ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


MICROECONOMIC FOUNDATIONS OF KEYNESIAN ECONOMICS ON WAGE STICKINESS

Elif ÇEPNİ.

Abstract
na

Key words: na



[Türkçe Başlık Yoktur]

Ozet
Keynezyen Ekonominin mikroekonomik temelleri ve amprik çalışmaların bu teorileri destekleyip desteklemediği konusu son yıllarda iktisat teorisinin odak noktasını oluşturmuştur. Bu çalışmanın temel konusu da budur. Ücret düşürme emek maliyetini azaltıcı bir unsur olmasına rağmen firmalar durgunluk döneminde ücret azaltma yoluna gitmemektedirler. Firmaların resesyon dönemlerinde neden bu tür uygulamalara başvurmaktan kaçındıkları konusunda birçok teori geliştirilmiştir. Son 20 yılda emek piyasalarının bu yönü ile ilgili çalışmalar iktisat teorisine önemli katkılar saglamıştır. Bu çalışmaların bir kısmı market-clearing cephesinde, bir kısmı ise non market-clearing cephesinde yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Elif ÇEPNİ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2924
Downloaded: 508
Cited: 0


REFERENCES
Akerlof, G, A and Yellen, J,L, 1990, "The Fair Wage-Effort Hypothesis and Unemployment", Quarterly Journal of Economics, vol. 105. [DOI via Crossref]   
Blanchard, 0 and Fischer, S, 1993, Lectures on Macroeconomics, M.I.T.
Bleaney. Micheal,F,1998, Advanced Macroeconomics Lectme Notes, University of Nottingham, England.
Campbell, C, M and Kamlani, K, S, 1997, "The Reasons for Wage Rigidity: Evidence From a Smvey of Firms", Quarterly Journal of Economics, vol.112, no.3. Fox, J, 1999, "What in the World Happened to Economics", March 15, Fortune.
Greenwald, Band Stiglitz, J,E, 1987, Keynesian, New Keynesian and New Classical Economics, Oxford Economic Papers.
Lindberk, A and Snower,D, 1985, "Explanations of Unemployment", Oxford Review o{ Economic Policy, vol.1, no.2.
Mankiw, G, 1993, Interview at Harvard University, published in A Modern Guide to Macroeconomics by Snowdon, Vane and Wynarcyzk.
Romer, D, 1996, Advanced Macroeconomics, McGraw Hill.
Shapiro, C and Stiglitz, J.E, 1984, "Equilibrium Unemployment as a WorkerDiscipline Device", American Economic Review, vol.74.
Snowdon, B. Vane, H and Wynarczyk, P,1996, A Modern Guide To Macroeconomics, An Introduction To Competing Schools of Thought, Edward Elgar Publishing Limited.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Elif CEPNI. MICROECONOMIC FOUNDATIONS OF KEYNESIAN ECONOMICS ON WAGE STICKINESS. Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(37): 59-78. doi:10.5455/ey.10328


Web Style

Elif CEPNI. MICROECONOMIC FOUNDATIONS OF KEYNESIAN ECONOMICS ON WAGE STICKINESS. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155545 [Access: May 24, 2019]. doi:10.5455/ey.10328


AMA (American Medical Association) Style

Elif CEPNI. MICROECONOMIC FOUNDATIONS OF KEYNESIAN ECONOMICS ON WAGE STICKINESS. Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(37): 59-78. doi:10.5455/ey.10328



Vancouver/ICMJE Style

Elif CEPNI. MICROECONOMIC FOUNDATIONS OF KEYNESIAN ECONOMICS ON WAGE STICKINESS. Ekonomik Yaklasim. (2000), [cited May 24, 2019]; 11(37): 59-78. doi:10.5455/ey.10328



Harvard Style

Elif CEPNI (2000) MICROECONOMIC FOUNDATIONS OF KEYNESIAN ECONOMICS ON WAGE STICKINESS. Ekonomik Yaklasim, 11 (37), 59-78. doi:10.5455/ey.10328



Turabian Style

Elif CEPNI. 2000. MICROECONOMIC FOUNDATIONS OF KEYNESIAN ECONOMICS ON WAGE STICKINESS. Ekonomik Yaklasim, 11 (37), 59-78. doi:10.5455/ey.10328



Chicago Style

Elif CEPNI. "MICROECONOMIC FOUNDATIONS OF KEYNESIAN ECONOMICS ON WAGE STICKINESS." Ekonomik Yaklasim 11 (2000), 59-78. doi:10.5455/ey.10328



MLA (The Modern Language Association) Style

Elif CEPNI. "MICROECONOMIC FOUNDATIONS OF KEYNESIAN ECONOMICS ON WAGE STICKINESS." Ekonomik Yaklasim 11.37 (2000), 59-78. Print. doi:10.5455/ey.10328



APA (American Psychological Association) Style

Elif CEPNI (2000) MICROECONOMIC FOUNDATIONS OF KEYNESIAN ECONOMICS ON WAGE STICKINESS. Ekonomik Yaklasim, 11 (37), 59-78. doi:10.5455/ey.10328