ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Dynamics of Turkey’s Export Performance: A Constant Market Share Analysis

Seda Ekmen Özçelik.

Abstract
This article evaluates the changes in Turkey’s share in its export markets and in the world market over the past decade. Based on a constant market share (CMS) analysis, changes in Turkey’s market share is decomposed into market-related and commodity-related effects. The results reveal that Turkey’s share in its main export markets, except the United Arab Emirates (UAE) and Russia, has increased and a large portion of this increase was due to the market share effect, which indicates the strong competitiveness of Turkey in these markets. Moreover, all the market-related and commodity-related effects are positive for the EU market, which is traditionally the most important trade partner of Turkey. The same is true for Ukraine. On the other hand, Turkey faces a poor match between the commodity composition of its exports and the import demand of the target markets such as Morocco, Egypt, China, Lebanon, Azerbaijan and China. However, for Morocco, Egypt and Lebanon, Turkey is successful in quickly adapting its commodity composition to the changes in the import profile of these markets. Finally, the results show that Turkey’s share in a single world market has increased over time and this increase is largely resulted from the increasing competitiveness of Turkey. Also, Turkey’s current trade partners are rapidly-growing markets in world trade, and most likely this will benefit to Turkey in the future. However, Turkey faces difficulties in adapting its market composition to rapidly growing new target markets.

Key words: Keywords: Turkey, export performance, constant market share analysis, commodity composition, competitiveness. JEL Codes: F10, F14, F15.Türkiye’nin İhracat Performansı Dinamikleri: Bir Sabit Pazar Payı Analizi

Ozet
Bu makale, Türkiye’nin son on yılda ihraç pazarlarında ve dünya pazarındaki payında meydana gelen değişiklikleri incelemektedir. Sabit pazar payı (CMS) analizine dayanarak, Türkiye'nin pazar payındaki değişiklikler pazarla ve ürünle ile ilgili etkilere ayrıştırılır. Analiz sonuçlarına göre Türkiye’nin son on yıl içinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Rusya dışındaki temel ihracat pazarlarında ihracat payı artmaktadır ve bu artışın büyük bir kısmı pazar payı etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu da Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki yüksek rekabet gücüne işaret etmektedir. Bunun yanı sıra, geleneksel olarak Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olan AB pazarı için piyasa ve ürün ile ilgili tüm etkiler pozitiftir. Ukrayna için de aynı durum geçerlidir.. Öte yandan Türkiye, ihracatının ürün kompozisyonu ile Fas, Mısır, Çin, Lübnan, Azerbaycan ve Çin gibi pazarların ithalat talebi arasında zayıf bir eşleşme ile karşı karşıyadır. Ancak, Fas, Mısır ve Lübnan bazı pazarlarda Türkiye, ürün kompozisyonunu hedef pazarların ithalat profilindeki değişikliklere hızlı bir şekilde adapte etmekte başarılı olmuştur. Son olarak sonuçlar, Türkiye’nin bir bütün olarak dünya pazarındaki payının da zamanla arttığını ve bu artışın büyük ölçüde Türkiye'nin artan rekabet gücünden kaynaklandığını göstermektedir. Ayrıca, Türkiye’nin mevcut ticaret ortakları dünya ticaretinde hızla büyüyen pazarlardır ve bu durum gelecekte fayda sağlayacaktır. Ancak Türkiye, pazar yapısını hızla büyüyen yeni hedef pazarlara doğru uyarlamakta güçlük çekmektedir

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Türkiye, ihracat performansı, sabit piyasa payı analizi, ürün kompozizasyonu, rekabet gücü. JEL Sınıflaması: F10, F14, F15.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Seda Ekmen Özçelik
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Seda Ekmen Ozcelik. Dynamics of Turkey’s Export Performance: A Constant Market Share Analysis. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(118): 47-68. doi:10.5455/ey.17401


Web Style

Seda Ekmen Ozcelik. Dynamics of Turkey’s Export Performance: A Constant Market Share Analysis. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=52080 [Access: February 28, 2021]. doi:10.5455/ey.17401


AMA (American Medical Association) Style

Seda Ekmen Ozcelik. Dynamics of Turkey’s Export Performance: A Constant Market Share Analysis. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(118): 47-68. doi:10.5455/ey.17401Vancouver/ICMJE Style

Seda Ekmen Ozcelik. Dynamics of Turkey’s Export Performance: A Constant Market Share Analysis. Ekonomik Yaklasim. (2021), [cited February 28, 2021]; 32(118): 47-68. doi:10.5455/ey.17401Harvard Style

Seda Ekmen Ozcelik (2021) Dynamics of Turkey’s Export Performance: A Constant Market Share Analysis. Ekonomik Yaklasim, 32 (118), 47-68. doi:10.5455/ey.17401Turabian Style

Seda Ekmen Ozcelik. 2021. Dynamics of Turkey’s Export Performance: A Constant Market Share Analysis. Ekonomik Yaklasim, 32 (118), 47-68. doi:10.5455/ey.17401Chicago Style

Seda Ekmen Ozcelik. "Dynamics of Turkey’s Export Performance: A Constant Market Share Analysis." Ekonomik Yaklasim 32 (2021), 47-68. doi:10.5455/ey.17401MLA (The Modern Language Association) Style

Seda Ekmen Ozcelik. "Dynamics of Turkey’s Export Performance: A Constant Market Share Analysis." Ekonomik Yaklasim 32.118 (2021), 47-68. Print. doi:10.5455/ey.17401APA (American Psychological Association) Style

Seda Ekmen Ozcelik (2021) Dynamics of Turkey’s Export Performance: A Constant Market Share Analysis. Ekonomik Yaklasim, 32 (118), 47-68. doi:10.5455/ey.17401