ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


English Title Not Available [Turkish Title:TÜRKİYE\'NİN ENERJİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ]

Müslüme Narin BAL.

Abstract
During these last years which are characterized by an acceleration of industrialization, urbanization and social change in Turkey, it has been occurred an important increase in the demand for electrical energy as a secondary and also general type of energetic source. The increasing need for energy is of course a result of the rapid augmentation of the energy consunıption. There is no doubt that it will persist in the near future. Therefore, the question of primary importance is how we will fill this energetic gap. The current energetic sources of Turkey aren't sufficient neither quantitavely nor qualitatively. It means that during the next years Turkey will be ineviably nıore and more forced to use imported sources for energy production. In this study, we made a statement of the energetic reserves in Turkey firstly and then we focused our attention to the energy production and consumption. Furthernıore, we discussed some issues and alternatives to remedy energetic bottleneck.

Key words: naTÜRKİYE'NİN ENERJİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Müslüme Narin BAL
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4316
Downloaded: 1033


REFERENCES
Altýnbilek, Doðan. (ý997), "Türkiye Hidroelektrik Eneýji Potansiyeli ve Geliþme Durumu", Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kayncýhlarý, Cilt III, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Türkiye 7. Encýji Kongresi, 3-8 Kasým.
Bayraktar, B. Nazým. (ý997), "Eneýji Kullanýmý Yönünden Ülkelerin Uygarlýk Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý", Ene1ji Politikalarý ve Planlama, Cilt ý, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Türkiye 7. Enerji Kongresi, 3-8 Ka sýný.
Bozkurt, Güngör ve Zülal Güngör. (ý997), "ElektriK Eneýjisi Sektörümüzün Geliþimi ve Uzun Dönem Üretim Planlamasýnda ithal Kaynaklarýn Ekonomik Yönden Karþýlaþtýrýlmalarý", Ene1ji Politikalarý ve Planlama, Cilt ý, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Türkiye 7. Eneýji Kongresi, 3-8 Kasým.
Dayday, Necmi. (2000), "Eneýji Açýðý Büyüyorsa", Söyleþi Atilla Ýlhan, Cumhuriyet Gazetesi, ý3 Mart.
Dünya Eneýji Konseyi Türk Milli Komitesi. (1998), 1997 Ene1ji Raporu, Ankara.
Güney, Ýrfan ve Ümit K. Terzi. (1997), "Ülkemizin Enerji Kaynaklarýnýn Deðerlendirilmesi", Ene1ji Politilwlarý ve Planlama, Cilt ý, Dünya Eneýji Konseyi Türk Milli Komitesi, Türkiye 7. Eneýji Kongresi, 3-8 Kasým. KÝGEM, TMMOBIEMO, TÜRK-ÝÞtreþ-Ýþ Sendikasý, Petrol-Ýþ Sendikasý, T.Maden-Ýþ
Sendikasý, KESK/Eneýji-Yapý Yol Sen. (2000), Ene1:ji Karmaþasr ve Hall~ýn Çýkarlarý, Mart, Ankara.
Köse, Ramazan. (1997), "Ülkemizdeki Termik Santrallar ve Getirdiði Çevre Sorunlarý", Ene1:ji ve Çevre, Cilt 5, Dünya Eneýji Konseyi Türk Milli Komitesi, Türkiye 7. Eneýji Kongresi, 3-8 Kasým.
Noyan, Ömer Faruk. (1997), "Nükleer Güç Santrali Teknolojisine Girerken Türkiye'de Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi", Ene1ji Politilwlcýrý ve Planlama, Cilt ý, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Türkiye 7. Eneýji Kongrc~i. 3-8 Kasým.
Teaþ. (1997), Orta ve Uzun Dönem Elelüril< Enerjisi Üretim Planlanýcý Çalýþnýasý 1997-2020, Aralýk.
Teaþ. (1999), Teaþ istatistikleri.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Muslume Narin BAL. [English Title Not Available [Turkish Title:TÜRKİYE\'NİN ENERJİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ]]. Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(37): 79-90. Turkish. doi:10.5455/ey.10329


Web Style

Muslume Narin BAL. [English Title Not Available [Turkish Title:TÜRKİYE\'NİN ENERJİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ]]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155546 [Access: March 29, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.10329


AMA (American Medical Association) Style

Muslume Narin BAL. [English Title Not Available [Turkish Title:TÜRKİYE\'NİN ENERJİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ]]. Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(37): 79-90. Turkish. doi:10.5455/ey.10329Vancouver/ICMJE Style

Muslume Narin BAL. [English Title Not Available [Turkish Title:TÜRKİYE\'NİN ENERJİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ]]. Ekonomik Yaklasim. (2000), [cited March 29, 2020]; 11(37): 79-90. Turkish. doi:10.5455/ey.10329Harvard Style

Muslume Narin BAL (2000) [English Title Not Available [Turkish Title:TÜRKİYE\'NİN ENERJİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ]]. Ekonomik Yaklasim, 11 (37), 79-90. Turkish. doi:10.5455/ey.10329Turabian Style

Muslume Narin BAL. 2000. [English Title Not Available [Turkish Title:TÜRKİYE\'NİN ENERJİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ]]. Ekonomik Yaklasim, 11 (37), 79-90. Turkish. doi:10.5455/ey.10329Chicago Style

Muslume Narin BAL. "[English Title Not Available [Turkish Title:TÜRKİYE\'NİN ENERJİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ]]." Ekonomik Yaklasim 11 (2000), 79-90. Turkish. doi:10.5455/ey.10329MLA (The Modern Language Association) Style

Muslume Narin BAL. "[English Title Not Available [Turkish Title:TÜRKİYE\'NİN ENERJİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ]]." Ekonomik Yaklasim 11.37 (2000), 79-90. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10329APA (American Psychological Association) Style

Muslume Narin BAL (2000) [English Title Not Available [Turkish Title:TÜRKİYE\'NİN ENERJİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ]]. Ekonomik Yaklasim, 11 (37), 79-90. Turkish. doi:10.5455/ey.10329

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]