, small firms, industrial dynamics, Turkish manufacturing, SME policyKüçük Firmalar Ne Kadar Esnek? Esnekliği Belirleyen Etkenlerin Üzerine Bir Analiz

Ozet
Standart mikroiktisadi analizin genellikle “temsili firma” varsayımına dayanmasına karşın, en azından klasik iktisatçılar döneminden beri sınai ekonomilerde firmalar arasındaki farklılıkların sürekli olduğu bilinmektedir. Esneklik firmalar arasındaki farklılıkların önemli bir nedenidir ve küçük firmaların hayatta nasıl kalabildiğini açıklamak için de yaygın olarak kullanılmaktadır. Küçük firmaların büyük firmalara göre daha esnek olduğu ve bu nedenle belirsizliğin fazla olduğu ortamlarda hayatta kalabildikleri söylenmektedir. Bu makalede Türkiye imalat sanayii örneğinde esnekliğin dört biçimi (teknolojik esneklik, işgücü esnekliği, sistemik esneklik ve dinamik esneklik) incelenmiş ve küçük firmaların esnekliğinin en önemli nedeni olarak dinamik esneklik (piyasaya giriş, çıkış ve büyüme süreçleri) bulunmuştur. Küçük ve büyük firmaların diğer esneklik biçimleri açısından çok farklı olmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Esneklik, küçük firmalar, sınai dinamikler, Türkiye imalat sanayii, KOBİ politikaları.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Güven Sak
Articles by Erol Taymaz
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sak G, Taymaz E. How flexible are small firms? An analysis on the determinants of flexibility. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(118): 1-25. doi:10.5455/ey.17106


Web Style

Sak G, Taymaz E. How flexible are small firms? An analysis on the determinants of flexibility. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=108342 [Access: February 28, 2021]. doi:10.5455/ey.17106


AMA (American Medical Association) Style

Sak G, Taymaz E. How flexible are small firms? An analysis on the determinants of flexibility. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(118): 1-25. doi:10.5455/ey.17106Vancouver/ICMJE Style

Sak G, Taymaz E. How flexible are small firms? An analysis on the determinants of flexibility. Ekonomik Yaklasim. (2021), [cited February 28, 2021]; 32(118): 1-25. doi:10.5455/ey.17106Harvard Style

Sak, G. & Taymaz, . E. (2021) How flexible are small firms? An analysis on the determinants of flexibility. Ekonomik Yaklasim, 32 (118), 1-25. doi:10.5455/ey.17106Turabian Style

Sak, Guven, and Erol Taymaz. 2021. How flexible are small firms? An analysis on the determinants of flexibility. Ekonomik Yaklasim, 32 (118), 1-25. doi:10.5455/ey.17106Chicago Style

Sak, Guven, and Erol Taymaz. "How flexible are small firms? An analysis on the determinants of flexibility." Ekonomik Yaklasim 32 (2021), 1-25. doi:10.5455/ey.17106MLA (The Modern Language Association) Style

Sak, Guven, and Erol Taymaz. "How flexible are small firms? An analysis on the determinants of flexibility." Ekonomik Yaklasim 32.118 (2021), 1-25. Print. doi:10.5455/ey.17106APA (American Psychological Association) Style

Sak, G. & Taymaz, . E. (2021) How flexible are small firms? An analysis on the determinants of flexibility. Ekonomik Yaklasim, 32 (118), 1-25. doi:10.5455/ey.17106