ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Analyzing periodic effects of PPI and REER index on Manufacturing Industry exports: Turkey case

Melike Meterelliyoz, Birce Batman.

Abstract
The aim of this paper is to investigate the effects of Producer Price Index and Real Effective Exchange Rate on export of Turkey’s manufacturing industry. In this framework, a data set consisting of monthly data covering the period between 01/2003 - 12/2019 was used. In order to understand the effects of global and local scale events on exports in the scope of the study period in detail, the data were analyzed in 2003 - 2007 and 2009 - 2019 periods separately. Considering that the data used in the study are time series, firstly their stationarity was tested, then models were created by FMOLS method in order to determine the relationship between the variables that affect the export of the manufacturing industry. Then, error assumptions were tested in order to obtain statistically correct interpretation of the results. As a result of the study, while the effects of variables on exports in the long term give meaningful results, it was observed that the statistical effects of the variables changed in short term analysis.

Key words: Manufacturing Industry Export, Producer Price Index, Real Effective Exchange Rate, Time Series Analysis. JEL Codes: C22, C32.ÜFE ve REDK endeksinin İmalat Sanayi ihracatına dönemsel etkisinin incelemesi: Türkiye örneği

Ozet
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de İmalat Sanayi İhracatına, ÜFE ve Reel Efektif Döviz Kurunda yaşanan değişmelerin dönemsel olarak etkisini araştırmaktır. Bu çerçevede, 01/2003 – 12/2019 arası dönemi kapsayan ve aylık verilerden oluşan bir veri seti kullanılmıştır. Çalışma dönemi kapsamında yaşanan küresel ve yerel ölçekli olayların ihracata olan etkilerinin ayrıntılı anlaşılabilmesi adına veriler 2003 – 2007 ve 2009 – 2019 dönemlerinde ayrıca incelenmiştir. Çalışmada kullanılan verilerin zaman serisi olduğu göz önünde tutularak öncelikle durağanlıkları test edilmiş ardından, imalat sanayi ihracatını etkileyen değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek adına FMOLS yöntemi ile modeller oluşturulmuş ardından elde edilen sonuçların istatistiksel olarak anlamlı yorumlanabilmesi için hata varsayımları test edilmiştir. Çalışma sonucunda, uzun dönemli olarak değişkenlerin ihracata olan etkisi anlamlı sonuçlar verirken, kısa dönemli çalışmalarda değişkenlerin istatistiksel etkilerinin değiştiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İmalat Sanayi İhracatı, ÜFE, Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi, Zaman Serileri Analizi. JEL Kodları: C22, C32.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Melike Meterelliyoz
Articles by Birce Batman
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Meterelliyoz M, Batman B. [Analyzing periodic effects of PPI and REER index on Manufacturing Industry exports: Turkey case]. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(118): 69-88. Turkish. doi:10.5455/ey.17503


Web Style

Meterelliyoz M, Batman B. [Analyzing periodic effects of PPI and REER index on Manufacturing Industry exports: Turkey case]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=120787 [Access: February 28, 2021]. Turkish. doi:10.5455/ey.17503


AMA (American Medical Association) Style

Meterelliyoz M, Batman B. [Analyzing periodic effects of PPI and REER index on Manufacturing Industry exports: Turkey case]. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(118): 69-88. Turkish. doi:10.5455/ey.17503Vancouver/ICMJE Style

Meterelliyoz M, Batman B. [Analyzing periodic effects of PPI and REER index on Manufacturing Industry exports: Turkey case]. Ekonomik Yaklasim. (2021), [cited February 28, 2021]; 32(118): 69-88. Turkish. doi:10.5455/ey.17503Harvard Style

Meterelliyoz, M. & Batman, . B. (2021) [Analyzing periodic effects of PPI and REER index on Manufacturing Industry exports: Turkey case]. Ekonomik Yaklasim, 32 (118), 69-88. Turkish. doi:10.5455/ey.17503Turabian Style

Meterelliyoz, Melike, and Birce Batman. 2021. [Analyzing periodic effects of PPI and REER index on Manufacturing Industry exports: Turkey case]. Ekonomik Yaklasim, 32 (118), 69-88. Turkish. doi:10.5455/ey.17503Chicago Style

Meterelliyoz, Melike, and Birce Batman. "[Analyzing periodic effects of PPI and REER index on Manufacturing Industry exports: Turkey case]." Ekonomik Yaklasim 32 (2021), 69-88. Turkish. doi:10.5455/ey.17503MLA (The Modern Language Association) Style

Meterelliyoz, Melike, and Birce Batman. "[Analyzing periodic effects of PPI and REER index on Manufacturing Industry exports: Turkey case]." Ekonomik Yaklasim 32.118 (2021), 69-88. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17503APA (American Psychological Association) Style

Meterelliyoz, M. & Batman, . B. (2021) [Analyzing periodic effects of PPI and REER index on Manufacturing Industry exports: Turkey case]. Ekonomik Yaklasim, 32 (118), 69-88. Turkish. doi:10.5455/ey.17503