ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


FINANCIAL CRISIS: KEYNES AND MINSKY

Nazende ÖZKARAMETE COŞKUN.

Cited by (2)

Abstract
This study examines the crisis according to Keynes and Minsky. The first part of the study studies the Keynes view on fluctuations in income and employment .Keynes explains the investment behavior which is the component of aggregate demand with the expectations of the investor. The second part of the study explains the Minsky’s view on financial capitalism and financial instability theorem. Minsky explains the fragility of the economies with the financing structure of investments. This explanation may help to understand the last global financial crisis that was started in USA housing sector.

Key words: Keynes, Minsky, Financial CrisisFİNANSAL KRİZ: KEYNES VE MINSKY

Ozet
Bu çalışma finansal krizleri Keynes ve Minsky’ye göre incelemektedir. Çalışmanın birinci bölümü gelir ve istihdamdaki dalgalanmaları yatırım davranışı ile açıklayan Keynes’in analizine ayrılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde Minsky’nin finansal istikrarsızlık teorisi incelenmiştir. Minsky’nin finansal istikrarsızlık teorisi ile 2007 yılında ABD de finans sektöründe başlayan ve tüm dünyayı etkileyen, finansal kriz ilişkilendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Keynes, Minsky, Finansal Kriz


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Nazende ÖZKARAMETE COŞKUN
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4166
Downloaded: 655
Cited: 2


REFERENCES
Burczak, T.A. Profit Expectations and Confidence: some unresolved issues nthe Austrian/Post Keynesian debate, Review of Political Economy, Vol. 13, 59-80, 2001 [DOI via Crossref]   
Dymski ve R.Pollin Hyman Minsky as Hedgehog:The power of the Wall Sreeet Paradigm ``, Steven Fazzari ve Dimitri Papadimitriou (der.) Financial Conditions and Macroeconomic Performance, New York, 1992.
Dow A. Ve S. Dow, “Animal Sprits and Rationality” ed. Lawson, T ve H. Pesaren(ed). Keynes’ Economics-Methodological Issues, Routledge, London, 1989.
Federal Reserve Bank, Federal Reserve Bulletin, Eylül, 2008.
Gatti D.D, Gallegati M., Minsky H., ''Financial Institutions, Economic Policy and the Dynamic Behaviour of the Economy ``The Jerome Levy Economics Institute Working Paper,no.126, 1994.
IMF, Dünya Ekonomik Görünüm, Nisan 2009
Keynes J. M., A Tract on Monetary Reform, Macmillian ST Martin`s Press, Great Britain, 1971
Keynes J. M., The General Theory, A Harbinger Book, 1964
Kirshner J., ''Keynes,capital mobility and the crisis of embedded liberalism`` Review of International Political Economy,6:3, 313-337, 1999 [DOI via Crossref]   
Koppl R. Ve W. Butos. “Confidence in Keynes and Hayek: Reply to Burczak”, Review of Political Economy, Vol. 13, 81-86, 2001 [DOI via Crossref]   
Kregel J.A., ''Yes, 'it' Did happen Again-A Minsky Crisis Happened in Asia``The Jerome Levy Economics Institute Working Paper,no.234, 1998.
Minsky H.P. ''Finance and Stability:The Limits of Capitalism '' The Jerome LevyEconomics Institute Working Paper,no.93, 1993.
Minsky H:P."Uncertanity and the Institutional Structure of Capitalist Economýes" The Jerome Levy Economics Institute Working Paper,no.155, 1996.
Papadimitriou, D.B ve L.R. Wray ''Minsky`s Analysis of Financial Capitalism'' TheJerome Levy Economics Institute Working Papers, no.273, 1999
Rosser, B. Jr. “Alternative Keynesian and Post Keynesian Perspectives on Uncertainty and Expectations”, Journal of Post Keynesian Economics, Vol.23, 546-566, 2001

This Article Cited By the following articles

Minskian Financial Instability Hypothesis and Its Post Keynesian Roots: A Theoretical Approach
2019; (): 105.

1
 
Post Keynesyen ktisat Okulu Perspektifinden Modern ktisadi DDzende Piyasa Baaarisizliklari Ve Minskyen Finansal Kirilganlik Hipotezi: 2008 Krizi zerine Yazinsal Bir nceleme (Market Failures and Minskian Financial Instability Hypothesis in the Modern Econo
SSRN Journal 2008; (): .

2
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Nazende OZKARAMETE COSKUN. [FINANCIAL CRISIS: KEYNES AND MINSKY]. Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 1-12. Turkish. doi:10.5455/ey.10694


Web Style

Nazende OZKARAMETE COSKUN. [FINANCIAL CRISIS: KEYNES AND MINSKY]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156100 [Access: March 29, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.10694


AMA (American Medical Association) Style

Nazende OZKARAMETE COSKUN. [FINANCIAL CRISIS: KEYNES AND MINSKY]. Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 1-12. Turkish. doi:10.5455/ey.10694Vancouver/ICMJE Style

Nazende OZKARAMETE COSKUN. [FINANCIAL CRISIS: KEYNES AND MINSKY]. Ekonomik Yaklasim. (2009), [cited March 29, 2020]; 20(73): 1-12. Turkish. doi:10.5455/ey.10694Harvard Style

Nazende OZKARAMETE COSKUN (2009) [FINANCIAL CRISIS: KEYNES AND MINSKY]. Ekonomik Yaklasim, 20 (73), 1-12. Turkish. doi:10.5455/ey.10694Turabian Style

Nazende OZKARAMETE COSKUN. 2009. [FINANCIAL CRISIS: KEYNES AND MINSKY]. Ekonomik Yaklasim, 20 (73), 1-12. Turkish. doi:10.5455/ey.10694Chicago Style

Nazende OZKARAMETE COSKUN. "[FINANCIAL CRISIS: KEYNES AND MINSKY]." Ekonomik Yaklasim 20 (2009), 1-12. Turkish. doi:10.5455/ey.10694MLA (The Modern Language Association) Style

Nazende OZKARAMETE COSKUN. "[FINANCIAL CRISIS: KEYNES AND MINSKY]." Ekonomik Yaklasim 20.73 (2009), 1-12. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10694APA (American Psychological Association) Style

Nazende OZKARAMETE COSKUN (2009) [FINANCIAL CRISIS: KEYNES AND MINSKY]. Ekonomik Yaklasim, 20 (73), 1-12. Turkish. doi:10.5455/ey.10694

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]