ISSN 1300-1868
 

Original Article 


AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA

Sibel ÇAŞKURLU.

Abstract
Whether globalization causes convergence or polarization has long been discussed. On the other hand, the improvement of China has also become another discussion matter. It is argued that either China is just one of the subcontracted countries, which is preferred by multinationals because of its cheap labor advantages or taking giant steps towards becoming the new hegemonic power in the coming decades. In this paper, in the light of the data on manufactured goods trade since 1990, globalization will be questioned. It will be examined whether China’s position in the hierarchy of the World System has changed or not. Also with a model in accord to the World Systems Theory, the gap between rich and poor countries will be examined.

Key words: Globalization, China, Marginalization, World System, PolarizationKÜRESEL GELİR DAĞILIMINI BELİRLEMEYE YÖNELİK DÜNYA SİSTEMCİ BİR MODEL ÇALIŞMASI VE YÜKSELEN ÇİN OLGUSU

Ozet
Küreselleşmenin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler arasında yakınlaşmaya mı kutuplaşmaya mı yol açtığı ateşli bir tartışma konusu olagelmektedir. Öte yandan, Çin’in gelişimi de bir diğer önemli tartışma konusu olarak baş göstermiştir. Bir tarafta Çin’in “çok uluslu şirketlerin ucuz işgücünden yararlanmak için yöneldikleri taşeron bir ülke” olmaktan öteye gidemediğini, diğer tarafta ise hegemon olma yolunda ilerlediğini söyleyenler bulunmaktadır. Bu çalışmanın ilk bölümünde, 1990’dan günümüze mamul mallar ticareti ile ilgili veriler ışığında, “küreselleşme” olgusu özellikle Çin ve diğer Gelişmekte Olan Ülkeler açısından irdelenecek, bu çerçevede Çin’in atılımının Dünya Sistemi hiyerarşisi içinde bir “yerinde sayma” mı, yoksa bir “yukarı doğru hareketlenme” mi olduğu sorgulanacaktır. İkinci bölümde, küresel gelir dağılımını belirlemeye yönelik Dünya Sistemci bir model çalışması yapılarak, Çin’in atılımı ve yıllar itibariyle zengin ile yoksul arasındaki gelir uçurumunun seyri değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Çin, Marjinalleşme, Dünya Sistemi, Kutuplaşma


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sibel ÇAŞKURLU
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
ARRIGHI, Giovanni, DRANGEL, Jessica; “The Stratification of the World – Economy: An Exploration of the Semiperipheral Zone”, Review, X, 1, Summer, 1986.
Handbook of Statistics 2005, UNCTAD.
HOPKINS, Terence K., WALLERSTEIN, I. vd.; “Patterns of Development of The Modern World System”, World - Systems Analysis,Terence K. Hopkins, I. Wallerstein vd., Sage Publications, USA, 1982.
Industrial Development Report 2002-2003, UNIDO, http://www.unido.org, Eriþim Tarihi: 24.05.2007.
Industrial Development Report 2005,UNIDO, http://www.unido.org, Eriþim Tarihi: 24.05.2007.
International Trade Statistics 2006, WTO.
International Yearbook Of Industrial Statistics 2007, UNIDO.
KORZENIEWICZ, Roberto P., MARTIN, William; “The Global Distribution of Commodity Chains”, Commodity Chains And Global Capitalism, Ed. Gary Gereffi ve Miguel Korzeniewicz, UK, 1994.
SHANNON, T. R.; An Introduction To The World-System Perspective,Westview Press, USA, 1989.
Trade and Development Report 2002, UNCTAD.
WALLERSTEIN, Immanuel; “World-Systems Analysis: Theoretical and Interpretative Issues”, World-Systems Analysis,Terence K. Hopkins, I. Wallerstein vd.. Sage Publications, USA, 1982.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Sibel ÇAŞKURLU. [AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]. Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 13-37. Turkish. doi:10.5455/ey.10804


Web Style

Sibel ÇAŞKURLU. [AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156977 [Access: July 26, 2021]. Turkish. doi:10.5455/ey.10804


AMA (American Medical Association) Style

Sibel ÇAŞKURLU. [AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]. Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 13-37. Turkish. doi:10.5455/ey.10804Vancouver/ICMJE Style

Sibel ÇAŞKURLU. [AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]. Ekonomik Yaklasim. (2009), [cited July 26, 2021]; 20(73): 13-37. Turkish. doi:10.5455/ey.10804Harvard Style

Sibel ÇAŞKURLU (2009) [AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]. Ekonomik Yaklasim, 20 (73), 13-37. Turkish. doi:10.5455/ey.10804Turabian Style

Sibel ÇAŞKURLU. 2009. [AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]. Ekonomik Yaklasim, 20 (73), 13-37. Turkish. doi:10.5455/ey.10804Chicago Style

Sibel ÇAŞKURLU. "[AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]." Ekonomik Yaklasim 20 (2009), 13-37. Turkish. doi:10.5455/ey.10804MLA (The Modern Language Association) Style

Sibel ÇAŞKURLU. "[AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]." Ekonomik Yaklasim 20.73 (2009), 13-37. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10804APA (American Psychological Association) Style

Sibel ÇAŞKURLU (2009) [AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA ]. Ekonomik Yaklasim, 20 (73), 13-37. Turkish. doi:10.5455/ey.10804